Mimoriadny newsletter Brexit 06/2019

Pozrite si tento email v prehliadači

Ako sa má obchodná verejnosť pripraviť na BREXIT?

 

Finančná správa sa na základe uznesenia vlády stala jedným z koordinátorov informovania podnikateľov o BREXITE. Všetky potrebné informácie zosumarizovala na samostatnej podstránke na portáli finančnej správy, posilnila aj služby call centra. Ako sa má teda obchodná verejnosť pripraviť na BREXIT?


 

 

Viac info


Špeciálna podstránka na portáli FS
 

Plánovaný termín BREXITU sa už nezadržateľne blíži a finančná správa Vám preto zozbierala všetky dôležité informácie o tom, ako nás ovplyvní vystúpenie Veľkej Británie z Európskej únie v oblastiach spadajúcich do pôsobnosti finančnej správy. Definitívna podoba odchodu ešte nie je známa, no reálne hrozí, že od 30.3.2019 bude Spojené kráľovstvo pre colné účely považované za tretiu krajinu. Sledujte našu podstránku a dozviete sa všetko potrebné včas.

 

 

7 vecí, ktoré musia podniky v EÚ vedieť, aby sa pripravili na BREXIT


Predpokladá sa, že od 30. marca 2019 bude Spojené kráľovstvo treťou krajinou. Teraz je dôležité, aby sa podniky v EÚ začali pripravovať na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie, pokiaľ to doteraz neurobili. Čo potrebujete vedieť?

 

Viac info

 

 

Príručka pre podniky


Ak nedôjde k dohode o vystúpení, ktorou by sa zaviedlo prechodné obdobie do konca roku 2020 (s možnosťou predĺženia, s ktorou sa počíta v dohode o vystúpení), Spojené kráľovstvo sa bude od 30. marca 2019 považovať za krajinu mimo EÚ na colné účely.

 

Viac info

 

 

7 vecí, ktoré treba vedieť pri cestovaní medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ po BREXITE


Tí, ktorí sa chystajú cestovať medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ27 po BREXITE, ako aj podniky poskytujúce služby súvisiace s cestovaním, by sa mali začať pripravovať na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie, pokiaľ to doteraz neurobili.

 

Viac info

 

 


 

 

 

INFOSERVIS

 

Na našom portáli v časti BREXIT sme zverejnili nasledovné materiály:
 

Príručka o clách pre podniky

Vystúpenie Spojeného kráľovstva a právne predpisy EÚ v oblasti ciel a nepriamych daní

Vystúpenie Spojeného kráľovstva a právne predpisy EÚ v oblasti ciel a zahraničného obchodu - preferenčný pôvod tovaru

Vystúpenie Spojeného kráľovstva a pravidlá EÚ v oblasti dane z pridanej hodnoty

Vystúpenie Spojeného kráľovstva a pravidlá EÚ v oblasti presadzovania práv duševného vlastníctva colnými orgánmi

Vystúpenie Spojeného kráľovstva a pravidlá EÚ v oblasti dovozných - vývozných licencií pre určitý tovar

Príprava na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie dňa 30. marca 2019

Príprava na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie dňa 30. marca 2019 - krízový akčný plán

 

 

Máte otázky? Obráťte sa na naše call centrum: 048/4317 222, dostupné v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 hod.

 

 


Ak máte akékoľvek pripomienky alebo nápady, pošlite nám ich: 

 

 

 

Copyright © 2019 Finančné riaditeľstvo SR, Všetky práva vyhradené