Externý newsletter finančnej správy 23/2017, dvojtýždenník

View this email in your browser

 

Modernizácia finančnej správy

 

Finančná správa mení prístup k svojim klientom. Proklientsky prístup namiesto reštrikcie, menej administratívy, viac výkonu či neustále rozširovanie elektronickej komunikácie – tak bude vyzerať modernizácia finančnej správy. Jednotlivé proklientske opatrenia a spôsoby modernizácie systému predstavil prezident finančnej správy František Imrecze.  

 

 

 

 

Nová sekcia k elektronickej komunikácii na portáli finančnej správy

 

Na portáli finančnej správy sme vytvorili novú sekciu, venovanú špeciálne elektronickej komunikácií. V tejto sekcii pre vás zhromažďujeme všetky potrebné  informácie v súvislosti s elektronickou komunikáciou. Okrem už zverejnených usmernení, návodov či často kladených otázok, tu nájdete aj nové vysvetľujúce videá, ktoré vám budú elektronickú komunikáciu ešte viac uľahčovať. Dôvodom tohto kroku je rozširovanie povinnej elektronickej komunikácie od januára 2018. 

 

 

 

 

Výmena podpisových certifikátov eID

 

Finančná správa oznamuje svojim klientom, ktorí využívajú na elektronickú komunikáciu s finančnou správou elektronický občiansky preukaz (eID), že Ministerstvo vnútra SR vymieňa podpisové certifikáty. V prvej fáze je možné podpisové certifikáty vymeniť v klientskych centrách okresných úradov, rovnako ako na oddeleniach vydávania dokladov okresných riaditeľstiev Policajného zboru (OR PZ). Zároveň upozorňujeme, že ak klient, ktorý komunikuje s finančnou správou elektronicky, zmení svoj podpisový certifikát, nemusí sa opäť registrovať na portál finančnej správy. Pri výmene podpisového certifikátu na eID totiž nejde o výmenu samotného občianskeho preukazu, ale iba o nahratie nového podpisového certifikátu/software-u do existujúceho čipu na občianskom preukaze.

 

 

 

F. Imrecze: Dáta o daňových subjektoch musia mať absolútnu ochranu

 

V Budapešti sa v dňoch 8. a 9. novembra konala 2. výročná medzinárodná konferencia IOTA „Tax Governance and Data Security“. Konferenciu organizovala Európska organizácia daňových správ (IOTA) v spolupráci s Maďarskou daňovou a colnou správou. Konferenciu otvoril prezident IOTA a zároveň prezident finančnej správy František Imrecze. Hlavnou témou bolo zabezpečenie dát, ktoré finančné správy získajú od daňových subjektov a možnosti predchádzania únikom informácií  zo strany zamestnancov.

 

 

 

 

Slovensko ako globálny hráč v boji proti daňovým podvodom

 

V boji proti daňovým podvodom inšpiruje Slovensko svojimi opatreniami aj na globálnej úrovni. Na konferencii Global Trade Development Week v Dubaji vystúpil prezident finančnej správy František Imrecze. Informoval o úspechoch, ktoré v boji proti daňovým podvodom dosahuje Slovenská republika.  

 

 

 

 

Dane - čo vás zaujíma

 

Pripravili sme pre vás novú pravidelnú rubriku nášho newslettera. Pravidelne v nej budeme zverejňovať najčastejšie kladené otázky k daniam. Veríme, že tieto informácie budú pre vás nápomocné.

Otázka č. 1
Mám plnú moc na doručovanie dokumentov ako zástupca za daňový subjekt. Ako zruším naviazanú väzbu, keď už nechcem ďalej elektronicky odosielať dokumenty za daňový subjekt?

Odpoveď
V danom prípade odporúčame vypovedať  (zrušiť) plnú moc a tým pádom aj zrušiť naviazanú väzbu na daňový subjekt. 


Otázka č. 2
Ako viem zistiť, že žiadosť, ktorú som poslal na daňový úrad elektronicky, je doručená u príslušného správcu. Môžem si to niekde po prihlásení na portáli zistiť? 

Odpoveď
V danom prípade je potrebné kliknúť na históriu komunikácie skontrolovať odoslané dokumenty, kde by sa mal daný dokument nachádzať.


Otázka č. 3
Môžu sa k elektronickému podaniu doručiť prílohy osobne alebo poštou?

Odpoveď
Áno,  prílohy k podaniu sa môžu doručiť aj inak ako elektronickými prostriedkami (napr. poštou alebo osobne).


Otázka č. 4
Musím prihlásenie na elektronické doručovanie a odosielanie dokumentov vykonávať iba z počítača, na ktorom bola vykonaná registrácia a prijatá správa o pridelení ID, alebo je možné prihlásiť sa a odosielať dokumenty aj z iných počítačov?

Odpoveď
Prihlásiť sa a odosielať dokumenty je možné z ktoréhokoľvek počítača, je len potrebné vedieť ID a heslo. Ak si nepamätáte heslo, môžete si ho dať vygenerovať na www.financnasprava.sk cez ponuku Prihlásenie - Identifikátor a heslo - Zabudnuté heslo. Ako emailový kontakt použite e-mailovú adresu, ktorú máte uvedenú v profile používateľa.


Otázka č. 5
Kto má nárok na vrátenie DPH a aké podmienky musí spĺňať, aby mohol podať žiadosť o vrátenie DPH?

Odpoveď
Nárok na vrátenie dane majú platitelia dane, ktorí majú sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v SR  a kúpili tovary a služby v jednotlivých členských štátoch s daňou príslušného štátu (resp. doviezli tovary do členských štátov) na účely svojho podnikania.
Podmienky sú:
- žiadateľ v období, za ktoré podáva žiadosť o vrátenie dane, bol platiteľom dane a 
- žiadateľ nevykonával výlučne činnosti, pri ktorých nemôže odpočítať daň.


Otázka č. 6
Som podnikateľ používajúci registračnú pokladnicu. Akú funkciu plní pri používaní elektronickej/virtuálnej registračnej pokladnice položka neplatný doklad ?

Odpoveď
Neplatný doklad slúži napr. v rámci zaškolenia fyzickej osoby, ktorá bude evidovať tržby v ERP/VRP, je to tzv. skúšobný doklad. Pri jeho vytlačení neobsahuje logo „MF“.  Neplatný doklad je podnikateľ povinný uchovávať po dobu piatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bol vyhotovený.


Otázka č. 7
Ak ako podnikateľ vytváram webové stránky, ale aj inštaláciu notebookov, PC som povinný pri týchto činnostiach používať ERP alebo VRP pokiaľ budem prijímať tržby v hotovosti?

Odpoveď
Na predmetné činnosti sa používanie ERP/VRP nevzťahuje, nakoľko sú podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností zaradené v kóde 62.01, ktorý nie je uvedený v prílohe č.1 zákona č. 289/2008 Z.z..


Otázka č. 8
V súvislosti so zmenou životného minima sa chcem opýtať, od kedy si zamestnanec môže uplatniť vyššiu sumu nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka?

Odpoveď
Suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka sa zmení od 1. januára 2018. Zamestnancovi, ktorý do 31. januára 2018 podpíše vyhlásenie, zamestnávateľ uplatní zvýšenú mesačnú sumu nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka 319,16 eura prvýkrát pri januárovej výplate mzdy vo februári 2018.


Otázka č. 9
Ak podnikám a podávam daňové priznanie, v ktorom zdaňovacom období si uplatním v súvislosti so zmenou životného minima zvýšenú sumu nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka vo výške 3 830,02 eura?

Odpoveď
Zvýšenú sumu nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka vo výške 3 830,02 si prvýkrát uplatníte pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2018 podávanom v lehote do konca marca 2019.


Otázka č. 10
Slovenská firma -  platiteľ DPH dodáva pre maďarskú firmu identifikovanú pre daň v Maďarsku plastové okná vrátane ich montáže v sídle firmy v Maďarsku. Uvádza údaje z faktúry za predmetnú dodávku  slovenská firma do daňového priznania k DPH  a do  súhrnného výkazu?

