Novinky z finančnej správy,  Vydanie 4/2013

Prejsť na stránku FS

https://gallery.mailchimp.com/e9cf5e8f1ab8d03c9b4c93379/images/Extern_newsletter_Logo.png

 

Týždne elektronickej komunikácie

V pondelok 18. novembra sa na daňových úradoch začali „Týždne elektronickej komunikácie“. Od nového roka bude možné s daňovým či colným úradom komunikovať už len elektronicky.  Finančná správa preto vyzýva podnikateľov, aby si prišli podpísať dohody o elektronickej komunikácii alebo si zriadili zaručený elektronický podpis. Podpis dohody je bezplatný. Počas týchto dní budú na úradoch zriadené špecializované pracoviská, kde túto agendu vybavia podnikatelia bez čakania.

 

Od nového roka by mal mať každý platca DPH dohodu o elektronickej komunikácii podľa zákona č. 563/2009 alebo dohodu o komunikácii so zaručeným elektronickým podpisom

 

Od 1. januára 2014 sa pre niektorých podnikateľov mení spôsob komunikovania s finančnou správou. 

Povinnosť komunikovať len elektronicky mať budú po novom: 
 

a) všetci, ktorí sú platiteľom dane z pridanej hodnoty, 

b) daňový poradca za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní, 

c) advokát za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní, 

d) zástupca neuvedený v písmenách b) a c) za daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, ktorého zastupuje pri správe daní. 

Viac info TU

 

 

 

Z činnosti finančnej správy

Dohody si podpísali už stovky podnikateľov

 

V bratislavskom kraji začali "Týždne elektronickej komunikácie" už v pondelok 18. novembra. za tento týždeň si dohodu o elektronickej komunikácii s úradmi prišlo podpísať vyše 600 podnikateľov. Na daňových úradoch ich podpisy vybavili pracovníci bez čakania a bezplatne. 
 

https://gallery.mailchimp.com/e9cf5e8f1ab8d03c9b4c93379/images/danovy_urad.jpg

V Košiciach upravia
stránkové hodiny 

 

Pre elektronickú komunikáciu prispôsobil Daňový úrad Košice a všetky jeho organizačné zložky aj svoje úradné hodiny - utorky a štvrtky budú počas novembra a decembra od 8:00 do 15:00 vyhradené pre tých, ktorí si prídu podpísať alebo obnoviť dohodu o elektronickej komunikácii. Podpis dohody je bezplatný.

Správne poplatky budú nižšie

 

Správne poplatky budú môcť občania od decembra platiť po novom a môžu aj ušetriť. Platiť na úradoch bude možné v hotovosti, platobnou kartou alebo prevodom z účtu v pobočke zahraničnej banky. Novela zákona o správnych poplatkoch začne platiť už 1. decembra 2013.   

 

Tieto možnosti platenia budú aj na úradoch finančnej správy. Občania či podnikatelia budú môcť platiť poplatky aj prostredníctvom integrovaného obslužného miesta alebo akreditovaného platcu  podľa zákona o e-Governmente.

 

Správne poplatky, ktoré bude občan platiť na základe návrhu podaného elektronickými prostriedkami budú o polovicu lacnejšie oproti sadzbám určeným v sadzobníku. Pri vyšších poplatkoch je zákonom stanovené zníženie najviac o 70 eur.  
 

Viac info TU

Sme aktívni aj na facebookuhttps://gallery.mailchimp.com/e9cf5e8f1ab8d03c9b4c93379/images/fb_elkom.jpg
 

Finančná správa ako efektívny komunikačný kanál využíva aj facebook. Na našej stránke vám prinášame nielen informácie o novinkách z daňového sveta, ale aj videozostrihy či fotografie zo zásahov colníkov, zhabané falzifikáty, či zmeny úradných hodín colných a daňových úradov. 

Budeme veľmi radi, ak sa stanete našimi fanúšikmi aj na sociálnej sieti. Ak máte nejaké nápady či tipy, o aké informácie by sme sa mohli s verejnosťou podeliť, budeme veľmi radi, ak nám ich napíšete na casopis@financnasprava.sk.

Na adresu casopis@financnasprava.sk môžete zasielať aj pripomienky k newslettru, ktorý Vám zasielame. Za spätnú väzbu budeme veľmi vďační.

 

Záchyty našich colníkov

 

https://gallery.mailchimp.com/e9cf5e8f1ab8d03c9b4c93379/images/vagon_cigarety.JPG

Tieto balíky s čínskymi cigaretami odhalili colníci z Maťoviec pod tonami železnej rudy vo vagóne vlaku. 100 000 cigariet bez označenia slovenskými kontrolnými známkami smerovalo do košickej oceliarne.  Odosielateľom bola firma z Ukrajiny. 

Únik na spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov je vo výške 11 811,2 eur. 

 

 

 

 

Finančný newsletter 


Vydáva Finančné riaditeľstvo SR, Odd. externej komunikácie 
zodpovedná redaktorka: Mgr. Katarína Tehlárová
adresa redakcie:  Mierová 23, 815 11 Bratislava
email: casopis@financnasprava.sk
telefón: 02/ 4827 31 06
grafická úprava: Tibor Pálfy