1

Detail daňovej udalosti

Názov:Hlásenie o plnení povinnosti uvádzať na trh pohonné látky s obsahom biopalív
Dátum:25.01.2018
Druh dane:Spotrebná daň z minerálneho oleja
Obdobie:štvrťročné
Popis daňovej udalosti:Hlásenie o plnení povinnosti uvádzať na trh pohonné látky s obsahom biopalív