Odpoveď
Nie, dodávka tovaru s montážou  s miestom  realizácie v zahraničí sa do daňového priznania k DPH a do súhrnného výkazu neuvádza.

 

 

Nadnárodné spoločnosti čakajú nové povinnosti

 

Boj proti daňovým únikom na medzinárodnej úrovni pokračuje. Krajiny si budú medzi sebou v rámci automatickej výmeny informácií (ďalej „AVI“) vymieňať ďalšie dáta.  Na Slovensko sa od septembra dostávajú informácie o účtoch slovenských rezidentov (fyzických a právnických osôb) v zahraničí, teraz pribudnú aj informácie o počte zamestnancov, výnosoch, zisku či strate materských aj dcérskych spoločností nadnárodných skupín podnikov s ročnými konsolidovanými výnosmi nad 750 mil. eur.   

 

 

 

Nelegálna výrobňa cigariet

 

Viac ako 12 000 kusov cigariet, vyše 300 kg tabaku a tri stroje na jeho spracovanie zaistili colníci z Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) v spolupráci so psovodom a služobným psom vycvičeným na vyhľadávanie tabaku minulý týždeň v Trenčianskom kraji. Nezákonnou výrobou, skladovaním a distribúciou neoznačených tabakových výrobkov sa obohacovali traja muži vo veku 30, 31 a 53 rokov. Finančný únik na spotrebnej dani z tabakových výrobkov bol vyčíslený na 25 247,48 eur.

 

 

 

 

V peci zhoreli dve tony zhabaných vecí

 

Koncom októbra sa ocitlo v plameňoch 2 103 kilogramov tovaru rôzneho druhu. Horeli zhabané veci, ktoré pochádzali z nelegálnych zdrojov a nespĺňali podmienky na to, aby sa dostali do rúk spotrebiteľov.  

 

 

 

 

Na zozname zakázaných webových sídiel je už 63 webstránok

 

Nelegálny hazard na internete kontroluje finančná správa od júla tohto roku. Momentálne sa na zozname zakázaných webových sídiel nachádza 63 webstránok. Dávajte si pozor na ich využívanie, pretože sa môže stať, že prídete o svoje peniaze 

 

 

 

Infoservis

 

 

Na našom portáli  v časti Aktuálne - dane a clá, sme zverejnili nasledovné materiály:

Informácia k uplatňovaniu oslobodenia od dane podľa § 47 ods. 6 zákona o DPH pri poskytnutí služby prepravy tovaru alebo pri jej obstaraní a pri ďalších službách

Informácia o podmienkach na preúčtovanie omylom uhradenej platby na účet iného daňového subjektu

Informácia k spôsobu opráv údajov v dodatočnom súhrnnom výkaze vo vybraných prípadoch

Informácia k postupu pri registrácii a vyplnení žiadosti o pridelenie kódu virtuálnej registračnej pokladnice

Informácia k odvodu časti poistného z odvetví neživotného poistenia

Registrácia a autorizácia k elektronickým službám cez portál finančnej správy

Spôsob elektronického podávania dokumentov cez portál finančnej správy

Otázky a odpovede k elektronickej komunikácii po 1.1.2018

 

Máte otázky?

Na Call centre Vám radi poradíme

048/4317 222

 

Ak máte otázky týkajúce sa daní, cla alebo technickej podpory, ale aj v prípade, že Vám ešte pošta nedoručila potvrdenia alebo iné dokumenty z daňových úradov, môžete volať v pracovné dni v čase 8,00 - 16,00 hod. 

Za tri roky sme vybavili na našom Call centre zakmer milíon dopytov. Ďakujeme za Vašu dôveru.
 

 

 

Vydáva Finančné riaditeľstvo SR, oddelenie komunikačné 
adresa redakcie:  Mierová 23, 815 11 Bratislava 

email: casopis@financnasprava.sk