Externý newsletter finančnej správy 16/2018

Pozrite si tento email v prehliadači

Školenia šité na mieru

Finančná správa Vám chce vyjsť v ústrety. Pripravujeme preto pre Vás školenia podľa Vášho výberu. Podnety na tematické zameranie školení môžete navrhovať priamo prostredníctvom stránky finančnej správy na Facebook-u alebo e-mailom na vzdelavanie@financnasprava.sk aj Vy. Finančná správa chce pomôcť daňovým subjektom získať odborné informácie z oblastí, ktoré ich zaujímajú.

 

Viac info

Vynovili sme Finančný newsletter
 

Ako ste si už iste všimli, Finančný newsletter prešiel grafickým redizajnom. Nová grafika je živšia, modernejšia a veríme, že sa Vám bude aj naďalej dobre čítať. Rovnako dúfame, že Vám neujdú žiadne dôležité informácie či novinky z finančnej správy.
 

 

Neziskovky dostali ďalšie peniaze


Tisíckam neziskoviek finančná správa zaslala ďalšie peniaze. Ku koncu júla majú už na svojich účtoch viac ako 46 miliónov eur. Je to časť z peňazí, ktoré sa im rozhodli poukázať občania a podnikatelia z dane z príjmu za rok 2017. Finančná správa pokračuje v spracovávaní daňových priznaní, ktoré obsahujú aj vyhlásenia na poukázanie 2%.

 

Viac info

 

 

Všetko o projekte eKasa na jednom mieste


Finančná správa si pre Vás pripravila novinku. Rozšírila informácie o svojom najnovšom projekte eKasa a vytvorila k nemu samostatnú podstránku. Na podstránku sa dostanete z grafického bannera priamo na hlavnej stránke portálu finančnej správy. Sú na nej dostupné všetky podrobné informácie o systéme, vrátane popisu integračného rozhrania.


 

 

Viac info

 

 

Výzvy finančnej správy subjekty neignorujú


Počet subjektov, ktoré prestali poskytovať zakázanú ponuku po zaslaní výzvy a pred zaradením do zoznamu zakázaných webových sídiel s nelegálnym hazardom, sa zvyšuje. Finančná správa v súčasnosti eviduje 183 prevádzkovateľov, ktorí týmto spôsobom ukončili nelegálnu činnosť. Finančná správa kontroluje v tejto súvislosti aj banky.

 

Viac info

 

 

Stanovisko k Trendu a Denníku N


Finančná správa reaguje na článok zverejnený v týždenníku TREND 26.7.2018 a v denníku Denník N 27.7.2018. Zazneli v nich zavádzajúce a nepravdivé informácie. Finančná správa sa voči týmto skresleným informáciám ostro ohradila.
 

 

Viac info

 

 

Múzeum colníctva a finančnej správy je tu pre vás v lete aj cez víkend


Vďaka Múzeu colníctva a finančnej správy majú deti cez prázdniny viac kultúrnych možností ako stráviť voľné dni. Počas letných mesiacov sme totiž rozšírili jeho otváracie hodiny. Múzeum je k dispozícii počas celého leta aj cez víkend od 10.00 hod. do 18.00 hod.

 

 

Viac info

 

 

Budeme ľahšie odhaľovať rádioaktivitu

 

Finančná správa má nové systémy na odhaľovanie rádioaktivity.

 

 

Časté otázky

Centrum podpory pre vás opäť zozbieralo často kladené otázky z daňovej oblasti aj s odpoveďami:
 

  
Otázka č. 1
Som živnostník a chcem sa registrovať a autorizovať. Viem to urobiť v jednom kroku bez návštevy daňového úradu?

Odpoveď
Áno, v prípade ak ste vlastníkom kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP), alebo občianskeho preukazu s čipom (eID). Pri registrácii cez možnosť KEP alebo eID zaškrtnete možnosť „Žiadam o sprístupnenie oprávnenia pre osobné konanie s daňovým/colným úradom“

 
Otázka č. 2
Čo znamená v registračnom formulári možnosť „Žiadam o sprístupnenie oprávnenia pre osobné konanie s daňovým/colným úradom“?

Odpoveď
Táto možnosť znamená, že pri registrácii vie živnostník sám za seba vykonať aj autorizáciu bez potreby zasielať samostatnú žiadosť o autorizáciu.

 
Otázka č. 3
Zmenil sa spôsob registrácie a prihlasovania po úprave vzhľadu portálu finančnej správy?

Odpoveď
Spôsob registrácie, ani prihlasovania sa po úprave vzhľadu portálu finančnej správy nezmenil. Zmenila sa len farba tlačítka na registráciu a zjednodušila sa autorizácia pre osobné konanie, ktorá sa vykoná v rámci registrácie.

 
Otázka č. 4
Zmenila sa po úprave portálu finančnej správy osobná internetová zóna?

Odpoveď
V osobnej internetovej zóne sa zmenilo len usporiadanie a vzhľad jednotlivých okien. Zároveň sa zmenil názov zaručený elektronický podpis na kvalifikovaný elektronický podpis (ZEP/KEP).

 
Otázka č. 5
Kde na stránke
www.financnasprava.sk nájdem informácie v častiach „Aktuálne – dane a clá“ a „Praktické príklady“?
Odpoveď
Po úprave dizajnu portálu finančnej správy sa informácie v častiach „Aktuálne – dane a clá“ a „Praktické príklady“ presunuli do ľavej spodnej časti stránky.

 
Otázka č. 6
Na portáli Finančnej správy pribudol zvonček a číslo vedľa neho. Aké informácie tam nájdem?

Odpoveď
Po kliknutí na zvonček sa v hornej časti portálu zobrazia aktuálne novinky a dôležité informácie, týkajúce sa Finančnej správy SR.

 
Otázka č. 7
Ako si viem overiť, či môj počítač spĺňa podmienky pre elektronickú komunikáciu s finančnou správou?

Odpoveď
Najrýchlejšou cestou je keď do vyhľadávača na portáli FS uvediete „Overenie splnenia podmienok AES“, následne je potrebné kliknúť na prvý odkaz (html) a počkať kým služba vykonáva kontrolu, či Váš počítač spĺňa podmienky potrebné pre elektronickú komunikáciu s finančnou správou.

 
Otázka č. 8
Ak daňovník podáva dodatočné daňové priznanie na dani z príjmov právnických osôb za rok 2017 , je povinný vždy uložiť aj účtovnú závierku?

Odpoveď
Nie. Ak daňovník podáva dodatočné daňové priznanie na dani z príjmov právnických osôb za rok 2017  neukladá vždy aj zostavenú  účtovnú závierku za rok 2017 do registra účtovných závierok.
Takúto povinnosť má iba v prípade, že účtoval o oprave chyby za rok 2017 tak, že znovu otvoril účtovné knihy do schválenia   účtovnej závierky a zostavil novú účtovnú závierku. Ak chyby opravoval v aktuálnom účtovnom období 2018, potom neukladá spolu s dodatočným daňovým  priznaním účtovnú závierku. 

 
Otázka č. 9
Som daňový rezident SR a v roku 2017 mi plynuli príjmy zo závislej činnosti vykonávanej vo Švajčiarsku, ktoré boli vo Švajčiarsku zdanené. Tento príjem uvediem v daňovom priznaní v SR. Akú metódu na zamedzenie dvojitého zdanenia môžem použiť?

Odpoveď
V zmluve o zamedzení dvojitého zdanenia medzi SR a Švajčiarskom je určená na zamedzenie dvojitého zdanenia príjmov metóda zápočtu dane.
Napriek uvedenej skutočnosti však môžete použiť pri príjmoch zo závislej činnosti vykonávanej vo Švajčiarsku metódu vyňatia príjmov, ak Vaše príjmy zo závislej činnosti vo Švajčiarsku boli preukázateľné zdanené a ak je tento postup pre Vás výhodnejší. Výraz preukázateľne zdanené znamená, že predmetný príjem bol v príslušnom štáte podrobený zdaneniu bez ohľadu na výšku dane zaplatenej v tomto štáte po uplatnení nezdaniteľných častí, resp. úľav podľa vnútroštátnych daňových predpisov tohto štátu.

 
Otázka č. 10
Sme s.r.o. (platiteľ DPH) a chystáme sa doviezť tovar z Maďarska od dodávateľa, ktorý nemá pridelené IČ DPH v Maďarsku. Máme povinnosť zdaniť nadobudnutý tovar v SR ?

Odpoveď
Ak kúpite tovar z iného členského štátu od osoby, ktorá nie je identifikovaná pre daň v inom členskom štáte, potom nejde o nadobudnutie tovaru tuzemsku v zmysle § 11 zákona o DPH a teda Vám ako platiteľovi DPH nevzniká povinnosť platiť daň  v zmysle § 69 ods. 6 zákona o DPH, to zn., že nemáte povinnosť predmetný tovar samozdaniť.

 
 

 

 

 

INFOSERVIS

 

Na našom portáli v časti Aktuálne: Dane a clá sme aktualizovali nasledovný materiál:

Zoznam zakázaných webových stránok


 

 

 

Máte otázky? Obráťte sa na naše call centrum: 048/4317 222, dostupné v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 hod.

 

 

 

Copyright © 2018 Finančné riaditeľstvo SR, Všetky práva vyhradené
odhlásiť z odberu    upraviť možnosti odberu