Mimoriadny newsletter eKasa

 

Pozrite si tento email v prehliadači

eKasa štartuje v pondelok

 

Projekt online pripojenia pokladníc na finančnú správu sa týka všetkých podnikateľov, ktorí aj v súčasnosti evidujú tržby v elektronickej registračnej pokladnici. Od 1. apríla 2019 sa musia k systému pripojiť iba tí podnikatelia, ktorým od tohto dátumu prvý raz vznikne povinnosť evidovať tržbu. Pre všetkých ostatných (súčasných) podnikateľov je online napojenie na finančnú správu do 1. júla 2019 dobrovoľné. Ide o súčasných podnikateľov, ktorí pred 1. aprílom už evidovali tržby, alebo súčasných podnikateľov, ktorí si otvoria po 1. apríli 2019 novú prevádzku, resp. budú chcieť novú pokladnicu do existujúcej prevádzky. Všetci títo môžu od apríla do konca júna aj naďalej používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo sa môžu rozhodnúť pre používanie virtuálnej registračnej pokladnice. Súčasní podnikatelia sa totiž môžu k systému pripájať od apríla až do konca júna. Od júla 2018 sú nové podmienky povinné pre všetky prevádzky.

Prinášame Vám opäť prehľad základných informácií o projekte. V ďalších článkoch sa dozviete, ako na eKasu prejdete.


Všetko o eKase
 

Na portáli finančnej správy nájdete všetky dôležité informácie k  eKase. Sústreďujeme ich pre vás na jednom mieste, aby boli jednoducho dohladateľné. Špeciálna podstránka o eKase je pravidelne dopĺňaná a aktualizovaná. Nájdete tu aj grafický postup spustenia eKasy. Okrem toho v tejto časti zverejňujeme aj zoznam dodávateľov, ktorí splnili všetky zákonné podmienky a prešli testovaním. Títo dodávatelia vedia poskytnúť pokladničné programy a chránené dátové úložiská, ktoré spĺňajú zákonné podmienky online registračných pokladníc.
 

 

 

Ako prejsť na eKasu?
 

1. Zistite, či musíte pokladnicu vymeniť, alebo len upraviť

Najskôr odporúčame zistiť, či potrebujete novú pokladnicu, alebo Vám stačí zmena hardvérových/softvérových prvkov aktuálne používanej elektronickej registračnej pokladnice (ERP). Pre posúdenie Vašej situácie buď kontaktujte svojho súčasného poskytovateľa služby, alebo oslovte ktoréhokoľvek iného výrobcu/dovozcu/distribútora ERP pôsobiaceho na trhu.

 

2. Požiadajte o pridelenie kódu eKasa klient

Prihláste sa na portáli finančnej správy do svojej Osobnej internetovej zóny (OIZ) – vyberte časť „formuláre “. Vyplňte a odošlite elektronický formulár „Žiadosť o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient“ dostupný v Katalógu elektronických formulárov na portáli finančnej správy (PFS) z prostredia Osobnej internetovej zóny (OIZ). Prostredníctvom tejto žiadosti môžete požiadať aj o zrušenie DKP. Formulár máte k dispozícii od 15.3.2019.

 

3. Pripravte online registračnú pokladnicu (ORP) na použitie

Finančná správa Vašu žiadosť spracuje. Následne v termíne od 1.4.2019 – 30.6.2019 si v eKasa zóne stiahnete inicializačný balíček. Prístup do eKasa zóny Vám bude umožnený od 1.4.2019 – v Osobnej internetovej zóne na PFS pribudne odkaz na eKasa zónu podnikateľa. V eKasa zóne nájdete zoznam všetkých pokladníc, ktorým finančná správa pridelila na základe žiadosti kód pokladnice eKasa klient. Stiahnete si identifikačné údaje (identifikačný balíček) na lokálne úložisko. Prostredníctvom eKasa zóny požiadajte o pridelenie certifikátu - žiadate o pridelenie certifikátu pre každú pokladnicu osobitne. V žiadosti zadajte heslo, ktoré použijete pri nahrávaní autentifikačného balíčka do ORP - HESLO NEZABUDNITE! Po spracovaní Vašej žiadosti sa Vám v systéme eKasa certifikát zobrazí a môžete si ho stiahnuť (autentifikačný balíček).

 

Potom si tento identifikačný a autentifikačný balíček nainštalujte. Pripojte ORP k internetovému signálu, aby komunikovala so systémom eKasa, nastavte si ORP (tovarové položky, nepovinné údaje a pod.) a ORP máte pripravenú na použitie. Používať ORP bude možné najskôr od 1.4.2019.
 

 

 

Ako získať prihlasovacie údaje v prípade, ak sa rozhodnem využívať VRP?


Požiadajte o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient pre VRP prostredníctvom portálu finančnej správy - prihlásenie do OIZ. V osobnej internetovej zóne (OIZ) po prihlásení sa na portáli finančnej správy vyberte „formuláre“. Vyplňte formulár Žiadosť o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient. V žiadosti označte, že žiadate o pridelenie kódu virtuálnej registračnej pokladnice (VRP). Do žiadosti uveďte PIN. Poštou Vám budú zaslané prihlasovacie údaje do VRP.

 


 

 

 

Čo v prípade, ak nie je predajné miesto pokryté internetovým signálom?

 

Okrem zmieneného podania žiadosti o pridelenie kódu eKasa klient požiadajte aj o povolenie odkladu zo zasielania údajov do systému eKasa. Odosielate teda oba formuláre (žiadosť o pridelenie kódu aj žiadosť o odklad). Upozorňujeme, že musíte počkať, kým bude spracovaná žiadosť o pridelenie kódu (kód sa zobrazuje v eKasa zóne) a až potom môžete podať žiadosť o povolenie odkladu. Vyplňte a odošlite elektronické formuláre dostupné v Katalógu elektronických formulárov na portáli finančnej správy (PFS) z prostredia OIZ. Online registračnú pokladnicu si musíte zinicializovať rovnako, ako podnikateľ s internetovým pokrytím. Máte však povinnosť odoslať uložené dátové správy iba raz za 30 dní. Každá dátová správa musí byť odoslaná do 30 dní od jej uloženia v chránenom dátovom úložisku. Raz za 30 dní sa teda musíte pripojiť s chráneným dátovým úložiskom na internet.

 

 

 

 

Počet certifikovaných riešení stále stúpa


Finančná správa pokračuje vo vydávaní certifikácií na eKasu spoločnostiam, ktoré splnili všetky podmienky a prešli testovaním. Poskytovatelia, ktorí získali certifikáciu, už môžu poskytovať podnikateľom pokladničné programy a chránené dátové úložiská, ktoré spĺňajú zákonné podmienky online registračných pokladníc. Aktuálne je certifikovaných už viacero riešení a posudzujeme ďalšie. Nižšie nájdete odkaz na aktuálny zoznam.

 

Viac info

 

 

Potrebujete poradiť?
 

Finančná správa rozširuje počas posledného marcového dňa prevádzkové hodiny call centra. Proklientske kroky zavádza nielen na voľbe k elektronickej komunikácii, ale aj na voľbe k registračným pokladniciam. Call centrum finančnej správy bude na voľbe č. 4 – informácie k používaniu ERP a VRP dostupné nonstop. 

 

Viac info

 

 

Softwarningové upozornenie pre projekt eKasa
 

Finančná správa pokračuje v posilnenej komunikácii o projekte eKasa. Už od decembra intenzívne informuje o všetkých postupoch v projekte. Po tom, čo finančná správa v polovici marca zverejnila presný postup pre podnikateľov, ako sa pripoja k systému eKasa, najnovšie v rámci projektu zaslala informatívne upozornenie – tzv. softwarning - takmer 200 000 používateľom elektronických registračných pokladníc a virtuálnych registračných pokladníc.

 

Viac info

 

 

Otázky a odpovede k eKase

 

Zosumarizovali sme pre vás najčastejšie otázky a odpovede k téme eKasa.

 

 

Máte otázky? Obráťte sa na naše call centrum: 048/4317 222, dostupné v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 hod.

 

 


Ak máte akékoľvek pripomienky alebo nápady, pošlite nám ich: 

 

 

 

Copyright © 2019 Finančné riaditeľstvo SR, Všetky práva vyhradené