Mimoriadny newsletter eKasa
Pozrite si tento email v prehliadači
Koho sa eKasa týka?
 
Projekt online pripojenia pokladníc na finančnú správu sa týka všetkých podnikateľov, ktorí aj v súčasnosti evidujú tržby v elektronickej registračnej pokladnici. Od 1. apríla 2019 sa musia k systému pripojiť tí podnikatelia, ktorým od tohto dátumu prvý raz vznikne povinnosť evidovať tržbu. Pre všetkých ostatných (súčasných) podnikateľov je online napojenie na finančnú správu do 1. júla 2019 dobrovoľné. Ide o súčasných podnikateľov, ktorí pred 1. aprílom už evidovali tržby, alebo súčasných podnikateľov, ktorí si otvoria po 1. apríli 2019 novú prevádzku, resp. budú chcieť novú pokladnicu do existujúcej prevádzky. Všetci títo môžu od apríla do konca júna aj naďalej používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo sa môžu rozhodnúť pre používanie virtuálnej registračnej pokladnice. Súčasní podnikatelia sa totiž môžu k systému pripájať od apríla až do konca júna. Od júla 2018 sú nové podmienky povinné pre všetky prevádzky.

Všetko o eKase

 
Na portáli finančnej správy nájdete všetky dôležité informácie k  eKase. Sústreďujeme ich pre vás na jednom mieste, aby boli jednoducho dohladateľné. Špeciálna podstránka o eKase je pravidelne dopĺňaná a aktualizovaná. Nájdete tu aj grafický postup spustenia eKasy. Okrem toho v tejto časti zverejňujeme aj zoznam dodávateľov, ktorí splnili všetky zákonné podmienky a prešli testovaním. Títo dodávatelia vedia poskytnúť pokladničné programy a chránené dátové úložiská, ktoré spĺňajú zákonné podmienky online registračných pokladníc.
 
Všetko o eKase
Ako prejsť na eKasu?
 

1. Zistite, či musíte pokladnicu vymeniť, alebo len upraviť

Najskôr odporúčame zistiť, či potrebujete novú pokladnicu, alebo Vám stačí zmena hardvérových/softvérových prvkov aktuálne používanej elektronickej registračnej pokladnice (ERP) . Pre posúdenie Vašej situácie buď kontaktujte svojho súčasného poskytovateľa služby, alebo oslovte ktoréhokoľvek iného výrobcu/dovozcu/distribútora ERP pôsobiaceho na trhu.

 

2. Požiadajte o pridelenie kódu eKasa klient

Prihláste sa na portáli finančnej správy do svojej Osobnej internetovej zóny (OIZ) – vyberte časť „formuláre “. Vyplňte a odošlite elektronický formulár „Žiadosť o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient“ dostupný v Katalógu elektronických formulárov na portáli finančnej správy (PFS) z prostredia Osobnej internetovej zóny (OIZ). V žiadosti označte, že žiadate o pridelenie kódu on-line registračnej pokladnice (ORP). V žiadosti zadajte heslo, ktoré použijete v ďalšom kroku pri nahrávaní autentifikačného balíčka do ORP - heslo nezabudnite! Prostredníctvom tejto žiadosti môžete požiadať aj o zrušenie DKP. Formulár máte k dispozícii od 15.3.2019.

 

3. Pripravte online registračnú pokladnicu (ORP) na použitie

Finančná správa Vašu žiadosť spracuje. Následne v termíne od 1.4.2019 – 30.6.2019 si v eKasa zóne stiahnete inicializačný balíček. Prístup do eKasa zóny Vám bude umožnený od 1.4.2019 – v Osobnej internetovej zóne na PFS pribudne odkaz na eKasa zónu podnikateľa. V eKasa zóne nájdete zoznam všetkých pokladníc, ktorým finančná správa pridelila na základe žiadosti kód pokladnice eKasa klient. Stiahnete si identifikačné údaje (identifikačný balíček) na lokálne úložisko. Prostredníctvom eKasa zóny požiadajte o pridelenie certifikátu - žiadate o pridelenie certifikátu pre každú pokladnicu osobitne. Po spracovaní Vašej žiadosti sa Vám v systéme eKasa certifikát zobrazí a môžete si ho stiahnuť (autentifikačný balíček).

 

Potom si tento identifikačný a autentifikačný balíček nainštalujte. Pripojte ORP k internetovému signálu, aby komunikovala so systémom eKasa, nastavte si ORP (tovarové položky, nepovinné údaje a pod.) a ORP máte pripravenú na použitie. Používať ORP bude možné najskôr od 1.4.2019.
 
Ako získať prihlasovacie údaje v prípade, ak sa rozhodnem využívať VRP?


Požiadajte o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient pre VRP prostredníctvom portálu finančnej správy - prihlásenie do OIZ. V osobnej internetovej zóne (OIZ) po prihlásení sa na portáli finančnej správy vyberte „formuláre“. Vyplňte formulár Žiadosť o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient. V žiadosti označte, že žiadate o pridelenie kódu virtuálnej registračnej pokladnice (VRP). Do žiadosti uveďte PIN. Prostredníctvom tejto žiadosti požiadajte o zrušenie DKP. Poštou Vám budú zaslané prihlasovacie údaje do VRP.

 


 
Čo v prípade, ak nie je predajné miesto pokryté internetovým signálom?

 

Okrem zmieneného podania žiadosti o pridelenie kódu eKasa klient požiadajte aj o povolenie odkladu zo zasielania údajov do systému eKasa. Odosielate teda oba formuláre (žiadosť o pridelenie kódu aj žiadosť o odklad). Upozorňujeme, že musíte počkať, kým bude spracovaná žiadosť o pridelenie kódu (kód sa zobrazuje v eKasa zóne) a až potom môžete podať žiadosť o povolenie odkladu. Vyplňte a odošlite elektronické formuláre dostupné v Katalógu elektronických formulárov na portáli finančnej správy (PFS) z prostredia OIZ. Online registračnú pokladnicu si musíte zinicializovať rovnako, ako podnikateľ s internetovým pokrytím. Máte však povinnosť odoslať uložené dátové správy iba raz za 30 dní. Každá dátová správa musí byť odoslaná do 30 dní od jej uloženia v chránenom dátovom úložisku. Raz za 30 dní sa teda musíte pripojiť s chráneným dátovým úložiskom na internet.

 

Finančná správa vydala prvé certifikácie na eKasu

Finančná správa vydala prvé dve certifikácie na eKasu spoločnostiam, ktoré splnili všetky podmienky a prešli testovaním. Poskytovatelia, ktorí získali certifikáciu, už môžu poskytovať podnikateľom pokladničné programy a chránené dátové úložiská, ktoré spĺňajú zákonné podmienky online registračných pokladníc. Aktuálne posudzujeme ďalších 19 žiadostí o certifikáciu od výrobcov pokladničných programov a chránených dátových úložísk.
TU sa dozviete viac
Otázky a odpovede k eKase
Zosumarizovali sme pre vás najčastejšie otázky a odpovede k téme eKasa.

Máte otázky? Obráťte sa na naše call centrum: 048/4317 222, dostupné v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 hod.

 

Ak máte akékoľvek pripomienky alebo nápady, pošlite nám ich: 
mailto:podnety@financnasprava.sk?subject=Podnet%20pre%20financnu%20spravu
Sledujte nás na Facebooku
Portál finančnej správy
Copyright © 2019 Finančné riaditeľstvo SR, Všetky práva vyhradené