Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
3

Provision of prohibited offer

From 1st March 2019 the Financial Directorate of the Slovak Republic shall start performing supervision pursuant to Article 77 (9) (g) and (h) of the Act No. 30/2019 Coll. on Gambling Games and on Amendment (hereinafter referred to “Gambling Act“), it means performing supervision over the provision of prohibited offers and supervision over the observance of duties pursuant to Article 85 (8) and special regulations, which are related to the provision of prohibited offers and apply to the entities under supervision mentioned in Article 80 (k). The Financial Directorate of the Slovak Republic shall publish the list of prohibited websites and prohibited numers on its website according to Article 85 (2) of the Gambling Act.

You can find the Gambling Act on the Law and information portal Slov-Lex.

We kindly ask you to obbey our legislation in the field of the Gambling Act.

Dokument: