7

Detail daňovej udalosti

Názov:Podanie súhrnného výkazu za kalendárny štvrťrok pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok
Dátum:25.01.2018
Druh dane:Daň z pridanej hodnoty
Obdobie:štvrťročné
Popis daňovej udalosti:Podanie súhrnného výkazu za kalendárny štvrťrok pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok