0

Detail daňovej udalosti

Názov:Nahlásenie predpokladanej ročnej výroby piva v hl na kalendárny rok 2017 a preukázanie splnenia podmienok prevádzkovania MSP ( malého samostatného pivovaru )
Dátum:25.01.2018
Druh dane:Spotrebná daň z liehu
Obdobie:ročné
Popis daňovej udalosti:Nahlásenie predpokladanej ročnej výroby piva v hl na kalendárny rok 2017 a preukázanie splnenia podmienok prevádzkovania MSP ( malého samostatného pivovaru )