Externý newsletter finančnej správy 21/2017, dvojtýždenník

View this email in your browser

 

Občania majú k dispozícií zjednodušené formuláre na elektronický dovoz

 

Finančná správa zjednodušila používateľom používanie tlačiva dovozného colného vyhlásenia. Vďaka ukončenej tretej etape zmien majú používatelia eDovozu k dispozícii nové zjednodušené formuláre, najmä pre fyzické osoby. Finančná správa tak podľa plánu dokončila proklientske opatrenia pri používaní elektronického dovozu. 

 

 

 

 

Novinky pri virtuálnej registračnej pokladnici

 

Certifikáciu či postup servisných organizácií pri kontrole virtuálnych registračných pokladníc upraví novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Tento týždeň ju definitívne schválil parlament.

 

 

 

Zmeny v daňových zákonoch

 

Reforma daňového tajomstva je súčasťou programového vyhlásenia vlády. Jedným z cieľov je zvyšovanie daňovej transparentnosti pri zachovaní práv a minimálneho štandardu ochrany daňovníkov.

 

 

 

Elektronická komunikácia - čo vás zaujíma

 

Centrum podpory pre vás zozbieralo najčastejšie kladené otázky k elektronickej komunikácií a prehľadne ich aj s odpoveďami zoradilo na portáli finančnej správy. 

 

 

 

Deň colníkov 2017

 

V sobotu 7. októbra predstavila finančná správa rozmanitú prácu colníkov a daniarov. Počas 5. ročníka osláv Dňa colníkov mohla verejnosť naživo zažiť zásah tzv. kukláčov či psovodov, ale takisto aj spoznať historické zbrane či uniformy. Pripravené podujatie ocenili stovky návštevníkov.

 

 

 

 

Prešovským colníkom sa podaril poriadny úlovok

 

Prešovskí colníci zaistili 2 409 200 kusov pašovaných cigariet v spotrebiteľskom balení, ktoré nebolo označené kontrolnou známkou. Predbežný únik na spotrebnej dani z tabakových výrobkov bol vyčíslený na vyše 230 000 eur.

 

 

 

 

Tisíce litrov lacných a nebezpečných pracích prostriedkov išlo na likvidáciu

 

Viac ako päťtisíc litrov napodobenín pracieho prostriedku známej značky bolo zlikvidovaných pod dohľadom nitrianskych colníkov. Ak by sa tento tovar na trhu predával ako originálny, majiteľovi práva duševného vlastníctva by vznikla škoda takmer 9 000 eur.

 

 

 

 

Infoservis

 

 

Na našom portáli  v časti Aktuálne - dane a clá, sme zverejnili nasledovné materiály:

Informácia k daňovému bonusu na dieťa na začiatku školského/akademického roka

Informácia k odvodu časti poistného z odvetví neživotného poistenia

a k tomu tlačivo v anglickom jazyku nájdete TU

Informácia k povinnostiam účtovnej jednotky v súvislosti s likvidáciou

Informácia k zdaňovaniu podielov na zisku a iných plnení vyplácaných právnickej osobe – rezidentovi SR od 1.1.2017

Informácia k súhlasu správcu dane s návrhom na výmaz z obchodného registra

 

Máte otázky?

Na Call centre Vám radi poradíme

048/4317 222

 

Ak máte otázky týkajúce sa daní, cla alebo technickej podpory, ale aj v prípade, že Vám ešte pošta nedoručila potvrdenia alebo iné dokumenty z daňových úradov, môžete volať v pracovné dni v čase 8,00 - 16,00 hod. 

Za tri roky sme vybavili na našom Call centre zakmer milíon dopytov. Ďakujeme za Vašu dôveru.
 

 

 

Vydáva Finančné riaditeľstvo SR, oddelenie komunikačné 
adresa redakcie:  Mierová 23, 815 11 Bratislava 

email: casopis@financnasprava.sk