6

Detail daňovej udalosti

Názov:Zaplatenie nedoplatku vyplývajúceho zo zúčtovania osobitných odvodov z podnikania v regulovaných odvetviach
Dátum:15.01.2018
Druh dane:Odvody
Obdobie:mesačné
Popis daňovej udalosti:do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o zúčtovaní odvodov