Preskočiť na hlavný obsah

Metodické usmernenia

V tejto časti sú zverejnené dokumenty pre kategóriu Dane z oblasti Metodické usmernenia a podoblasti Priame dane a účtovníctvo, Nepriame dane, Daň z motorových vozidiel, Miestne dane, ERP, Daňový proces, Medzinárodné zdaňovanie a Správne poplatky.

Zverejnený  zoznam  zobrazuje dokumenty, ktoré sú aktuálne platné. Zoznam je zotriedený podľa dátumu publikovania od najaktuálnejších po najstaršie dokumenty. V zozname je zároveň uvedený stav dokumentu, ktorý môže byť:

  • Nový - tento stav vyjadruje, že dokument je platný a bol práve novo publikovaný. Takýto stav má novo publikovaný dokument počas jedného mesiaca od publikovania.
  • Platný - tento stav vyjadruje, že dokument je platný to znamená, nemá uvedený dátum ukončenia jeho platnosti.
  • Neplatný – stav vyjadruje, že dokument v aktuálnom období nie je platný. Na portáli je zobrazovaný s uvedením obdobia v ktorom bol platný (dátum platnosti od – do).

Zobrazenie aj neplatných dokumentov je umožnené po nastavení filtra „všetky“. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke. Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať do súboru typu .pdf, .xls alebo .csv.

Chcete mať najnovšie informácie? Chcete byť informovaní o novinkách z našej branže?

Prihláste sa na odber newslettra finančnej správy [nové okno].

Finančná správa pre Vás pripravuje množstvo metodických pokynov či iných informačných materiálov, ktoré zverejňujeme na portáli finančnej správy. Aby ste ich nemuseli hľadať, priháste sa na odber nášho newslettra. Máte tak istotu, že pravidelne 2x mesačne dostanete všetky novinky do Vášho emailu.

Filter

Zobraziť

Výsledky vyhľadávania

Č. Názov dokumentu Stav Publikované Typ Detail
1 33/DZPaÚ/2021/MU - Usmernenie k účtovaniu odpisov dlhodobého hmotného majetku pri prerušení ich uplatňovania podľa zákona o dani z príjmov Platný 09. 09. 2021 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 09. 09. 2021 09. 09. 2021
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 363,70 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
2 28/DZPaU/2021/MU – Usmernenie k účtovaniu účtovných prípadov súvisiacich so zabezpečením stravovania zamestnancov v sústave podvojného účtovníctva. Platný 02. 06. 2021 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 02. 06. 2021 02. 06. 2021
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 403,94 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
3 27/DZPaU/2021/MU – Usmernenie k povinnosti obchodných spoločností a družstiev mať overenú účtovnú závierku audítorom podľa § 19 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve za účtovné obdobie, ktoré začalo v roku 2020 Platný 27. 05. 2021 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 27. 05. 2021 27. 05. 2021
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 321,34 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
4 26/DZPaÚ/2021/MU - Usmernenie k účtovaniu účtovných prípadov súvisiacich so zabezpečením stravovania zamestnancov v sústave jednoduchého účtovníctva Platný 13. 05. 2021 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 13. 05. 2021 13. 05. 2021
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 390,15 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
5 21/DZPaU/2021/MU - Usmernenie k zisťovaniu základu dane alebo daňovej straty v súvislosti s dotáciami plynúcimi daňovníkovi, ktorý pri zisťovaní základu dane alebo daňovej straty vychádza z § 17 ods. 1 písm. b) alebo písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. Platný 04. 03. 2021 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 04. 03. 2021 04. 03. 2021
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 245,53 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
6 22/DzPaU/2021/MU - Usmernenie k zisťovaniu základu dane alebo daňovej straty v súvislosti s prijatými plneniami podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 299/2020 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR u daňovníka, ktorý je fyzickou osobou a pri zisťovaní základu dane alebo daňovej straty vychádza z § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z.n.p. Platný 03. 03. 2021 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 03. 03. 2021 03. 03. 2021
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 244,85 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
7 Usmernenie č. 18/DZPaU/2021/MU k vymedzeniu zdaniteľných príjmov (výnosov) na účely uplatňovania 15 % sadzby dane u daňovníka, ktorý pri zisťovaní základu dane alebo daňovej straty vychádza z § 17 ods. 1 písm. b) až d) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Platný 11. 02. 2021 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 11. 02. 2021 11. 02. 2021
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 167,83 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
8 Usmernenie č. 17/DZPaU/2021/MU k vymedzeniu zdaniteľných príjmov na účely sadzby dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 15 písm. a) druhého bodu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov u daňovníka, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo vedie evidenciu podľa § 6 ods. 10 alebo 11 cit. zákona Platný 11. 02. 2021 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 11. 02. 2021 11. 02. 2021
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 237,67 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
9 35/DZPaU/I - Informácia k posúdeniu príjmu (výnosu) z poskytnutia finančných prostriedkov (príspevkov) poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v prvej línii a/alebo v červenej zóne za obdobie od 1. apríla 2020 do 31. júla 2020 za účelom vyplatenia odmien zdravotníckym pracovníkom (zamestnancom) Platný 03. 12. 2020 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 03. 12. 2020 03. 12. 2020 31. 12. 2021
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 229,68 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
10 28/DZPaU/2020/MU - Usmernenie k odpočtu zostatku neuplatnených daňových strát vykázaných za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2015 až 2018 uplatňovaných podľa § 24b zákona č. 67/2020 Z. z. v budúcich zdaňovacích obdobiach Platný 16. 09. 2020 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 16. 09. 2020 16. 09. 2020
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 220,71 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
Export do PDF Export do EXCEL Export do CSV
Zobrazených položiek na stránku: