Server W2

Detail daňovej udalosti

Názov:Zaplatenie rozdielu vzniknutého na zaplatených preddavkoch na daň z príjmov právnickej osoby (za obdobie január až september), ak je daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2018 podané v lehote do 30.9.2019, ak sú
Dátum:31.10.2019
Druh dane:Daň z príjmu právnickej osoby
Obdobie:ročné
Popis daňovej udalosti:Zaplatenie rozdielu vzniknutého na zaplatených preddavkoch na daň z príjmov právnickej osoby (za obdobie január až september), ak je daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2018 podané v lehote do 30.9.2019, ak sú zaplatené preddavky nižšie ako vyplývajú z výpočtu podľa daňového priznania za rok 2018