Server W2

Detail daňovej udalosti

Názov:Podanie písomného oznámenia o výške odvodu obchodného reťazca, ktorého účtovným obdobím je kalendárny rok 2019 podľa zákona o osobitnom odvode obchodných reťazcov a zaplatenie tohto odvodu
Dátum:31.10.2019
Druh dane:Odvody
Obdobie:štvrťročné
Popis daňovej udalosti:Podanie písomného oznámenia o výške odvodu obchodného reťazca, ktorého účtovným obdobím je kalendárny rok 2019 podľa zákona o osobitnom odvode obchodných reťazcov a zaplatenie tohto odvodu