Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky

Podania

Služba poskytuje prehľad podaní, ktoré sú v stave rozpracovania uložené na portáli PFS pre ďalšie použitie/doplnenie tým istým alebo iným používateľom oprávneným konať za daňový subjekt. Špecifickým prípadom sú vytvorené podania, ktoré sú už podpísané jedným oprávneným používateľom a sú na portáli uložené pre potreby podpísania ďalšími oprávnenými osobami konajúcimi spoločne za daňový subjekt.

Služba taktiež poskytuje prehľad podaní, ktoré boli uskutočnené na portáli ale z rôznych dôvodov neboli odoslané na elektronickú podateľňu finančnej správy (EKR).

Rozpracované

Funkcia zobrazí zoznam rozpracovaných formulárov, ktoré používateľ v katalógu formulárov uložil cez tlačidlo „Uložiť na PFS“. V zozname sa zobrazuje: názov dokumentu, podtyp (riadne, opravné, dodatočné), stav (rozpracovaný), dátum uloženia a ikony s odkazom na funkcie súvisiace s dokumentom („Detail“, „Vymazať“). Ikona „Detail“ slúži na zobrazenie detailu elektronického dokumentu a ikona „Vymazať“ na vymazanie dokumentu z rozpracovaných dokumentov na portáli PFS. Detail dokumentu sa zobrazí prostredníctvom Katalógu formulárov čím umožní pokračovať v práci s formulárom.

Prihlásený používateľ môže zobraziť zúžený zoznam nastavením výberových podmienok dátum uloženia od, dátum uloženia do a stav dokumentu.

Podpísané

Funkcia zobrazí zoznam rozpracovaných formulárov, ktoré používateľ v katalógu formulárov podpísal ZEP-om a uložil cez tlačidlo „Uložiť na PFS“. V zozname sa zobrazuje: názov dokumentu, podtyp (riadne, opravné, dodatočné), stav (podpísaný), dátum uloženia a ikony s odkazom na funkcie súvisiace s dokumentom („Detail“, „Vymazať“). Ikona „Detail“ slúži na zobrazenie detailu elektronického dokumentu a ikona „Vymazať“ na vymazanie dokumentu z rozpracovaných dokumentov na portáli PFS. Detail dokumentu sa zobrazí prostredníctvom Katalógu formulárov, čím umožní pokračovať v práci s formulárom.

Prihlásený používateľ môže zobraziť zúžený zoznam nastavením výberových podmienok dátum uloženia od, dátum uloženia do a stav dokumentu.

Neodoslané

Funkcia zobrazí zoznam podaní, ktoré používateľ v katalógu formulárov podpísal  a odoslal na portáli cez tlačidlo „Podať“ alebo „Podať EZ-ou"  ale z nejakých dôvodov neboli odoslané na elektronickú podateľňu finančnej správy (EKR) . V zozname sa zobrazuje: názov dokumentu, podtyp (riadne, opravné, dodatočné), stav (pripravený na odoslanie do EKR), dátum uloženia, dôvod neodoslania a ikony s odkazom na funkcie súvisiace s dokumentom („Detail“, „Vymazať“). Ikona „Detail“ slúži na zobrazenie detailu elektronického dokumentu a ikona  „Vymazať“ na vymazanie dokumentu z rozpracovaných dokumentov na portáli PFS. Detail dokumentu sa zobrazí prostredníctvom Katalógu formulárov, čím umožní pokračovať v práci s formulárom.

Prihlásený používateľ môže zobraziť zúžený zoznam nastavením výberových podmienok dátum uloženia od, dátum uloženia do a stav dokumentu.