Novinky z Finančnej správy,  Vydanie 2/2013

Prejsť na stránku FS

https://gallery.mailchimp.com/e9cf5e8f1ab8d03c9b4c93379/images/Extern_newsletter_Logo.png

 

Pomôcka pre podnikateľov

https://gallery.mailchimp.com/e9cf5e8f1ab8d03c9b4c93379/images/auto.jpg
Finančná správa pripravila pre podnikateľov pomôcku. Ide o odporučený vzor tlačiva, ktoré poslúži platcom DPH pri vedení a doručovaní záznamov o aute, ktoré si kúpili v EÚ a používajú ho na podnikanie.  Platitelia dane tak budú mať jednoduchšiu prácu pri jeho zostavovaní. Vzor je k dispozícii TU.

Tento vzor podnikateľom zaručí, že tlačivo, ktoré odovzdajú, bude v poriadku a nebudú ho musieť dodatočne prerábať. Záznamy je potrebné doručiť daňovému úradu v lehote na podanie daňového priznania za každé zdaňovacie obdobie, v ktorom platiteľ kúpil vyššie uvedené pozemné motorové vozidlo. 

 

 

Z činnosti finančnej správy

Novinky v elektronickej komunikácii

https://gallery.mailchimp.com/e9cf5e8f1ab8d03c9b4c93379/images/pocitac.jpg


Od nového roka čakajú platcov DPH zmeny. S daňovým či colným úradom budú komunikovať už len elektronicky. Finančná správa preto vyzýva podnikateľov, aby si prišli podpísať dohody o elektronickej komunikácii alebo si zriadili zaručený elektronický podpis.

Viac info

 

Skontrolovali sme viac ako 9 000 prevádzok


Od začiatku kalendárneho roka vykonali kontrolóri finančnej správy 9 326 kontrol elektronických registračných pokladníc. Takmer tretinu nahlásili občania, ktorí posielali svoje podnety na pokladnica@financnasprava.sk

https://gallery.mailchimp.com/e9cf5e8f1ab8d03c9b4c93379/images/blocky_pokladnica_nestandard2.jpg

  
Kontrolóri zistili, že každá druhá elektronická registračná pokladnica (ERP) nespĺňala zákonné kritériá, niektorí obchodníci bloček vôbec nevydali alebo vydali bloček, ktorý neobsahoval všetky potrebné údaje (DKP, znak MF, číslo bloku). Finančná správa doteraz udelila pokuty vo výške 302 657 eur.

Nové pravidlá od 1. januára 2014

 

Parlament schválil novelu zákona o elektronickej registračnej pokladnici (ERP). Tá stanovuje presné pravidlá, ako postupovať pri odňatí certifikátu fiskálnej pokladni. Od januára budúceho roku zákon neumožňuje používať na predajných miestach pokladnice bez certifikátu. Reaguje tak na prípad zo septembra tohto roka, kedy certifikačný orgán (EVPU) pristúpil o odňatiu certifikátu u jedného výrobcu. 


Novinkou bude aj povinnosť zaviesť komunikačný kábel ku každej pokladni pre prípadné okamžité vyhotovenie  intervalovej alebo prehľadovej uzávierky v čase finančnej kontroly. 
 
Od nového roka si budú môcť zákazníci priamo v predajni overiť, či ich bloček je pravý alebo nie. "Vzorový" bloček s údajmi, ktoré vyžaduje zákon (logo "MF", číslo DKP a číslo bločku) bude umiestnený v každej predajni. 

Novela zákona však prináša aj zmeny vo vedení pokladničnej knihy. Viac info o zmenách nájdete na stránke finančnej správy.


 

 

 

 

 

Otázky a odpovedehttps://gallery.mailchimp.com/e9cf5e8f1ab8d03c9b4c93379/images/bublina.gif

 

 

 

Otázka: Čo mám robiť, ak moje bločky nejdú zákazníkom zaregistrovať v Národnej bločkovej lotérii (NBL)?

 

Odpovedá hovorkyňa FS Patrícia Macíková:  "Finančná správa rieši stovky prípadov, kedy sa občanom nepodarilo registrovať do NBL. Pri registrácii zistili, že DKP je neplatné. Dôvod môže byť okrem iného aj pochybenie na strane servisnej organizácie (napr. chyba pri zápise DKP do fiskálnej pamäte). Našli sme aj prípady, v ktorých pochybením servisnej organizácie došlo k zámene výrobných čísel pokladníc. Výrobné číslo je jedným zo základných údajov, ktorý sa uvádza v knihe pokladnice na účely pridelenia DKP pri uvedení pokladnice do prevádzky.
 
Finančná správa odporúča podnikateľom, aby zabezpečili kontrolu správnosti uvedených údajov. V prípade, ak podnikateľ zistí nesúlad medzi výrobným číslom umiestneným na pokladnici a číslom uvedeným v knihe pokladnice, ako aj v prípade nesúladu DKP a iných údajov zapísaných v knihe pokladnice a vo fiskálnej pamäti, odporúčame zabezpečiť zjednanie nápravy. Podnikatelia sa môžu prísť aj osobne poradiť na sídlo Finančného riaditeľstva." 

Ak máte otázky na predstaviteľov finančnej správy, môžete ich posielať na adresu casopis@financnasprava.sk . V nasledujúcom vydaní Finančného newslettra Vám na Vaše otázky odpovieme. Redakcia ručí za to, že otázky ostanú anonymné.  

 

 

 

Finančný newsletter 


Vydáva Finančné riaditeľstvo SR, Odd. externej komunikácie 
zodpovedná redaktorka: Mgr. Katarína Tehlárová
adresa redakcie:  Mierová 23, 815 11 Bratislava
email: casopis@financnasprava.sk
telefón: 02/ 4827 31 06
grafická úprava: Tibor Pálfy