Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010.


Číslo zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1399 A.M.I.S. spol. s r.o. pozáruč.servis EZS 200 100 MF SR DR SR, pracovisko Trenčín 31.8.1999
0199PS A.M.I.S. spol. s r.o. Zmluva o pozáručnom servise č. 0199PS
3952500139 A.M.I.S., sro revízia EZS 1 348,04 1 243,36 MF SR DR SR, pracovisko Nitra 3.8.1994
- A.Mobil, Kráľovský Chlmec údržba služobných motor. vozidiel 16,77 / 1 vozidlo 1 500,00 MF SR DR SR, pracovisko Košice 1.3.2009 6738
- A.R.S. Kúpna zmluva 10 000,00 9 400,00 MF SR DR SR Banská Bystrica 15.1.2010 31.12.2010 test1
894/2006 AA Servis, s.r.o., Košice údržba AB Garbiarska Košice 7,781 / 1 hod. 927,45 MF SR DR SR, pracovisko Košice 30.8.2005 výpoveď k 30. 09. 2010
895/2006 AA Servis, s.r.o., Košice údržba AB DÚ 7,781 / 1 hod. 6 900,00 MF SR DR SR, pracovisko Košice 30.8.2005 výpoveď k 30. 09. 2010
896/2006 AA Servis, s.r.o., Košice obsluha TÚ, PSN 42 565,70 18 652,10 MF SR DR SR, pracovisko Košice 30.8.2005 výpoveď k 30. 09. 2010
897/2006 AA Servis, s.r.o., Košice obsluha plynovej kotolne Gariarska Košice 6 715,12 1 125,77 MF SR DR SR, pracovisko Košice 22.12.2008 výpoveď k 30. 09. 2010
898/2006 AA Servis, s.r.o., Košice obsluha EPS Garbiarska Košice 14 267,66 3 566,16 MF SR DR SR, pracovisko Košice 30.8.2005 výpoveď k 30. 09. 2010
2003/KE/02 ABC Klíma, s.r.o., Bratislava servis vzduchotechniky 1 660,00 830 MF SR DR SR, pracovisko Košice 1.4.2003 6712
845/97 ACCOR Services Komisionárska zml. o zabezpečení stravovania 725 000,00 379 500,00 MF SR DR SR, pracovisko Bratislava 2.1.1997
57135 ACCOR Services Slovakia, s.r.o. - D Stravovacie poukážky - DÚ Humenné 29 182,35 12 159,31 MF SR DR SR, pracovisko Prešov od 19.6.2009
57139 ACCOR Services Slovakia, s.r.o. - D Stravovacie poukážky - DÚ Snina 14 028,45 5 845,19 MF SR DR SR, pracovisko Prešov od 19.6.2009
39814 AIS-PO, s. r. o., Prešov Zmluva o dielo č. 1/2009 23 171,40 MF SR DR SR Banská Bystrica 6.7.2009
39845 AIS-PO, s. r. o., Prešov Zmluva o dielo č. 2/2009 31 024,70 MF SR DR SR Banská Bystrica 6.7.2010
114/12/07 AJUVA Š+S Revízia plyn.zariad. 1 800,00 700 MF SR DR SR Banská Bystrica 1.8.2007
- ALCASYS Slovakia a.s. prenáj.tel.syst.pDR 1 967,16 983,58 MF SR DR SR, pracovisko Trenčín 3.12.2007 66
47/2000 ANAREA s.r.o. Zmluva o dielo č. 47/2000 150 0 MF SR DR SR, pracovisko Trenčín 1.12.2000 0
4921Z/05T ANTES B+M s.r.o. Zmluva o servise a údržbe PSN č. 4921Z/05T 1 213,48 916,74 MF SR DR SR, pracovisko Trenčín 14.11.2005 81
4959/10/DS ANTES B+M s.r.o. Zmluva o servise a údržbe č. 4959/10/DS
106/99 ANTES B+M spol. s r.o., Súdna 13,Trenčín Zmluva o servise a údržbe PSN č. 106/99 312,84 156,42 MF SR DR SR, pracovisko Trnava 14.12.1999
016/2001/EPS ANTES GM, spol. s r. o.,Súdna 13, Trenčín Technické kontroly, revízie 866,92 325,05 MF SR DR SR, pracovisko Trnava 5.3.2001
17/2009 Adámová Erika kosba trávnika 448,- 224,- MF SR DR SR, pracovisko Banská Bystrica 12.5.2009
10.7.1995+dod. Agentúra PERSPECTIVES, BB Tlmočnícke a prekladateľské služby 16,61 EUR/normostr. 0 MF SR DR SR Banská Bystrica 10.7.1995 265 EUR/prac.deň/tlmočenie
2005/600/08 Agris TT, s.r.o., Vajanského 22, Trnava Revízie a funkčné skúšky 2 907,27 815,69 MF SR DR SR, pracovisko Trnava 3.1.2006
2007/600/79 Agris TT, s.r.o., Vajanského 22, Trnava Revízie 2 670,31 1 090,22 MF SR DR SR, pracovisko Trnava 30.11.2007 30.11.2011
- Agroslužby a.s., Michalovce obsluha EPS,plynovej kotol., údržba 51 106,00 25 553,00 MF SR DR SR, pracovisko Košice 1.12.2001 výpoveď k 30. 09. 2010
- Agrostroj a.s. Michalovce stravné lístky, stravovanie 2,95 / 1 ks 11 291,29 MF SR DR SR, pracovisko Košice 1.1.2000 6712
138/10/95 Alcatel s.r.o., Bratislava servis telefónnej ústredne MF SR DR SR, pracovisko Košice 1.11.1995 6740
zmluva Alena Boboková umývanie áut PD 168,5 MF SR DR SR 23.7.2009 23.8.2010
8080074215 Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. Flotilová poistná zmluva pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla č. 8080074215 4 058,76 1 014,69 MF SR DR SR, pracovisko Trnava 1.1.2008 31.12.2010
411004092 Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. (vedúci poisťovateľ) Poistná zmluva č. 411004092 15 686,92 3 921,73 MF SR DR SR, pracovisko Trnava 1.1.2008 31.12.2010
114/20/2007 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Rámcová dohoda č. 114/20/2007 1 000,00 0 MF SR DR SR Banská Bystrica 12.11.2007 31.12.2010
8080074193 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Flotilová poistná zmluva pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla č. 8080074193 4 092,08 1 048,19 MF SR DR SR, pracovisko Prešov 1.1.2008 31.12.2010
8080074180 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Flotilová poistná zmluva pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
800236523 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Skupinová poistná zmluva č. 0800236523
8080074177 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Flotilová poistná zmluva pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla č. 8080074177 1 960,00 980 MF SR DR SR, pracovisko Banská Bystrica 1.11.2008 1.1.2011
7710012779 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. (vedúci poisťovateľ) Flotilová zmluva pre poistenie motorových a prípojných vozidiel č. 7710012779 MF SR DR SR Banská Bystrica RZ BB
491100066 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. (vedúci poisťovateľ) Rámcová dohoda číslo 491100066 5 000,00 0 MF SR DR SR Banská Bystrica 1.1.2008 31.12.2010
411004132 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. (vedúci poisťovateľ) Poistná zmluva č. 411004132 1 000,00 500 MF SR DR SR Banská Bystrica 19.12.2007 31.12.2010
411004098 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. (vedúci poisťovateľ) Poistná zmluva č. 411004098 34 740,00 17 400,00 MF SR DR SR Banská Bystrica
411004082 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. (vedúci poisťovateľ) Poistná zmluva č. 411004082 500 500 MF SR DR SR Banská Bystrica 28.12.2007 31.12.2010
411004099 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. (vedúci poisťovateľ) Poistná zmluva č. 411004099 3 300,00 1 600,00 MF SR DR SR Banská Bystrica 28.12.2007 31.12.2010
7710012785 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. (vedúci poisťovateľ) Flotilová poistná zmluva pre poistenie motorových a prípojných vozidiel KASKO č. 7710012785 14 151,08 3 537,77 MF SR DR SR, pracovisko Trnava 1.1.2008 31.12.2010
411004098 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. (vedúci poisťovateľ) Dodatok č. 1 k Poistnej zmluve č. 411004098
411004090 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. (vedúci poisťovateľ) Poistná zmluva č. 411004090 16 860,00 4 215,00 MF SR DR SR, pracovisko Banská Bystrica 1.1.2008 1.1.2011
