6

Detail daňovej udalosti

Názov:Oznámenie stavu skladových zásob SB cigár alebo cigariek označených kontrolnou známkou,na ktorej je znak pre platnosť sadzby SPD ktorým je veľké písmeno "A"
Dátum:15.01.2018
Druh dane:Spotrebná daň z tabakových výrobkov
Obdobie:ročné
Popis daňovej udalosti:Oznámenie stavu skladových zásob SB cigár alebo cigariek označených kontrolnou známkou,na ktorej je znak pre platnosť sadzby SPD ktorým je veľké písmeno "A", ktoré sa nepredali do 31. decembra 2017 colnému úradu a zároveň požiadať o ich zničenie do :