Externý newsletter finančnej správy 12/2018

 

Pozrite si tento email v prehliadači

FO podnikatelia od júla už len elektronickyOd 1.júla 2018 sa povinná elektronická komunikácia rozširuje na všetky fyzické osoby (FO) podnikateľov. Koho sa elektronická komunikácia týka? Ako sa zaregistrovať na elektronickú komunikáciu? V akom časovom predstihu je potrebné zaregistrovať sa? Odpovede na tieto otázky prinášame v jednoduchom prehľade.

 

 

 

 

Pozor aj na výmenu certifikátov


 

V mnohých prípadoch to nie je len o technickej pripravenosti daňových subjektov. Už v marci pri podávaní daňových priznaní k dani z príjmov sme identifikovali, že problémom sú neplatné certifikáty v občianskych preukazoch s čipom (eID). Keďže pôvodné podpisové certifikáty boli Ministerstvom vnútra SR ešte koncom minulého roka zneplatnené, opäť upozorňujeme, že je potrebné ich vymeniť. Ak vám teda bol vydaný eID pred 31.10.2017 a ešte ste odvtedy neboli na polícii, musíte tak urobiť na ktoromkoľvek oddelení dokladov, nezávisle od miesta trvalého pobytu. Viac informácií nájdete na webových stránkach ministerstva vnútra.

 

 

POZOR NA ODLOŽENĚ DAŇOVÉ PRIZNANIA!


FO podnikateľom sa stačí na elektronickú komunikáciu zaregistrovať vtedy, keď budú prvý raz po 1.7.2018 podávať dokumenty. Pre niekoho to môže byť hneď v júli, pre niekoho v januári 2019 a pre niektorých až v marci 2019 pri podávaní DP k dani z príjmu za rok 2018. Ak ste si však odložili podanie DP k dani z príjmu za rok 2017 do konca júna, zbystrite pozornosť. Posledný júnový deň pripadá na sobotu, takže daňové priznanie je možné podať ešte aj 2.7.2018. Ak si to však necháte na tento posledný deň, musíte ho podať už iba elektronicky.

 

 

MÁME ZA SEBOU ŠKOLENIA K ELEKTRONICKEJ KOMUNIKÁCII


Pre FO podnikateľov sme v uplynulých týždňoch priniesli školenia k elektronickej komunikácii v ôsmich termínoch v troch mestách. Preškolili sme viac ako 300 daňových subjektov. Z vyjadrení účastníkov je zrejmé, že im veľmi vyhovovalo, keď im lektori z finančnej správy jednotlivé kroky ukázali názorne na obrazovkách, naživo, priamo v testovacom prostredí. Pre tých, ktorí sa školení nemohli zúčastniť, pripravujeme videozáznam, ktorý čoskoro zverejníme.  

 

Elektronická komunikácia - koho sa týka?

 

Z videa sa dozviete napríklad aj to či sa musia na elektronickú komunikáciu registrovať aj opatrovateľky pracujúce v Rakúsku.

 

 

V boji proti podvodom inšpirujeme Gruzínsko
 

Prezident finančnej správy František Imrecze sa v Tbilisi stretol s gruzínskym ministrom financií Mamukom Bakhtadzem. Témou stretnutia bola najmä spolupráca v boji proti daňovým podvodom, ale aj elektronizácia služieb. Stretnutie sa uskutočnilo v rámci zasadnutia Výkonného výboru IOTA (Európska organizácia daňových správ). 

 

 

 

Nelegálne cigarety predávali vo svojich trafikách
 

Colníci Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) zaistili v Bánovciach nad Bebravou 81 kg tabaku a 23 700 ks cigariet. Dvaja muži, ktorí vyrábali a skladovali tieto neoznačené tabakové výrobky, ich následne predávali vo svojich vlastných trafikách. Finančný únik na  spotrebnej dani z tabakových výrobkov bol predbežne vyčíslený  na  takmer 7500 eur.  

 

 

 

Obrovský kontraband cigariet skončil v spaľovni
 

Pod dozorom colníkov sa v bratislavskej spaľovni zlikvidovalo viac ako 1,6 milióna spotrebiteľských balení cigariet značky YESMOKE. Išlo o časť cigariet, ktoré colníci zaistili v januári 2013 u právnickej osoby v Galante. Výška úniku na spotrebnej dani z tabakových výrobkov predstavuje takmer 3 milióny eur.

 

 

 

Módne výrobky svetoznámych značiek skončili v rukách colníkov

 

Trnavskí colníci pri dovoze tovaru odhalili veľmi vydarené falzifikáty kabeliek, obuvi a textilu. Škoda bola vyčíslená držiteľmi práv duševného vlastníctva spolu na vyše  235 000 eur. 

 

 

 

Časté otázky

Centrum podpory pre vás opäť zozbieralo často kladené otázky z daňovej oblasti aj s odpoveďami.
 

Otázka č. 1
Sme slovenská firma, ktorá sa oneskorene zaregistrovala pre DPH a má povinnosť za obdobie, za ktoré mala byť platiteľom DPH  podať jedno (tzv. mimoriadne) daňové priznanie k DPH (§ 78 ods.9 zákona o DPH). Ako vyplní slovenská firma v tomto daňovom priznaní kolónku „zdaňovacie obdobie“?

Odpoveď
Osoba podávajúca daňové priznanie podľa § 78 ods.9 zákona o DPH (t.j. osoba, ktorá si nesplnila  registračnú povinnosť alebo podala žiadosť o registráciu oneskorene) vyznačí v kolónke „zdaňovacie obdobie“ len kalendárny rok, v ktorom podáva daňové priznanie. 
 
Otázka č. 2
Slovenský podnikateľ, neplatiteľ DPH plánuje prijať službu (napr. reklamnú službu) od firmy z tretieho  štátu. Aké povinnosti mu podľa zákona o DPH z toho vyplývajú?

Odpoveď
Dňom prijatia tejto služby, pri ktorej sa určí miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, vzniká slovenskému podnikateľovi  povinnosť platiť daň podľa § 69 ods. 3 zákona o DPH. Ak zaplatí za túto službu pred jej dodaním, vzniká mu daňová povinnosť dňom prijatia platby dodávateľom služby. Slovenský podnikateľ je povinný podať daňové priznanie k DPH do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikla daňová povinnosť, a v tej istej lehote zaplatiť daň (§ 78 ods.3 zákona o DPH). Vzhľadom k tomu, že dodávateľom služby je zahraničná osoba z tretieho štátu, slovenský podnikateľ nie je povinný sa registrovať podľa § 7a zákona o DPH.
 
Otázka č. 3
Som živnostník a v roku 2017 som neplatil preddavky na daň z príjmov FO. Daňové priznanie za rok 2017 som podával v riadnej lehote na podanie daňového priznania (26.3.2018) a na základe podaného daňového priznania za rok 2017 mi vznikla povinnosť platiť štvrťročné preddavky. Kedy je splatný prvý štvrťročný preddavok v roku 2018?

Odpoveď
Ak Vaša posledná známa daňová povinnosť zo základu  dane uvedeného v daňovom priznaní za rok 2017 presiahla 2 500 eur a nepresiahla 16 600 eur, vznikla Vám povinnosť platiť  štvrťročné preddavky na daň vo výške ¼ z vypočítanej poslednej známej daňovej povinnosti. Prvý štvrťročný preddavok je splatný 2.7.2018 (30.6.2018 je sobota a splatnosť preddavku sa posúva na najbližší pracovný deň, t.j. na 2.7.2018) a posledný štvrťročný preddavok je splatný k 1.4.2019, ak si nepredĺžite  lehotu na podanie daňového priznania za rok 2018.
 
Otázka č. 4
Som živnostník a z podaného  daňového priznania k dani z príjmov FO za rok 2016 som platil  preddavky vo výške 850 eur štvrťročne v preddavkovom období začínajúcom v roku 2017. Podaním oznámenia som si predĺžil lehotu na podanie daňového priznania za rok 2017 do 2.7.2018 (30.6.2018 je sobota). Zo základu dane vykázaného v daňovom priznaní za rok 2017 mi vznikne povinnosť platiť  preddavky vo výške 1 500 eur štvrťročne. V akých lehotách a v akej výške platím preddavky v  roku 2018?

Odpoveď
Keďže ste si predĺžili lehotu na podanie daňového priznania za rok 2017 do 2.7.2018, staré preddavkové obdobie trvá do 2.7.2018. V roku 2018 platíte štvrťročné preddavky k 3.4.2018 a k 2.7.2018 vo výške 850 eur štvrťročne z poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej zo základu dane uvedeného v daňovom priznaní za rok 2016.
Preddavky vo výške  1500 eur štvrťročne začnete platiť až v novom preddavkovom období, ktoré sa začína 3.7.2018. To znamená, že máte povinnosť platiť  štvrťročný preddavok k 1.10.2018 (30.9.2018 je nedeľa), k 31.12.2018 a k 1.4.2019 vo výške 1 500 eur štvrťročne z poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej zo základu dane uvedeného v daňovom priznaní za rok 2017.
 
 
Otázka č. 5
Ako podnikateľ prevádzkujem chránenú dielňu, nemusím v tomto prípade pri predaji tovarov používať elektronickú registračnú pokladnicu?

Odpoveď
Pre uplatnenie výnimky z povinnosti používania elektronickej registračnej pokladnice (ďalej „ERP“) nie je rozhodujúce, či podnikateľ fyzická osoba prevádzkuje chránenú dielňu, v rámci ktorej napr. predáva tovar, ale je rozhodujúce, či tento podnikateľ prijímajúci tržbu z predaja tovaru je držiteľom preukazu ŤZP, alebo nie je.
Ak vo Vami uvedenom prípade ste držiteľom preukazu ŤZP, a za poskytnutie tovarov iba Vy (sám, nie prostredníctvom inej osoby, ktorá nie je držiteľom preukazu ŤZP) prijímate tržbu v hotovosti, v danom prípade nie ste povinný prijaté tržby evidovať v pokladnici. K prijatej tržbe môžete naďalej zákazníkom vyhotovovať príjmový doklad v náležitosťami podľa § 16 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona  Slovenskej národnej rady  č. 372/1990Zb. o priestupoch v znení neskorších predpisov.
 
Otázka č. 6
Ruším prevádzku a zároveň ukončujem používanie ERP, na ktorý daňový úrad a akému zamestnancovi mám oznámiť ukončenie používania ERP?

Odpoveď
Podnikateľ je povinný oznámiť ukončenie prevádzky predložením knihy ERP ktorémukoľvek daňovému úradu, kde zamestnanec DÚ - oddelenie registra zaznamená zrušenie daňového kódu pokladnice (DKP).
 
Otázka č. 7
Povinnosť komunikovať elektronicky od 1.7.2018 sa bude týkať všetkých fyzických osôb?

Odpoveď
Nie, nebude. Elektronická komunikácia od 1.7. sa týka iba podnikateľov definovaných podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka registrovaných na dani z príjmov. Teda podnikateľom je osoba zapísaná v Obchodnom registri, alebo podniká na základe živnostenského oprávnenia, alebo podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, alebo vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu. Ak však jedna z týchto dvoch podmienok nie je splnená, tak na takúto osobu sa od 1.7. elektronická komunikácia nevzťahuje. Napr. ak FO je registrovaná ako podnikateľ v zahraničí a nie na Slovensku, tak takejto fyzickej osobe nevzniká povinnosť elektronickej komunikácie s finančnou správou od 1.7.2018.
 
Otázka č. 8
Elektronické doručovanie máme riešené formou ID používateľa a hesla na základe Dohody o elektronickom doručovaní s daňovým úradom. Aký je postup v prípade, že chceme podpisovať aj pomocou eID (občianskeho preukazu s čipom)?

Odpoveď
Je možné, aby daňový subjekt mal funkčné obidva spôsoby na odosielanie podaní súbežne. V prípade, že chcete podpisovať aj pomocou kvalifikovaného podpisu KEP(ZEP) uloženého na eID karte, je potrebné si certifikát na začiatku priradiť do Profilu používateľa. Registráciu ani autorizáciu už nerobíte.
Priradenie certifikátu môžete vykonať dvomi spôsobmi:
1. Prihlásite sa na portál Finančnej Správy cez typ autentifikácie - Kvalifikovaný elektronický podpis
alebo
2. Prihlásite sa svojim ID a heslom – a cez Profil užívateľa - Certifikáty – vložíte certifikát.
Následne už môžete odosielať podania KEP-om a aj prostredníctvom dohody (elektronickou značkou).

Otázka č. 9
Zamestnanec má od 15.12.2018  nárok na starobný dôchodok, ale požiadať oň chce k 2.1.2019. Bude mať v roku 2019  nárok na nezdaniteľnú časť základu dane, ak mu bude starobný dôchodok priznaný k 2.1.2019?

Odpoveď
V tomto prípade bude podstatné k akému dátumu bude starobný dôchodok skutočne priznaný. Ak nebude priznaný k 1.1.2019, zamestnanec bude mať nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka počas celého roka 2019. Základ dane daňovníka sa neznižuje v prípade, že dôchodok je priznaný k začiatku zdaňovacieho obdobia, t.j. k 1. januáru príslušného roka.
 
Otázka č. 10
Vo vyhlásení k zdaneniu príjmov zamestnanca v časti III. potrebujeme uviesť viac ako 10 detí zamestnanca, na ktoré si bude uplatňovať daňový bonus. Kam máme dopísať ostatné deti?

Odpoveď
V takomto prípade zamestnanec napíše ďalšie vyživované deti na samostatnú stranu vo forme ako je uvedená v tlačive Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu. Táto strana bude prílohou predmetného vyhlásenia.

 

 

 

INFOSERVIS

 

Na našom portáli v časti Aktuálne: Dane a clá sme aktualizovali a zverejnili nasledovné materiál, týkajúci sa daňových povinností:

Informácia o novele zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a o legislatívnej úprave v oblasti vedenia účtovníctva registrovaného sociálneho podniku

Informácia o zvýšení sumy stravného pri pracovnej ceste od 1.6.2018 podľa zákona o cestovných náhradách

Informácia k výpočtu preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

Autorizácia k elektronickým službám cez portál finančnej správy
 

 

 

Máte otázky? Obráťte sa na naše call centrum: 048/4317 222, dostupné v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 hod.

 

 

 

Copyright © 2018 Finančné riaditeľstvo SR, Všetky práva vyhradené
Novinky z financnej spravyodhlásiť z odberu    upraviť možnosti odberu