Externý newsletter finančnej správy 22/2017, dvojtýždenník

View this email in your browser

 

Doručovanie elektronických dokumentov nie je obmedzené

 

Podávanie daňových priznaní, colných vyhlásení a ďalších dokumentov v rámci elektronickej komunikácie s finančnou správou je prostredníctvom webových služieb finančnej správy bezpečné. Doručovať podania elektronicky je tak možné stále rovnako ako doteraz. V prípade, že sa niečo zmení, budeme vás o tom ihneď informovať.

 

 

 

 

Brífing prezidenta finančnej správy k elektronickej komunikácií prostredníctvom eID

 

Prezident finančnej správy František Imrecze vysvetľuje bezpečnostné aspekty podávania dokumentov cez portál finančnej správy

 

 

Pripravujeme pre vás novú sekciu k elektronickej komunikácií na portáli finančnej správy

 

Na portáli finančnej správy pribudne v krátkom čase sekcia venovaná špeciálne elektronickej komunikácií. V tejto sekcii pre vás zhromaždíme všetky materiály, ktoré sme v súvislosti s touto témou vydali. Okrem už zverejnených usmernení, návodov či často kladených otázok, sem pridáme aj nové vysvetľujúce videá, ktoré vám budú elektronickú komunikáciu ešte viac uľahčovať. Dôvodom tohto kroku je rozširovanie povinnej elektronickej komunikácie od januára 2018. Nová sekcia bude pre vás pripravená už začiatkom novembra.

 

 

Bič na daňové úniky

 

Daňové úniky odhalí finančná správa jednoduchšie. Od 30.septembra funguje automatická výmena informácií medzi členskými krajinami EÚ, OECD a USA. Na Slovensko sa tak dostávajú informácie o finančných účtoch slovenských rezidentov v zahraničí. Toto opatrenie sa týka nielen fyzických, ale aj právnických osôb.

 

 

 

 

Clo - čo vás zaujíma

 

Centrum podpory pre vás zozbieralo najčastejšie kladené otázky k clu a prehľadne ich aj s odpoveďami zoradilo na portáli finančnej správy. 

 

 

 

Daňový úrad v Košiciach mení adresu

 

Od 1. novembra má DÚ v Košiciach novú adresu. Občania a daňové subjekty vybavia všetko potrebné na adrese: Železničná č. 1, 041 90 Košice. Okrem výhodnejšej ceny bude v novej budove viac miesta pre archív či školiace miestnosti. V budove zároveň v budúcnosti nájdu svoje miesto všetky činnosti úradu – správa, kontrola aj exekúcia, ako aj iné dislokované organizačné zložky finančnej správy v oblasti daňového konania, evidencie štátnych príjmov, vnútornej kontroly a inšpekcie. Úradné hodiny, telefonické a e-mailové kontakty ostávajú bez zmeny. 

 

 

 

Bižutéria v hodnote 700-tisíc eur skončila v rukách colníkov

 

Prstene, náušnice, prívesky, náramky i náhrdelníky v hodnote približne 700-tisíc eur skončili v rukách bratislavských colníkov. Niekoľko tisíc kusov tejto bižutérie zaistili pre podozrenie, že ide o falzifikáty výrobkov svetoznámych značiek. Zástupcovia ochranných známok tento názor colníkov potvrdili, a tak sa už tieto, prevažne ženské ozdoby, nebudú v obchodoch predávať ako originály.

 

 

 

 

Colníci chytili Ukrajinca s kradnutými elektrobicyklami

 

Trnavskí a nitrianski colníci počas kontroly vozidiel na hraničnom priechode v Brodskom odhalili v dodávke, ktorú viedol vodič z Ukrajiny, elektrobicykle odcudzené v Nemecku. Dodávkové vozidlo podrobili kontrole mobilným skenovacím zariadením finančnej správy.

 

 

 

 

Ďalší pokus o pašovanie africkej drogy

 

Ďalší záchyt u nás pomerne neznámej rastliny katy jedlej, ktorá je zaradená do zoznamu omamných a psychotropných látok, sa podaril v uplynulých týždňoch bratislavským colníkom. Pri kontrole poštovej zásielky z africkej Zambie našli 16 balení rastlinnej sušiny s celkovou hmotnosťou 8,64 kg. Prvý prípad dovozu tejto drogy na Slovensku zaznamenali pred dvomi rokmi, kedy zadržali zásielky, ktoré obsahovali takmer 40 kg uvedenej rastliny.

 

 

 

 

Zmena v uplatňovaní DPH pri fakturácií prepravy tovaru a ďalších služieb spojených s vývozom tovaru

 

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky informuje hlavne dopravcov a zasielateľské firmy, ktoré zabezpečujú prepravu tovaru, ktorý je vyvážaný do tretieho štátu, alebo ktorý je pod colným opatrením podľa § 18 ods. 2 zákona o DPH a taktiež aj ostatné firmy, ktoré poskytujú služby vzťahujúce sa na predmetný tovar, že v nadväznosti na závery Súdneho dvora EÚ v rozsudku C-288/16 „L.Č.“ IK z 29. júna 2017, sa zásadne mení aplikácia ustanovenia § 47 ods. 6 zákona o DPH.

 

 

 

Infoservis

 

 

Na našom portáli  v časti Aktuálne - dane a clá, sme zverejnili nasledovné materiály:

Zoznam zakázaných webových sídiel

Oznámenie k platnosti a účinnosti Colného kódexu Únie a súvisiacich predpisov od 1. mája 2016“ - nahradené aktuálnym znením

Oznámenie o predbežnom vykonávaní Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody (CETA)

Informácia - Daňový bonus na dieťa študujúce v zahraničí

 

Máte otázky?

Na Call centre Vám radi poradíme

048/4317 222

 

Ak máte otázky týkajúce sa daní, cla alebo technickej podpory, ale aj v prípade, že Vám ešte pošta nedoručila potvrdenia alebo iné dokumenty z daňových úradov, môžete volať v pracovné dni v čase 8,00 - 16,00 hod. 

Za tri roky sme vybavili na našom Call centre zakmer milíon dopytov. Ďakujeme za Vašu dôveru.
 

 

 

Vydáva Finančné riaditeľstvo SR, oddelenie komunikačné 
adresa redakcie:  Mierová 23, 815 11 Bratislava 

email: casopis@financnasprava.sk