411004097 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. - Z Poistná zmluva č. 411004097 17 506,72 4 376,68 MF SR DR SR, pracovisko Prešov 1.1.2008 31.12.2010
411004081 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. - Z Poistná zmluva č. 411004081 10 874,60 2 718,65 MF SR DR SR, pracovisko Prešov 1.1.2008 31.12.2010
7710012783 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. - Z Flotilová poistná zmluva pre poistenie motorových a prípojných vozidiel č. 7710012783 17 581,10 4 499,87 MF SR DR SR, pracovisko Prešov 1.1.2008 31.12.2010
40505123 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. - Z Úrazové poistenie prepravovaných osôb ČZ 278,82 0 MF SR DR SR, pracovisko Prešov 1.1.1998
8080074229 Allianz -Slovenská poisťovňa, a.s. Flotilová poistná zmluva pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 2 829,45 1 414,73 MF SR DR SR, pracovisko Žilina 1.1.2008 31.12.2010
7710012780 Allianz -Slovenská poisťovňa, a.s. (vedúci poisťovateľ) Flotilová poistná zmluva pre poistenie motorových a prípojných vozidiel KASKO č. 77100012780 7 800,00 3 900,00 MF SR DR SR, pracovisko Banská Bystrica 1.1.2008 1.1.2011
7710011532 Allianz -Slovenská poisťovňa, a.s. (vedúci poisťovateľ) Flotilová poistná zmluva pre poistenie motorových a prípojných vozidiel KASKO č. 7710011532 4 288,94 2 274,58 MF SR DR SR, pracovisko Žilina 1.1.2008 31.12.2010
441004095 Allianz -Slovenská poisťovňa, a.s. (vedúci poisťovateľ) Poistná zmluva č. 41004095 17 072,00 8 536,00 MF SR DR SR, pracovisko Žilina 1.1.2008 31.12.2010
32327212 Allianz, Slov. poisťovňa a.s., Dostojevského rad 4, Bratislava Úrazové poistenie prepr.osôb MV. 0 13,94 MF SR DR SR, pracovisko Trnava 25.11.2009 25.11.2010
38923840 Allianz, Slov. poisťovňa a.s., Dostojevského rad 4, Bratislava Poistenie prepr.osôb MV 0 55,77 MF SR DR SR, pracovisko Trnava 20.11.2009 20.11.2010
46842232 Allianz, Slov. poisťovňa a.s., Dostojevského rad 4, Bratislava Úrazové poistenie prepr.osôb MV. 27,89 0 MF SR DR SR, pracovisko Trnava 22.1.2009 21.1.2011
46842222 Allianz, Slov. poisťovňa a.s., Dostojevského rad 4, Bratislava Poistenie prepr.osôb MV 0 32,53 MF SR DR SR, pracovisko Trnava 13.12.2009 12.12.2009
38924148 Allianz, Slov. poisťovňa a.s., Dostojevského rad 4, Bratislava Poistenie prepr.osôb MV 0 27,88 MF SR DR SR, pracovisko Trnava 8.12.2009 7.12.2010
38839936 Allianz, Slov. poisťovňa a.s., Dostojevského rad 4, Bratislava Poistenie prepr.osôb MV 41,82 0 MF SR DR SR, pracovisko Trnava 21.3.2009 20.3.2011
38927866 Allianz, Slov. poisťovňa a.s., Dostojevského rad 4, Bratislava Úrazové poistenie prepr.osôb MV 55,77 0 MF SR DR SR, pracovisko Trnava 10.7.2009 9.7.2011
38928229 Allianz, Slov. poisťovňa a.s., Dostojevského rad 4, Bratislava Úrazové poistenie prepr.osôb MV 0 13,94 MF SR DR SR, pracovisko Trnava 16.8.2009 15.8.2010
46842033 Allianz, Slov. poisťovňa a.s., Dostojevského rad 4, Bratislava Poistenie prepr.osôb MV 23,24 0 MF SR DR SR, pracovisko Trnava 1.4.2009 31.3.2011
46842137 Allianz, Slov. poisťovňa a.s., Dostojevského rad 4, Bratislava Úrazové poistenie prepr.osôb MV. 0 37,18 MF SR DR SR, pracovisko Trnava 26.9.2009 25.9.2010
38668411 Allianz, Slov. poisťovňa a.s., Dostojevského rad 4, Bratislava poistenie prepr.osôb MV 27,88 0 MF SR DR SR, pracovisko Trnava 27.1.2010 26.1.2011
842460079 Allianz, Slov. poisťovňa a.s., Dostojevského rad 4, Bratislava úrazové poistenie prepr.osôb MV-miliónové 1 455,85 0 MF SR DR SR, pracovisko Trnava 20.10.2003
8080074182 Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. Flotilová poistná zmluva pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla č. 8080074182 3 234,81 3 234,81 MF SR DR SR, pracovisko Košice 1.1.2008 31.12.2010 všetky DÚ a pDR
411004096 Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. (vedúci poisťovateľ) Poistná zmluva č. 411004096 4 535,68 4 535,68 MF SR DR SR, pracovisko Košice 1.1.2008 31.12.2010 všetky DÚ a pDR
411004130 Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. (vedúci poisťovateľ) Poistná zmluva č. 411004130 2 379,17 2 379,17 MF SR DR SR, pracovisko Košice 1.1.2008 31.12.2010 všetky DÚ a pDR
411004131 Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. (vedúci poisťovateľ) Poistná zmluva č. 411004131 4,22 4,22 MF SR DR SR, pracovisko Košice 1.1.2008 31.12.2010 všetky DÚ a pDR
7710012781 Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. (vedúci poisťovateľ) Flotilová poistná zmluva pre poistenie motorových a prípojných vozidiel - KASKO 15 703,54 15 703,54 MF SR DR SR, pracovisko Košice 1.1.2008 31.12.2010 všetky DÚ a pDR
8080074160 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Flotilová poistná zmluva pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 4 611,00 1 164,00 MF SR DR SR, pracovisko Bratislava RZ BB
8080074187 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Flotilová poistná zmluva pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla č. 8080074187 4 872,32 3 480,54 MF SR DR SR, pracovisko Nitra 1.1.2008 31.12.2010
8080074194 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Flotilová poistná zmluva pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 3 592,00 874 MF SR DR SR, pracovisko Trenčín na 1rok 43
7710012778 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. (vedúci poisťovateľ) Flotilová poistná zmluva pre poistenie motorových a prípojných vozidiel - KASKO 21 345,00 5 371,00 MF SR DR SR, pracovisko Bratislava RZ BB
411004091 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. (vedúci poisťovateľ) Poistná zmluva č. 411004091 32 703,00 8 176,00 MF SR DR SR, pracovisko Bratislava RZ BB
411004094 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. (vedúci poisťovateľ) Poistná zmluva č. 411004094 14 698,68 0 MF SR DR SR, pracovisko Nitra 1.1.2008 31.12.2010
7710012784 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. (vedúci poisťovateľ) Flotilová poistná zmluva pre poistenie motorových a prípojných vozidiel - KASKO 14 807,59 3 668,57 MF SR DR SR, pracovisko Trenčín na 1rok 50
411004093 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. (vedúci poisťovateľ) Poistná zmluva č. 411004093 12 735,32 3 183,83 MF SR DR SR, pracovisko Trenčín na 1rok 88
7710012782 Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s. (vedúci poisťovateľ) Flotilová poistná zmluva pre poistenie motorových a prípojných vozidiel č. 7710012782 13 253,54 0 MF SR DR SR, pracovisko Nitra 1.1.2008 31.12.2010
39062008 Altys, s.r.o., B.Bystrica ser. A rev. PSN 260,- MF SR DR SR, pracovisko Banská Bystrica 1.6.2008
40179 Anna Piatková, Liptovský Hrádok služby v rekreač.zariadení 491,27 89,62 MF SR DR SR, pracovisko Žilina 4.1.2010 31.12.2010
č. ZD20020007 Asseco Central Europe, a.s. poskyt. servisu a údržby na PV DWH 893 838,24 446 919,12 MF SR DR SR Banská Bystrica 1.9.2009 neurčitá
ZD20020007 Asseco Slovakia, a.s. Poskyt.servisu a údržby na programovévybavenie DWH a technická podporana SW produkty pre DWH 243 266,87 64 772,06 MF SR DR SR Banská Bystrica 18.12.2002 zostatok k 20.07.2010
- Autocentrum, Rožňava umytie služobných motor. vozidiel 5,71 300 MF SR DR SR, pracovisko Košice 30.1.2009 6738
- Automa, Trebišov umytie služobných motor. vozidiel 7,00 / 1 vozidlo 200 MF SR DR SR, pracovisko Košice 1.4.2009 6740
- Automobilové opravovne MV SR Bratislava údržba služobných motor. vozidiel 5 022,29 MF SR DR SR, pracovisko Košice 7.6.2000 všetky DÚ a pDR
- Autonova s.r.o. Poprad servis služobných motor. vozidiel 1 134,83 MF SR DR SR, pracovisko Košice 1.11.2003 6732
40179 Autoopravovne Rožňava servis služobných motor. vozidiel 1 500,00 MF SR DR SR, pracovisko Košice 14.1.2010 31.12.2010 6728
Zmluva BUREAU VAN DIJK EDITIONS o poskytnutí služby k prod. Amadeus 33 915,00 33 915,00 MF SR DR SR Banská Bystrica 1.1.2010 31.12.2010
38/02 Belt Slovakia Kúpna zmluva-hygienický tovar 15 926,00 9 288,00 MF SR DR SR, pracovisko Bratislava 1.3.2002 AB Šečvenkova, OVMK
915/33006 Beset spol. s r.o. Vývoj Informačného systému na zvýš.efektívnosti správy daní 244 444,27 89 981,04 MF SR DR SR Banská Bystrica 24.11.2004 zostatok k 20.07.2010
915/34001_05 Beset spol. s r.o. Vývoj OS AIS a dohoda na zákl. práv. a povin.zml. str. pri real.vývoja OS AIS zhot.na zákl.zml.915/32007_1E, 915/33007,915/34001_01, 915/34001_02,915/34001_03 124 053,14 0 MF SR DR SR Banská Bystrica 8.11.2004 úhrada 13.07.2010
Z915/34002-03 Beset spol. s r.o. Bratislava podpora prevádzky IS pre kontrolorov 88 119,48 44 059,74 MF SR DR SR Banská Bystrica 1.4.2008 neurčitá
Z915/34001-04 Beset spol. s r.o. Bratislava podpora prevádzky OS AIS 88 119,48 44 059,74 MF SR DR SR Banská Bystrica 1.5.2008 neurčitá
369 Bezpečnostná služba Slovakia, bisk.Kondého 18, D.Streda Zmluva o poskytovaní služieb 1 422,00 711 MF SR DR SR, pracovisko Trnava 1.10.2008
- Bianca SL Scherer, Martin pneuservisné práce 360 190 MF SR DR SR, pracovisko Žilina 16.5.2007
č.4-VII/2008 Bobák Ján Ing.Podkonice Zmluva o dielo č. 4-VII/2008 14 937,00 0 MF SR DR SR Banská Bystrica 28.7.2008 0
3952500109 C-Therm Chmelovics obsluha kotolne 9 720,00 4 860,00 MF SR DR SR, pracovisko Nitra 1.1.2010 31.12.2010
3952600006 C-Therm Chmelovics údržb.práce 9 720,00 4 050,00 MF SR DR SR, pracovisko Nitra 1.5.2010
- CENTRUM FIN.KONZULTÁCII Prieskum orient.zam. 59 956,00 29 978,00 MF SR DR SR Banská Bystrica 30.4.2010 30.11.2010
- CHEQUE DEJENEUR Stravné kupóny 169 920,00 70 000,00 MF SR DR SR Banská Bystrica 10.11.1999
2/114/2008 CK Trgotours, s.r.o. Košice Zabezpečenie leteniek, cestovných lístkov, ubytovania 266 000,00 7 492,27 MF SR DR SR Banská Bystrica 25.8.2009 25.8.2013 9997300002 - SAP
- CWS Slovensko, Hlohovec o servisnej službe - čistenie rohoží 458,08 293 MF SR DR SR, pracovisko Žilina 24.1.2007
1152A/2003 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Abonentná zmluva-hygienické potrieby 20 150,00 10 570,00 MF SR DR SR, pracovisko Bratislava 27.3.2009 30.4.2012 AB Radlinského
229A/05 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Abonentná zmluva-hygienické potrieby 6 250,00 2 890,00 MF SR DR SR, pracovisko Bratislava 27.4.2009 31.5.2012 DU Malacky
1100A/09 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Abonentná zmluva-hygienické potrieby 5 550,00 2 990,00 MF SR DR SR, pracovisko Bratislava 8.8.2009 31.8.2012 DU Senec
2009 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Abonentná zmluva-hygienické potrieby 800 450 MF SR DR SR, pracovisko Bratislava 29.5.2009 30.6.2012 OVMK
244/05 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Abonentná zmluva-hygienické potrieby 6 220,00 2 860,00 MF SR DR SR, pracovisko Bratislava 19.10.2005 DU III. Ba
2009 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Zml.o sevisnej sl. - prenájom rohoží 750 390 MF SR DR SR, pracovisko Bratislava 27.4.2009 31.5.2012 DU Malacky
- Camea car, a.s. - Z Oprava a údržba osob. motorových vozidiel 13 908,27 9 355,62 MF SR DR SR, pracovisko Prešov 7.5.2007
Zmluva o poskytovaní vzdel. Služieb č. 114/11-1/2009 Centire, s.r.o. Bratislava Poskytovanie plnenia a konzultačných služieb pri realizácii projektu Kvalifikovaný zamestnanec daňovej správy - prínos pre celú spoločnosť 3 261 768,00 zostatok : 2 049 783,50 € predpoklad : 732 966,38 MF SR DR SR Banská Bystrica 23.10.2019 30.4.2011 Čerpanie k 09.07.2010: 1 211 984,50 €
Zmluve o poskytovaní vzdel. Služieb č. 114/11-2/2009 Centire, s.r.o. Bratislava Poskytovanie plnenia a konzultačných služieb pri realizácii projektu Kvalifikovaný zamestnanec daňovej správy - prínos pre celú spoločnosť 414 364,06 z toho: 50% zo ŠR: 207 182,03 50% z ES zostatok : 320 900,12 € z toho: zo ŠR: 160 4 MF SR DR SR Banská Bystrica 23.10.2009 30.4.2011 Čerpanie k 09.07.2010: 93 463,94 € Hradené 50% zo štátneho rozpočtu a 50% z prostriedkov ESF
- Centrum Suchánek s.r.o. Zmluva o vykonávaní umývania služobných vozidiel 144 132 MF SR DR SR, pracovisko Trenčín 19.5.2009 78
- D.Trust Certifikačná autorita, Blava o poskytovaní služieb DTCA 13 385,64 7 343,72 MF SR DR SR Banská Bystrica 1.1.2008 neurčitá
- DATALAN, a.s. Dodáv.,inšt.a zár.servis PC serverov - typ A,B, C, (podľa potreby) 0 MF SR DR SR Banská Bystrica 1.3.2010 1.3.2013 jed.cena Model A - 3 700,90 €
k Zč.10/DIT/2003 DITEC as.s Bratislava na podporu prevádzky a vykon.serv.SCAN 644 036,55 308 383,08 MF SR DR SR Banská Bystrica 1.5.2010 neurčitá
DRSR/DIT/001/2002 DITEC, a.s. Zabezpečenie spracovania daňových dokumentov technológiou skenovania 112 276,50 0 MF SR DR SR Banská Bystrica 11.3.2002
11.7.1995+dod. DUTIS - Ing. Ján Dula, B.Bystrica Tlmočnícke a prekladateľské služby 14 EUR/normostrana 880 MF SR DR SR Banská Bystrica 11.7.1995 280 EUR/prac.deň/tlmočenie
- Doprava a služby K+T, Čadca pneuservisné práce 570 380 MF SR DR SR, pracovisko Žilina 15.4.2010
- Džugan Patricius - Z Umývanie motorových vozidiel - DÚ Levoča 432 432 MF SR DR SR, pracovisko Prešov 10.3.2005
Va0610/2009 EKOSAL trading spol.s r.o. servis.služba pri klim. PD 49,3 49,3 MF SR DR SR, pracovisko Trenčín 21.10.2009
1998 ELMA Juričák, Námestovo revízie EZS 66 66 MF SR DR SR, pracovisko Žilina 23.9.1998
112/9/2004 ELTECO, a.s. Dodáv.,inšt.zár.a pozár. servis zálož.zdrojov (neprerušiteľné zdroje napájania-UPC)so SW na riadenie napájania a na komunikáciu s OS AIS (podľa potreby) 0 MF SR DR SR Banská Bystrica 25.10.2004 Kúpna cena je určená ako jednot.
č. 101012 ELTECO, a.s. Žilina o pozáručnom servise UPS */ 3 000,00 MF SR DR SR Banská Bystrica 1.6.2010 30.4.2011 */ podľa potreby (ZC 35,70 €/hod.)
013/2007 EMM INTERNATIONAL Prehl. PT,TM,EPS 7 000,00 1 400,00 MF SR DR SR Banská Bystrica 14.3.2007
9/114/2008 EMM, spol. s r.o. Nákup tlačiarní pre zabezpeč.sieťovej a lokálnej tlače na daňových orgánoch SR modely A - G max. do 948 018,32 0 MF SR DR SR Banská Bystrica 10.3.2009 10.3.2013 čerp.v r.2009 33 140,69 € (23 ks)typ OKI C830dnA3 fareb.
41/03 EMM, spol. s r.o. Dodávka, inštal.,záruč.a pozáruč.servis sieťových tlačiarní - tonerové tlačiarne sieťové-farebné A4 a toner.tlačiar.sieť.-čier.biele A4 (podľa potreby) 0 MF SR DR SR Banská Bystrica 10.3.2009 Cena 1ks tlač. OKI C7300n 2 765,39 €
Z0029/2010 EMM, spol. s r.o. Dodáv.,inšt.a záruč.servis 1 ks sieťovej rýchlotlačiarne Tally2265+ 2 225,30 2 225,30 MF SR DR SR Banská Bystrica 30.6.2010
42/03 EMM, spol. s r.o. Dodávka, inštal.,záruč.a pozáruč.servis sieťových rýchlotlačiarní (podľa potreby) 0 MF SR DR SR Banská Bystrica 10.3.2009 Cena za 1 ks tlačiarne Tally T6050
KZ č. 3/114/2008 EMM, spol. s r.o. Bratislava dodávka spotreb. materiálu pre tlačiar. */ 182 762,98 99 559,20 MF SR DR SR Banská Bystrica 29.10.2008 28.10.2011 */ uhradené na základe objed. R.2010
č. Z0004/2010 EMM, spol. s r.o. Bratislava pozáručný servis tlačiarní 33 000,00 1 400,00 MF SR DR SR Banská Bystrica 11.3.2010 31.12.2010
- ENERGETIKA,STAV.,FINANC. Revízie elektrospotreb. 71 281,00 1 000,00 MF SR DR SR Banská Bystrica 12.6.2009
114/24/07 ENERGETIKA,STAV.,FINANC. Revízie tech.zariad. 78 606,00 2 000,00 MF SR DR SR Banská Bystrica
114/19/2009 ENERGETIKA,STAV.,FINANC. Zmluva na zabezpečenie výkonu kontrol požiarno-technických zariadení č. 114/19/2009 71 399,00 1 000,00 MF SR DR SR Banská Bystrica 24.11.2009
VI.96 Elektroservis, Krajná 29, Trnava Servis a revízie výťahov pre DU Trnava 597,6 298,8 MF SR DR SR, pracovisko Trnava 20.12.1995
VI.96 Elektroservis, Krajná 29, Trnava Servis a revízie výťahov pre DU Skalica 398,4 199,2 MF SR DR SR, pracovisko Trnava 20.12.1995
3952500107 Elvyt sro revízia výťahov 891,24 445,62 MF SR DR SR, pracovisko Nitra 15.4.1996
39022 Energobyt, s.r.o. R. Sobota Dod. Tepla 64 500,- 32 245,- MF SR DR SR, pracovisko Banská Bystrica 1.1.2006
39356 FITTICH ALLARM Prehl. PSN,PTV 4 000,00 1 800,00 MF SR DR SR Banská Bystrica 11.7.2009
38565 FITTICH PREAL, s.r.o. - Z Odborné prehliadky a skúšky PSN, PTV 3 411,00 3 411,00 MF SR DR SR, pracovisko Prešov 8.9.2005
IX.99 FITTICH TEMIS s r o., Dobšinského 23, Nitra Funkčné skúšky 393,4 314,6 MF SR DR SR, pracovisko Trnava 25.5.1999
III.08 FITTICH TEMIS s.r.o., Dobšinského 23, Nitra Revízie a funkčné skúšky 458,19 258,73 MF SR DR SR, pracovisko Trnava 1.2.2008 31.12.2011
3952500095 Fittich Temis sro revízia 1 627,32 970,36 MF SR DR SR, pracovisko Nitra 16.10.2008 31.12.2013
3952500080 Fittich Temis sro revízia 1 320,05 612,32 MF SR DR SR, pracovisko Nitra 16.2.1999
15/2006 Fittich alarm, s.r.o. B.Bystrica Zmluva o kontrolnej činnosti a pozáručnom servise č. 15/2006 3764,- 1910,- MF SR DR SR, pracovisko Banská Bystrica 8.2.2007 DÚ Žiar n/Hronom
36161 Fittich s.r.o., Košice servis EZS 4 812,95 MF SR DR SR, pracovisko Košice 18.1.1999
- Fuchs Andrej, K. Kľačany údržba služobných motor. vozidiel 11,95 / 1 hod. 400 MF SR DR SR, pracovisko Košice 29.10.2007 6741
106-97/2 GAMO, a.s. Zmluva o zabezpečení pozáručného servisu č. 106-97/2 110 110
35431 Gastrorekrea s.r.o. Zmluva č. 01/1997
-- Global KV, spol. s r.o. Zmluvy o poskytovaní služieb - umývanie motorových vozidiel 12,12/1 vozidlo 60
- Horňáková Ľ., Moldava nad Bodvou umytie služobných motor. vozidiel 7,00 / 1 vozidlo 60 MF SR DR SR, pracovisko Košice 1.4.2009 6711
- Hotel. Akadémia Brezno stravovanie 400 200 MF SR DR SR, pracovisko Banská Bystrica 1.12.1995
Z č. A04858 IBM Slovensko, spol. s r.o Blava systémový servis IBM 256 055,22 256 055,22 MF SR DR SR Banská Bystrica 1.5.2010 31.7.2010
SWJ102 IBM Slovensko, spol. s r.o. Zabezp.kontinuity, dostupnosti a obnovy ITslužieb - realiz.IT časti projektu, s dôrazomna zabez.kontin.,zvýšenej dostup.a odolnostiproti výpadkom 1 627 027,50 1 627 027,50 MF SR DR SR Banská Bystrica 29.12.2009 15.12.2010 v zmysle ZoD je termín 15.12.2010
280808 IKARO s.r.o. - Z Pozáručný servis tlačiarní MINOLTA PagePro 1100 4 973,10 3 329,90 MF SR DR SR, pracovisko Prešov 5.9.2008
298064 ILLE-Papier-Service hyg.potr. TN,PD,pDR 7 444,92 3 102,05 MF SR DR SR, pracovisko Trenčín 8.9.2004 53
- IMPROMAT slov. spol. s r.o. - D Kúpna zml. - dodávka, inštal., zár., pozár. servis - RICOH Aficio 220 3 561,80 1 878,23 MF SR DR SR, pracovisko Prešov 29.9.2000
032/2007 IURA EDITION, B.Bystrica poskytovanie užívacích práv 2 807,66 2 807,66 MF SR DR SR Banská Bystrica 1.5.2007 neurčitá
99/2007 Igor Holík - MARTINALARM, Martin revízie signálu na PCO - DÚ TT 189,29 189,29 MF SR DR SR, pracovisko Žilina 11.7.2007
100/2007 Igor Holík - MARTINALARM, Martin revízie signálu na PCO - DÚ MT 181,65 181,65 MF SR DR SR, pracovisko Žilina 11.7.2007
- Impromat Slov, spol. s r.o.,Koceľova 9, Bratislava Záruč.,pozáruč.servis kopírok Ricoh Aficio 1 500,00 800 MF SR DR SR, pracovisko Trnava 29.9.2000
