Novinky z finančnej správy,  Vydanie 3/2013

Prejsť na stránku FS

https://gallery.mailchimp.com/e9cf5e8f1ab8d03c9b4c93379/images/Extern_newsletter_Logo.png

 

Pomôcka pre podnikateľov


Kontrolný výkaz už na našej stránke

 


Vzor kontrolného výkazu DPH (KV DPH), ktorý budú musieť od 1. januátra 2014 používať všetci platcovia DPH, je už zverejnený na našej webovej stránke. 
https://gallery.mailchimp.com/e9cf5e8f1ab8d03c9b4c93379/images/kontrolny_vykaz.jpg
Podnikatelia, ktorí sú mesačnými platcami DPH, ho budú po prvý krát podávať do 25. februára 2014.
KV DPH je nové opatrenie v boji proti daňovým podvodom, ktoré vstupuje do platnosti od nového roka. Jeho podstatou je zverejnenie súm prijatých a vystavených faktúr, na základe ktorých si podnikateľ vypočítal svoju daňovú povinnosť. Výkaz umožní krížovú kontrolu faktúr a odhalenie karuselových podvodov, kedy si firmy vzájomne vystavujú fiktívne faktúry na tovar, ktorý nebol nikdy reálne dodaný.

 

 

 

Zmeny od 1. januára 2014

Novinky pre výrobcov a predajcov pokladníc

 

https://gallery.mailchimp.com/e9cf5e8f1ab8d03c9b4c93379/images/pokladnica.jpgNovela zákona o elektronickej registračnej pokladnici začne platiť už o necelé dva mesiace. Novinky prináša okrem samotných podnikateľov aj pre výrobcov a predajcov pokladníc. Smerujú najmä k potlačeniu podvodov s pokladnicami. Nové pravidlá pre akreditované osoby či výrobcov, dovozcov, distribútorov pokladníc a servisné organizácie nájdete TU.

Uchovávanie údajov z registračnej pokladne 
 

Podľa novely zákona bude potrebné od nového roka údaje z registračnej pokladne uchovávať 5 alebo 10 rokov
 
Podnikateľ má uchovávať dátové médiá s uloženými kontrolnými záznamami a obsahom vybranej fiskálnej pamäte do lehoty na zánik práva vyrubiť daň. Spravidla ide o dobu 5 rokov. V prípade, ak správca dane vykonal úkon, napríklad začal u podnikateľa daňovú kontrolu, údaje je subjekt povinný uchovávať 10 rokov.

Podnikatelia budú musieť zabezpečiť aj uchovanie taxatívne uvedených dokladov chronologicky usporiadaných po dobu 5 rokov. Zmení sa aj doba a uchovanie dokladu „VKLAD“. 

 

Viac info

Ďalšie zmeny:https://gallery.mailchimp.com/e9cf5e8f1ab8d03c9b4c93379/images/januar.jpg
 

- komunikačný kábel ku každej pokladni (pre vyhotovenie intervalovej alebo prehľadovej uzávierky v prípade kontroly finančnej správy)

- vzorový bloček v každej predajni (aby si zákazník mohol priamo po nákupe overiť, či bloček spĺňa všetky zákonné náležitosti)

- pri vedení pokladničnej knihy bude nutné evidovať pri poškodení plomby dátumčas oznámenia poškodenia alebo chýbanie plomby servisnej organizácii, názov výrobcu, dovozcu, alebo distribútora , ktorému bol vydaný certifikát o tom, že pokladnica spĺňa náležitosti zákona. V prípade, že podnikateľ pozastaví svoju živnosť, v knihe uvedie dátum, kedy sa tak stalo. 

Kompletný zoznam zmien od 1. januára 2014 nájdete na stránke finančnej správy.

 

 

 

 

Otázky a odpovedehttps://gallery.mailchimp.com/e9cf5e8f1ab8d03c9b4c93379/images/bublina.gif

 

 

 

Otázka: Ako vymením starú dohodu o elektronickej komunikácii za novú?

 

 

Odpovedá hovorkyňa FS Patrícia Macíková:  "Od nového roka budú s finančnou správou len elektronicky komunikovať:

  • daňový poradca za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,
  • advokát za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,
  • zástupca neuvedený v písmenách b) a c) za daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, ktorého zastupuje pri správe daní.

Podnikatelia v súčasnosti využívajú tri možnosti elektronickej komunikácie s finančnou správou:

  • majú uzatvorenú dohodu podľa zákona č. 511/1992
  • majú uzatvorenú dohodu podľa zákona č. 563/2009
  • sú vlastníkom zaručeného elektronického podpisu.

Po novom budú už mať dve možnosti – buď si zakúpia zaručený elektronický podpis, alebo si môžu prísť bezplatne podpísať dohodu podľa zákona č. 563/2009. Dohoda je zverejnená na http://www.drsr.sk/ v časti elektronická komunikácia."
 

Viac info nájdete TU


 

Ak máte otázky na predstaviteľov finančnej správy, môžete ich posielať na adresu casopis@financnasprava.sk . V nasledujúcom vydaní Finančného newslettra Vám na Vaše otázky odpovieme. Redakcia ručí za to, že otázky ostanú anonymné.  

 

 

 

Finančný newsletter 


Vydáva Finančné riaditeľstvo SR, Odd. externej komunikácie 
zodpovedná redaktorka: Mgr. Katarína Tehlárová
adresa redakcie:  Mierová 23, 815 11 Bratislava
email: casopis@financnasprava.sk
telefón: 02/ 4827 31 06
grafická úprava: Tibor Pálfy