Novinky z finančnej správy,  Vydanie 5/2013

Prejsť na stránku FS

https://gallery.mailchimp.com/e9cf5e8f1ab8d03c9b4c93379/images/Extern_newsletter_Logo.png

 

Facebook finančnej správy zaujal odbornú porotu súťaže FB Rulezz

 

https://gallery.mailchimp.com/e9cf5e8f1ab8d03c9b4c93379/images/FB_Shortlist_mini627315.jpgFacebooková stránka finančnej správy získala v prestížnej súťaži FB Rulezz shortlist. Odborná porota zložená zo zástupcov online a reklamných agentúr a spoločností hodnotila marketingové a komunikačné využitie FB stránky. Naša fanpage na sociálnej sieti sa dostala medzi 30 najlepších prihlásených do súťaže. 

 

https://gallery.mailchimp.com/e9cf5e8f1ab8d03c9b4c93379/images/oceneni.jpg


 

 

 

Finančná správa ocenila tri firmy

https://gallery.mailchimp.com/e9cf5e8f1ab8d03c9b4c93379/images/merkur.jpg

 

Za spoločnosť C E Beteilungs-GmbH si prevzal cenu konateľ spoločnosti Lidl Slovenská republika Vladimír Tomko

 

 

Finančná správa spolu s Ministerstvom financií SR ocenila 3 firmy prestížnym ocenením MERKUR 2013. Ideou ocenenia MERKUR 2013 bolo oceniť najvýznamnejších platcov dane z príjmu za zdaňovacie obdobie kalendárneho roka 2012. Ocenenie získali firmy, ktoré podnikali na území Slovenskej republiky a spĺňali kritériá:    

  • žiadny dlh voči štátnemu rozpočtu
  • vyrubená daň po kontrole do 10 000 eur (dodatočná daňová povinnosť).

Ocenenia si prevzali predstavitelia eustream, a.s., spoločnosť  C E Beteilungs-GmbH v zastúpení Lidl Slovenská republika, v.o.s. a cenu skokan roka si odniesla spoločnosť Kia Motors Slovakia, s.r.o.
 

Finančná správa sa inšpirovala podobným oceňovaním v susednej Českej republike, kde firmy s najlepším výsledkom oceňujú už niekoľko rokov . Na Slovensku šlo o nultý ročník, z ktorého by sme chceli urobiť tradíciu.


Všetkým oceneným ešte raz blahoželáme a veríme, že udelenie ocenenia MERKUR 2013 bude povzbudením pre Vašu ďalšiu prácu a že vzťahy s finančnou správou budú i naďalej bezproblémové.

 

 

 

Z činnosti finančnej správy

Zaručený elektronický podpis bezplatne


Nový občiansky preukaz je cestou k elektronickej komunikácii s FS aj prostredníctvom zaručeného elektronického podpisu (ZEP). Táto možnosť bola doteraz spoplatnená, ZEP si bolo treba zakúpiť u súkromných firiem.
https://gallery.mailchimp.com/e9cf5e8f1ab8d03c9b4c93379/images/OP2.jpg
Pri vydaní nového občianskeho preukazu však môžu občania získať ZEP bezplatne. Občan sa môže rozhodnúť, či chce využívať elektronické služby prostredníctvom elektronickej identifikačnej karty (eID karty) – teda nového občianskeho preukazu.

V takom prípade si zvolí svoj bezpečnostný osobný kód /BOK/. BOK je kombináciou viacerých číslic, ktorú si zvolí držiteľ pri podaní žiadosti o vydanie nového občianskeho preukazu. V prípade, že sa tak nerozhodne ihneď, môže tak urobiť hocikedy počas platnosti občianskeho preukazu spolu s aktiváciou tejto funkcie. Bezpečnostný osobný kód pri použití spolu s občianskym preukazom slúži na potvrdenie totožnosti občana pri elektronickej komunikácii.

Viac info

Zmeny na kontaktných miestach DÚ
 

Od 2. januára 2014 budú na troch kontaktných miestach daňových úradov zmenené úradné hodiny. Ďalšie dve kontaktné miesta daňových úradov od tohto dátumu zanikajú.
 
Zmena úradných hodín sa týka nasledovných kontaktných miest:

  • Daňový úrad Banská Bystrica, kontaktné miesto Nová Baňa, Štúrova 50, 968 01 Nová Baňa,
  • Daňový úrad Trenčín, kontaktné miesto Nováky, SNP 22, 972 71 Nováky,
  • Daňový úrad Nitra, kontaktné miesto Vráble, Hlavná 149, 952 01 Vráble.

Pre nízke využitie služieb sme pristúpili k racionalizácii kontaktných miest v rámci trnavského kraja. Od nového roka bude pobočka v Senici poskytovať služby pre občanov a podnikateľov zo spádovej oblasti Šaštín - Stráže. Taktiež kontaktné miesto v Dunajskej Strede bude slúžiť pre oblasť Veľký Meder.
 

Viac info a úradné hodiny TU

 

 

 

 

Finančný newsletter 


Vydáva Finančné riaditeľstvo SR, Odd. externej komunikácie 
zodpovedná redaktorka: Mgr. Katarína Tehlárová
adresa redakcie:  Mierová 23, 815 11 Bratislava
email: casopis@financnasprava.sk
telefón: 02/ 4827 31 06