4

Detail daňovej udalosti

Názov:Podanie daňového priznania za spotrebné dane
Dátum:25.01.2018
Druh dane:Spotrebná daň z tabakových výrobkov
Obdobie:mesačné
Popis daňovej udalosti:Podanie daňového priznania za spotrebné dane ( minerálny olej, elektrina, uhlie, zemný plyn, alkoholické nápoje, tabakové výrobky ) za predchádzajúci kalendárny mesiac a zaplatenie týchto daní