Server 16

Detail daňovej udalosti

Názov:Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň presiahne 8 300 eur
Dátum:02.12.2019
Druh dane:Daň z motorových vozidiel (do 31.12.2015)
Obdobie:mesačné
Popis daňovej udalosti:Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň presiahne 8 300 eur