Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W2

Výpočet rovnomerných odpisov majetkov

Kalkulačka zabezpečuje výpočet odpisov pri použití rovnomerného odpisovania hmotného majetku podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Vstupnými údajmi sú:

  • vstupná cena majetku
  • počet rokov odpisovania  v závislosti od odpisovej skupiny majetku
  • počet mesiacov zaradenia majetku v prvom roku odpisovania

Výstupom sú:

  • výška odpisov v jednotlivých rokoch odpisovania

Výpočet  má len informatívny charakter.

 
CAPTCHA
Nová captchaVypočujte si captchu