č. 040701TP Infa Partner, s.r.o. Praha služby technickej podpory 53 936,67 0 MF SR DR SR Banská Bystrica 1.1.2010 31.12.2010
- Ing. Rudolf Vanka Údržba DÚ 544,- 272,- MF SR DR SR, pracovisko Banská Bystrica 17.9.2009
TS 0092008 Ing. Ľubomír Knopp - Elektro Knopp Zmluva o poskytovaní technickej služby č. TS 0092008 350,- 180,- MF SR DR SR, pracovisko Banská Bystrica 15.1.2009
36251 Ing. Štefan Demčák - Kominárstvo Demčák servis komína MF SR DR SR, pracovisko Košice 14.9.1999 6738
0108/09 Ing.Jozef Tichý Služby informátora, údržba 6 000,00 3 000,00 MF SR DR SR, pracovisko Bratislava 1.8.2009 DU Malacky
041/2003-Pd/POH-Svs Ing.Rudolf Suchý-POH Servis Odpadové hospodárstvo 1 612,00 806 MF SR DR SR, pracovisko Bratislava 1.4.2003 PDR Ba+DU
100/2007 Ivan Martinček, Gbeľany umývanie motorových vozidiel 676 338 MF SR DR SR, pracovisko Žilina 24.5.2007
- Ivanová Ľudmila - Z Umývanie osob. motorových vozidiel 900 350 MF SR DR SR, pracovisko Prešov 31.3.2009
z 30.10.2009 J + Consult spol. s r.o. Nákup 1 ks národnej licencie softwaru IDEApre daňovú správu Slovenskej republiky (BV) 191 235,00 47 808,75 MF SR DR SR Banská Bystrica 30.10.2009 31.10.2014 (údržba pre nasledujúce 4 roky)od 1.11.2010 do 31.10.2014
708/BA/1999 JOHNSON CONTROLS INT. Servisná zmluva č. 708/BA/1999 20 000,00 11 290,00 MF SR DR SR, pracovisko Bratislava 30.8.1999 AB Ševčenkova
3952500129 Johnson controls itn. servis výťahov 967,94 484,03 MF SR DR SR, pracovisko Nitra 1.10.1999
- Jozef Kasan, Nová Baňa Zmluva o dielo 3 864,00 2 253,00 MF SR DR SR, pracovisko Banská Bystrica 1.5.2009
3952500119 Juraj Hacskó obsluha kotolne 2 490,86 1 248,30 MF SR DR SR, pracovisko Nitra 1.1.2010 31.12.2010
37077 Juraj Hanes-Havit, Lučenec servis výťahov 260 260 MF SR DR SR, pracovisko Banská Bystrica 4.11.2009
3952500079 Jurki-Hayton nákup PHM 2 045,85 1 418,74 MF SR DR SR, pracovisko Nitra 1.1.2009
- Ján Kakalejčík sevis komínov MF SR DR SR, pracovisko Košice 16.2.2004 6732
I.09 Ján Majó-autoservis, Steinera 20, Trnava Opravu a servis mot.voz. DU Trnava, pDR 6 000,00 3 000,00 MF SR DR SR, pracovisko Trnava 9.10.2009 31.12.2010
40210 KIP STAV, s.r.o., Prešov Zmluva o dielo č. 2/2010 16 988,07 zostatok : 16 988,07 € predpoklad : 16 988,07 € MF SR DR SR Banská Bystrica 9.6.2010 31.12.2010 čerpaniek 09.07.2010: 0,00 €
62003672 KONE LIFTS Servis výťahov 1 100,00 600 MF SR DR SR Banská Bystrica 1.3.1994
62002496 KONE LIFTS Servis výťahov 1 020,00 500 MF SR DR SR Banská Bystrica 1.12.1996
62008003 KONE LIFTS Servis výťahov 960 500 MF SR DR SR Banská Bystrica 18.3.2003
114/6/07 KOVAL & spol., advokátska kancelária, s.r.o. Zmluva o poskytovaní právnych služieb č. 114/6/2007 40 000,00 2 500,00 MF SR DR SR Banská Bystrica 20.4.2007
Zmluva KPMG Slovensko spol. s r.o. Blava o poskytnutí služby 35 105,00 20 825,00 MF SR DR SR Banská Bystrica 15.3.2010 neurčitá
- KRPA SLOVAKIA Kancel.potreby 60 000,00 MF SR DR SR Banská Bystrica 1.1.1997 podľa objednávok
- Kaľaninová Mária údržba AB 2 400,00 1 200,00 MF SR DR SR, pracovisko Košice 4.1.2010 31.12.2010 6714
- Kelcom Inter.s.r.o., Bratislava rev. EPS, EZS 2 012,00 1 006,00 MF SR DR SR, pracovisko Banská Bystrica 9.9.2003
-- Kelkom International Banská Bystrica s.r.o. Zmluva o servisnej a revíznej činnosti 1 804,67 1 016,91 MF SR DR SR, pracovisko Nitra 12.8.1996
01/10/2003/KE Kolcun Ing. Š., Košice monitoring statiky AB Tomašikova KE 16,60 / 1 hod. MF SR DR SR, pracovisko Košice 3.11.2003
3952500114 Koloman Kopocsi prevádz.kotolne 6 039,40 4 750,91 MF SR DR SR, pracovisko Nitra 15.3.2009
62.00.4801 Kone s.r.o., Bratislava servis výťahov 1 527,91 MF SR DR SR, pracovisko Košice 16.12.1997 6955
62.00.4815 Kone s.r.o., Bratislava servis výťahov 572,46 MF SR DR SR, pracovisko Košice 29.6.2001 6698
22261101 Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o. servis kopírovacích strojov 3 200,00 1 600,00 MF SR DR SR, pracovisko Žilina 7.12.2006
114/25/07 Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o. Tonery BISHUB 250 11 000,00 5 000,00 MF SR DR SR Banská Bystrica 24.10.2007 24.10.2010
221025702 Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o. Zmluva o dielo č. 221025702 na dodávku tonerov 35 224,00 16 000,00 MF SR DR SR Banská Bystrica 1.3.2010
2210225701 Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o. Zmluva o dielo č. 2210225701 na vykonávanie pozáručného servisu 35 688,00 500 MF SR DR SR Banská Bystrica 1.3.2010
3952500115 Kovačovský Ľudovít obsluha kotolne-NR I. 2 389,92 1 194,96 MF SR DR SR, pracovisko Nitra 1.5.2007
3952500116 Kovačovský Ľudovít údržbár.práce-NR I. 4 151,50 2 476,01 MF SR DR SR, pracovisko Nitra 1.1.2010
3952500117 Kovačovský Ľudovít údržbár.práce-pDR NR 2 895,95 1 542,79 MF SR DR SR, pracovisko Nitra 1.1.2010
- Kubranský Martin, Zvoeln Umývanie sl. Vozid. 162 162 MF SR DR SR, pracovisko Banská Bystrica 14.5.2009
-- LE CHEQUE DÉJENEUR, s.r.o. Zmluva o poskytovaní stravovania
-- LE ChÉQUE DÉJEUNER Komisionárska zmluva 337 490,74 140 621,14
02//97 LIFT Štefan Čelko preh. výťahov PB 1 200,00 700 MF SR DR SR, pracovisko Trenčín 3.11.1997 76
6.3.0712 LIFTEX, s.r.o. údržba výťahov 1 762,38 454,18 MF SR DR SR, pracovisko Košice 21.12.2007 6712-Michalovce
6.3.0712 LIFTEX, s.r.o. servis výťahu 894,61 MF SR DR SR, pracovisko Košice 21.12.2007 6712-Michalovce
22/96/S LIFTSTAV s.r.o., Závodná 3, Bratislava Servis a revízie výťahov pre DU Hlohovec 1 241,88 620,94 MF SR DR SR, pracovisko Trnava 21.10.1996
29/2000/S LIFTSTAV, s.r.o. Zmluva o dielo č. 29/2000/S 10 158,00 5 079,00 MF SR DR SR, pracovisko Bratislava 1.8.2000 AB Ševčenkova
34465 Ladislav Drabant oprava kancelárskej techniky 1 500,00 MF SR DR SR, pracovisko Košice 11.5.1994
-- LeNS, spol. s r.o. Kúpna zmluva
3952500125 Lindstrom prenájom rohoží-Hurb. 284,4 169,68 MF SR DR SR, pracovisko Nitra 2.3.2010 31.12.2011
3952500126 Lindstrom prenájom rohoží-LV 284,4 190,32 MF SR DR SR, pracovisko Nitra 2.3.2010 31.12.2011
3952500127 Lindstrom prenájom rohoží-TO 363,84 190,46 MF SR DR SR, pracovisko Nitra 1.1.2010 31.12.2010
- Lindstrom, s.r.o. ,Trnava čistenie kobercov 130 41 MF SR DR SR, pracovisko Žilina 13.3.2007
90830/09 Lindström, s.r.o. Zml.o servisnom prenájom rohoží 5 832,00 2 916,00 MF SR DR SR, pracovisko Bratislava 13.1.2009 AB Ševčenkova
220032/04 Lindström, s.r.o. Zml.o servisnom prenájom rohoží 4 800,00 2 862,00 MF SR DR SR, pracovisko Bratislava 6.2.2004 AB Radlinského
20491/02 Lindström, s.r.o. Zml.o servisnom prenájom rohoží 1 000,00 590 MF SR DR SR, pracovisko Bratislava 1.9.2002 DU Senec
953013/09 Lindström, s.r.o. Zml.o servisnom prenájom rohoží 1 745,00 900 MF SR DR SR, pracovisko Bratislava 16.1.2009 DU Pezinok
110/02/MBP M.B.P. Prešov - D Servis výťahov - pDR Prešov 314,88 157,44 MF SR DR SR, pracovisko Prešov 1.6.2002
- MATADOR Slovensko s.r.o. Zmluvy o poskytovaní služieb 8 300,00 1 300,00 MF SR DR SR, pracovisko Košice 10.3.2010 31.12.2010 6732
- MEDICHEM Zdravotná služba 236,18/zamestnanec 150 000,00 MF SR DR SR Banská Bystrica 1.1.2008 31.12.2010
2010 MHO PNEUSERVIS, Žilina pneuservis 1 894,00 947 MF SR DR SR, pracovisko Žilina 15.4.2010
2010 MHO PNEUSERVIS, Žilina oprava motorových vozidiel, predaj náhrad. dielov 4 480,00 2 200,00 MF SR DR SR, pracovisko Žilina 15.4.2010
38718 MIBYT, s.r.o., Veľké Kapušany údržba AB 331,94 MF SR DR SR, pracovisko Košice 26.12.1995 výpoveď k 30. 09. 2010
- MOTO tip s.r.o., Spišská Nová Ves údržba služobných motor. vozidiel 8 300,00 1 500,00 MF SR DR SR, pracovisko Košice 10.3.2010 31.12.2010 6732
39246 Martin Holtán - GREHOS, Kys.Nové Mesto Revízie EPS 1 266,50 799,69 MF SR DR SR, pracovisko Žilina 13.6.2007
- Matej Marek - Plynoma - Z Výkon odbor. prehl. a škúsok plyn. a tlak. zar. - DÚ PO I (gamatky) 272,55 272,55 MF SR DR SR, pracovisko Prešov 8.11.2006
- Mest. Byt. Podnik Krupina údržba objektu 372 186 MF SR DR SR, pracovisko Banská Bystrica 20.5.2009
- Mgr. Agnesa Feteriková prezutie preumatík a drobná údržba 192 500 MF SR DR SR, pracovisko Košice 29.11.2007 6712
918/M/2009 Mijas, spol. s r.o. B.Bystrica Realizácia stavebných prác pre stavbu (DR SR-rekonštrukcia a nadstavba, Nová 13) 2 529 709,52 zostatok : 1 701 221,32 € predpoklad : 780 000,00 € MF SR DR SR Banská Bystrica 22.12.2009 31.10.2011 čerpanie k 09.07.2010v roku 2010: 413 186,50 €
II.09 Milan Boďo-autopravovňa, Ratnovce 304 Oprava a servis mot.voz. DU Piešťany 2 000,00 1 000,00 MF SR DR SR, pracovisko Trnava 20.10.2009 31.12.2010
25/98 Miroslav Richter - UNISEP Technické zabezpečenie objektu 18 930,00 9 474,00 MF SR DR SR, pracovisko Bratislava 1.11.1998 AB Ševčenkova
285/07 Miroslav Richter - UNISEP Zabezpečenie dochádzkového systému AKTION 861 431 MF SR DR SR, pracovisko Bratislava 1.12.2007 AB Radlinského,DU Ma, DU Se
286/07 Miroslav Richter - UNISEP Správa modulu ACL - dochádzkový systém 945 4 728,00 MF SR DR SR, pracovisko Bratislava 1.12.2007 31.12.2010 AB Ševčenkova + všetky DU
896 Miroslav Richter - UNISEP Servisná zmluva-elektronický zabezpečovací systém 4 276,00 2 138,00 MF SR DR SR, pracovisko Bratislava 1.1.1996 AB Radlinského,
34731 Murinčák Š., Kráľovský Chlmec kuričské práce 1 394,16 464,72 MF SR DR SR, pracovisko Košice 28.11.1995 6738
35827 Murinčák Š., Kráľovský Chlmec údržba AB, informačné služby 1 543,54 MF SR DR SR, pracovisko Košice 10.3.1998 výpoveď k 30. 09. 2010
178/03 NECTEL, s.r.o. Servis,revízia,opravy elektrickej požiarnej signalizácie 1 904,00 1 202,00 MF SR DR SR, pracovisko Bratislava 16.10.2003 AB Radlinského
č. NESS SK-SC090037 NESS Slovensko, a.s. Bratislava o poskytovaní technickej podpory 1 888 530,00 0 MF SR DR SR Banská Bystrica 1.6.2009 31.5.2011
- NOVA s.r.o., Spišská Nová Ves zimná údržba parkoviska MF SR DR SR, pracovisko Košice 16.2.2004 6732
40148 NOVES,s.r.o.,Spišská Nová Ves revízia PSN 802 177,25 MF SR DR SR, pracovisko Košice 14.1.2010 31.1.2011 6732, 6740
3621 Novitech Tax, s.r.o. Systém.riešenie procesu odovzdávania a zužitkovania know-how súč.IS (APV DIS) 4 607 961,56 789 936,24 MF SR DR SR Banská Bystrica 30.6.2008 31.1.2011 zostatok k 20.07.2010
3620 Novitech Tax, s.r.o. Vývoj APV DIS 1 607 676,19 294 971,59 MF SR DR SR Banská Bystrica 22.2.2002 zostatok k 20.07.2010
Z003621 Novitech Tax, s.r.o. Košice podpora prevádzky APV DIS 623 824,65 485 196,95 MF SR DR SR Banská Bystrica 1.3.2010 neurčitá
Z003621 Novitech Tax, s.r.o. Košice nadštandardné činnosti týkajúce sa PP */ 6 818,70 MF SR DR SR Banská Bystrica 19.3.2010 neurčitá */ dľa potreby sa vystavujú objednávky
- Novotný M., Spišská Nová Ves umytie služobných motor. vozidiel 8 300,00 2 500,00 MF SR DR SR, pracovisko Košice 5.1.2009 31.12.2010 6732
r.2008 O.P.O.M - Juraj Šimo, Vážska, Piešťany Revízie a funkčné skúšky 1 327,60 995,7 MF SR DR SR, pracovisko Trnava 11.4.2008 11.4.2012
N 2130 OTIS VÝŤAHY s.r.o. zml.servis výťahov TN 2 132,40 1 066,20 MF SR DR SR, pracovisko Trenčín 19.2.2002 64
ER 0897 OTIS Výťahy, s.r.o. Zmluva o dielo na servis zdvíhacích zariadení 974 487 MF SR DR SR, pracovisko Banská Bystrica 19.12.2000
N 0968 OTIS Výťahy, s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava Servis a revízie výťahov DU Piešťany 871,56 500 MF SR DR SR, pracovisko Trnava 17.7.2000
3952500103 OTIS Výťahy, sro revízia výťahov 1 056,00 521 MF SR DR SR, pracovisko Nitra 15.5.1994
30/2007 PLYNMONT-KOMP, s.r.o. údržba ÚK a TÚV 2 000,00 MF SR DR SR, pracovisko Košice 1.2.2007 6712
71/200/ POWER, Rožňava servis výťahu 302,84 MF SR DR SR, pracovisko Košice 28.4.2000 6728
114/4/08 PRIMA INVEST Upratovacie služby 120 000,00 60 000,00 MF SR DR SR Banská Bystrica 1.10.2008 28.10.2011
cenová ponuka PRIMA INVEST Hygienic.potreby 23 800,00 15 000,00 MF SR DR SR Banská Bystrica 12.X 31.12.2010
40423 PRIMA INVEST Pranie a žehlenie 7 851,00 4 000,00 MF SR DR SR Banská Bystrica 1.3.2009 2.3.2011
40458 PRIMA INVEST Zmluva o zabezpečení poskytovania služby č. 07/2010 35 700,00 15 000,00 MF SR DR SR Banská Bystrica 1.2.2010 31.12.2011
5953700019 PRIMA INVEST s.r.o., Banská Bystrica Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb č. 5953700019 138 408,00 80 733,00 MF SR DR SR, pracovisko Žilina 9.4.2009
- PRIMA INVEST spol s r.o. upratovanie pDR 80 472,00 40 236,00 MF SR DR SR, pracovisko Trenčín 1.1.2009 1.2.2012 83
- PRIMA INVEST, s.r.o. Upratovanie 208 800,00 104 400,00 MF SR DR SR, pracovisko Bratislava 1.2.2009 28.2.2012 PDR Ba+DU
z 26.1.2009 PRIMA INVEST,s.r.o.,Bakossova 60, B.Bystrica čiastková zmluva na uprat.práce-všetky DU 160 000,00 69 000,00 MF SR DR SR, pracovisko Trnava od 1.2.2009 1.2.2012
- PROBUGAZ Dodávka plynu,pren 22 500,00 21 000,00 MF SR DR SR Banská Bystrica 24.10.2002
209002/09 PROCES TECHNIK Servis klim.zariad. 2 500,00 500 MF SR DR SR Banská Bystrica 3.6.2009
2261 PROMA,s.r.o. Žilina Vypracovanie PD inžinierska činnosť, autorský dozor (DR SR-rekonštrukcia a nadstavba, Nová 13) pôvodná ZC : 115 735,83 po navýšení dod.č.2 126 20 zostatok : 25 251,80 € predpoklad: 2010 : 17 800,00 € MF SR DR SR Banská Bystrica 9.2.2009 31.12.2011 čerpanie k 09.07.2010: 1 809,99 €
2519/01/2010 PROMA,s.r.o. Žilina Zmluva o dielo č. 2519/01/2010 35 462,00 zostatok : 2 975,007 € predpoklad : 2 975,00 € MF SR DR SR Banská Bystrica 19.2.2010 31.12.2010 čerpaniek 09.07.2010: 32 487,00 €
3952500124 Palmyra, sro revízia EZS 1 603,73 908,51 MF SR DR SR, pracovisko Nitra 5.12.2005
z r.12/2004 Paragon, s.r.o., Mlynská dolina, Bratislava Servis chladiacich zariadení serverovní 1 300,00 1 300,00 MF SR DR SR, pracovisko Trnava 19.7.2004
15/2003 PeLiM, práčovne a čistiarne, s.r.o. Liptovský Mikuláš Zmluva o dielo č. 15/2003 150 150 MF SR DR SR, pracovisko Žilina 16.9.2003
- Peter Čapla - ZGP Zmluva o poskytovaní stravovania 4 360,00 1 950,00 MF SR DR SR, pracovisko Bratislava 1.12.2008
- Pneuservis Ignác Svrček, Kys.Nové Mesto pneuservisné práce 50 24 MF SR DR SR, pracovisko Žilina 21.5.2007
3952500120 Prima Invest upratovanie 149 616,00 86 098,98 MF SR DR SR, pracovisko Nitra 1.1.2009
- Prima Invest - D Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb 183 450,80 111 389,15 MF SR DR SR, pracovisko Prešov 1.2.2009 31.1.2012
- Prima Invest, s.r.o. B.Bystrica upratovanie 127 260,00 63 630,- MF SR DR SR, pracovisko Banská Bystrica 29.1.2009 29.1.2012
- Prima Invest, s.r.o. B.Bystrica hygien. Materiál 28 800,00 14 400,- MF SR DR SR, pracovisko Banská Bystrica 6.2.2009
- Remeslo s.r.o., Žiar n/Hronom Údrž. Kotolne 1 500,- 522,- MF SR DR SR, pracovisko Banská Bystrica 30.3.2009
- Rivera s.r.o., Spišská Nová Ves tlač predvolanie,spis.obal.,avízo 8 300,00 1 500,00 MF SR DR SR, pracovisko Košice 10.2.2010 31.12.2011 6732
- Ružinská Anna uprat. Zasad.j miest. 300,- 200,- MF SR DR SR, pracovisko Banská Bystrica 1.11.2001
Zmluva S-EPI, s.r.o. Žilina o poskytnutí užívacích práv EPI 11 143,16 0 MF SR DR SR Banská Bystrica 1.4.2010 1.4.2011
č. 2011710 SANET - Bratislava zabezpeč. príst.do dátovej siete 10 230,00 5 580,00 MF SR DR SR Banská Bystrica 1.2.2010 31.1.2014
200716002 SECURITON,s.r.o.,Nevädzová 8, Bratislava Revízie a funkčné skúšky 669,92 334,96 MF SR DR SR, pracovisko Trnava 12.3.2007
- SEVYT Milan Oravec, Liptovský Mikuláš revízie výťahov 607 327 MF SR DR SR, pracovisko Žilina 2006
- SEVYT Milan Oravec, Liptovský Mikuláš pneuservisné práce 200 93 MF SR DR SR, pracovisko Žilina 23.4.2007
- SLOVNAFT Nákup PHM 120 000,00 80 000,00 MF SR DR SR Banská Bystrica 29.9.2000
-- SOLUS, s.r.o. Zmluva o poskytovaní stravovania 3 600,00 1 500,00
0202/06 SOMAT Group, a.s. Obsluha odovzdávacej stanice tepla 4 500,00 2 690,00 MF SR DR SR, pracovisko Bratislava 1.11.2006 AB Radlinského
Zmluva SOMI Systems, a.s. B.Bystrica o podpore prevádzky internetov.služieb 1 500,00 868,06 MF SR DR SR Banská Bystrica 1.9.2005 neurčitá
Zmluva SOMI Systems, a.s. B.Bystrica o pozáručnom servise serverov SUN 8 710,80 4 355,40 MF SR DR SR Banská Bystrica 1.3.2010 28.2.2011
-- SOU elektrotechnické Zmluva o zabezpečení stravovania 580 232
47zs/20004/drsr SPIN-SK, s.r.o. Bratislava Servisná zmluva 221 221 MF SR DR SR, pracovisko Banská Bystrica 14.6.2004
- STORIN Info služby 197,5/ mesačne 1 185,00 MF SR DR SR Banská Bystrica 1.7.2007
275/07 STUSA fac.man., s.r.o. Príkazná zml.-zabezpeč.prevádzky fitnes 6 692,00 3 346,00 MF SR DR SR, pracovisko Bratislava 23.2.2007 31.12.2010 PDR Ba+DU
3952500092 Schene-P.Scheibenreif obsluha kotolne 2 389,92 1 194,96 MF SR DR SR, pracovisko Nitra 1.11.2007
R OOP Semerád Miroslav, údržba DÚ 1 500,00 763,- MF SR DR SR, pracovisko Banská Bystrica 15.2.2007
- Sentinek Peter. B.Štiavnica údržba DÚ 15 155,- MF SR DR SR, pracovisko Banská Bystrica 30.10.2009
- Siemens, s.r.o. Nákup, dodáv.,inštal.,zár.a pozáruč.servis notebookov-model A a model B max. do 1 190 000 0 MF SR DR SR Banská Bystrica 26.3.2009 26.3.2012 zostatok z čerp.RD 803 202,40 €
114/7/2008 Siemens, s.r.o. Nákup,inšt.zár.a pozár.servis osobných počítačov - model A a model B max. do 2 489 543,92 0 MF SR DR SR Banská Bystrica 5.2.2009 5.2.2012 zostatok z čerp.RD 1 074 498,59 €
ZoD 09/DIS/94 Siemens, s.r.o. Bratislava poskytovanie servisných služieb */ 990 MF SR DR SR Banská Bystrica 1.1.2010 31.12.2010 */ dľa servisných zásahov
ZoD č. 114/13/2010 Slovenská Grafia, a.s. Bratislava Zmluva o dielo č. 114/13/2010 */ 390 980,00 MF SR DR SR Banská Bystrica 18.6.2010 17.6.2014 */ dľa potreby sa vystavujú objednávky
42/2000 Softline Services, spol. s r.o. Zmluva o dielo č. 42/2000 600 129,82
- Spravbytkomfort - D Zabezpeč. prevádzky budovy - DÚ Prešov II 30 778,80 15 394,08 MF SR DR SR, pracovisko Prešov 31.12.2010 31.12.2010
- Správa účelových zariadení UMB B.Bystrica - Št. jedáleň č. 3 Zmluva o závodnom stravovaní 1 500,00 750 MF SR DR SR, pracovisko Banská Bystrica 1.10.2001
40179 Stavoinvesta, spol. s r.o., B.Bystrica Vakonanie a zabezpečenie technického dozoru (DR SR-rekonštrukcia a nadstavba, Nová 13) 34 839,17 zostatok : 30 693,58 € predpoklad : 9 500,00 € MF SR DR SR Banská Bystrica 21.1.2010 31.10.2010 čerpaniek 09.07.2010: 4 145,59 €
3952500088 Stombo Nitra, sro revízia EZS 704,89 313,24 MF SR DR SR, pracovisko Nitra 31.5.1996
PSN/RaO/5/2009 Stopkrimi, s.r.o., Žilina revízie zabezp. Zariadenia 71 71 MF SR DR SR, pracovisko Žilina 1.1.2009
- Stredná odbor. škola obchodu a služieb, Martin závod.stravovanie 15 200,00 6 330,00 MF SR DR SR, pracovisko Žilina 28.5.2008
056/2010/Z TASR Spravodajský servis 474,01/mesačne 2 844,00 MF SR DR SR Banská Bystrica 1.5.2010 30.4.2011
86/2006S TECO, Ing. Ján Králik, Žilina Monitorovanie, revízie a servis 98,4 74,7 MF SR DR SR, pracovisko Žilina 12.10.2006
III.05 TELECOM ALARM s.r.o., Nevädzova 5,Bratislava Tech.kontroly 1 547,65 808,35 MF SR DR SR, pracovisko Trnava 29.6.2005
- TRADIMEX Stravné lístky 73 150,00 31 000,00 MF SR DR SR Banská Bystrica 1.2.1997
57 Talpaš, s.r.o. B.Bystrica stravovanie 2 280,00 1 140,00 MF SR DR SR, pracovisko Banská Bystrica 23.7.2008
- Technické služby, s.r.o. Kežmarok - Z Zimná údržba účelových komunikácií 150 150 MF SR DR SR, pracovisko Prešov 15.11.2007
3952500141 Transtechnika servis výťahov 398,32 199,32 MF SR DR SR, pracovisko Nitra 1.1.1994
- Trezor Slovakia, Banská Bystrica poskytovanie strážnej služby 15 201,00 7 600,00 MF SR DR SR, pracovisko Žilina 22.12.2008
3952500098 Trezor Slovakia, sro informačná služba-NZ 10 908,37 5 007,03 MF SR DR SR, pracovisko Nitra 1.1.2009
3952500100 Trezor Slovakia, sro infor.sl.-pDR,NR I.,LV 32 722,91 17 707,21 MF SR DR SR, pracovisko Nitra 1.1.2009
- UGRAY Mário - Z Umývanie osob. motorových vozidiel 550 466 MF SR DR SR, pracovisko Prešov 1.10.2006
2117002056 UNIQUA Poistenie prepr.VT 2 000,00 600 MF SR DR SR Banská Bystrica 23.3.1999
3952701580 Vaša stravovacia stravné lístky 175 684,02 270 216,00 MF SR DR SR, pracovisko Nitra 1.6.1998
7001149 Vaša stravovacia s.r.o., Bratislava stravné lístky 3,60 / 1 ks 257 263,20 MF SR DR SR, pracovisko Košice 1.6.2001 všetky DÚ a pDR
3003459 Vaša stravovacia spol s r.o. stravné lístky pDR 365 760,00 152 400,00 MF SR DR SR, pracovisko Trenčín 8.11.1999 300002
4013120 Vaša stravovacia, s r.o., Bratislava Stravovanie zamestnancov 306 000,00 127 500,00 MF SR DR SR, pracovisko Trnava 30.8.2000
6.3.735 Veronika Rusnačková - LIFTEX servis výtahov 894,61 MF SR DR SR, pracovisko Košice 30.4.1997 6740-Trebišov
- Versity, a.s. (pôvodne K+K, a.s.) - D Kúpna zmluva - dodávka, inštal., zár. a pozár. servis - Toshiba 1 508,70 1 508,70 MF SR DR SR, pracovisko Prešov zml. uzatváraná z DR SR
- Veľkokrtíšsky sociálny podnik, n.o. údržba zelene 150 MF SR DR SR, pracovisko Banská Bystrica 13.5.2009
0303/2009 Vinczeová Veronika Bc. Služby informátora 4 800,00 2 400,00 MF SR DR SR, pracovisko Bratislava 3.3.2009 DU Senec
- VÝŤAHY RENOVALIFT s.r.o. podnik zahraničnej osoby revízia výťahov 632 377 MF SR DR SR, pracovisko Žilina 21.5.2007
- WAGON Trading Poprad údržba služobných motor. vozidiel 8 300,00 1 000,00 MF SR DR SR, pracovisko Košice 10.3.2010 31.12.2010 6732
č.:SZ MT20081202 WEGA LH, s.r.o. Liptovský Hrádok o kontrolnej s servisnej činnosti 4 209,52 4 209,52 MF SR DR SR Banská Bystrica 1.1.2009 31.12.2011
- Združenie Termos, Trebišov údržba plynovej kotolne MF SR DR SR, pracovisko Košice 23.11.1994 6738