Novinky z finančnej správy,  Vydanie 6/2013

Prejsť na stránku FS

 

Finančná správa želá všetkým partnerom krásne sviatky a veľa úspechov v novom roku

 

 

Vážení partneri,

          rok 2013 sa pomaly končí. Chcem sa Vám osobne
poďakovať za tohtoročnú spoluprácu. Pevne verím, že si po náročnom a hektickom období oddýchnete a strávite sviatky v kruhu svojich najbližších. Prajem Vám krásne a pokojné prežitie vianočných sviatkov.  
Teším sa na spoluprácu s Vami v novom roku a želám Vám pevné zdravie, veľa šťastia a v neposlednom rade aj úspechy v pracovnej oblasti.

                                                     S úctou,

 Ing. František Imrecze

 

Z činnosti finančnej správy

 

Upozornenie
 


Od januára 2014 platitelia DPH nebudú môcť doručovať finančnej správe podania inak ako elektronicky. Upozorňujeme preto daňové subjekty, že do 31.12. 2013 musia mať uzatvorenú novú dohodu so správcom dane (podľa § 13 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní) alebo mať zaručený elektronický podpis (ZEP).


Prihlasovacie meno (ID používateľa) pridelené na základe tzv. starej dohody (uzatvorenej podľa § 20 ods. 8 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov) nebude od 1.1.2014 funkčné a daňový subjekt nebude mať možnosť podávať finančnej správe dokumenty elektronicky.

Zároveň odporúčame daňovým subjektom, aby si vykonanie uvedenej zmeny nenechali na poslednú chvíľu.

 

Nový portál finančnej správy je už prístupný aj pre verejnosť na adrese:
 

https://tpfs.financnasprava.sk


Odstávka systému eTax


Finančná správa od pondelka 16. decembra 2013 postupne vypína jednotlivé funkcionality systému eTax. Daňové subjekty ho v súčasnosti používajú na podávanie dopytov, registráciu pre elektronickú komunikáciu a elektronické posielanie daňových priznaní. Od nového roka starý systém eTax nahradí nový portál finančnej správy.
Tí podnikatelia, ktorí sa chcú zaregistrovať ešte v starom systéme, majú čas do 23.12.2013.

Viac info 

 

Prenos daňovej povinnosti po novom
 


Novela zákona o DPH mení okrem iného aj pravidlá zdaňovania pri niektorých druhoch komodít. Rozširuje prenos povinnosti platiť daň na príjemcu plnenia pri novo zadefinovaných druhoch tovarov, ktorými sú vybrané druhy poľnohospodárskych produktov, kovov, mobilné telefóny a integrované obvody.
 

Viac info

 

Najväčšia charitatívna zbierka v štátnej inštitúcii

 

Viac ako deväť tisíc zamestnancov finančnej správy pomohlo ľuďom bez domova po celom Slovensku. Charitatívna zbierka noseného šatstva a trvanlivých potravín s názvom „Darujme Vianoce“ sa konala v prvej polovici decembra na každom daňovom a colnom úrade. Zamestnanci spoločne vyzbierali takmer 2 tony šatstva a viac než 300 kilogramov potravín. Išlo o doteraz najväčšiu zbierku v štátnej správe. 

Vyzbierali sme predovšetkým zimné bundy, mikiny, tričká, svetre, šály, čiapky, ponožky. z potravín nosili zamestnanci múku, cestoviny, ryžu, kávu či paštéty, no viacerí ľudia bez domova si nájdu v balíčkoch počas sviatkov aj sladkosti. Všetky vyzbierané veci ostanú v regióne - na jednotlivých colných úradoch si ich minulý týždeň prevzali organizácie, ktoré v danom kraji pôsobia. 

Zoznam OZ

 

 

 

Finančný newsletter 


Vydáva Finančné riaditeľstvo SR, Odd. externej komunikácie 
zodpovedná redaktorka: Mgr. Katarína Tehlárová
adresa redakcie:  Mierová 23, 815 11 Bratislava
email: casopis@financnasprava.sk
telefón: 02/ 4827 31 06