4

Detail daňovej udalosti

Názov:Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona
Dátum:15.01.2018
Druh dane:Daň z príjmu právnickej osoby
Obdobie:mesačné
Popis daňovej udalosti:Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane