Server W9

Detail daňovej udalosti

Názov:Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane
Dátum:16.11.2020
Druh dane:Daň z príjmu fyzickej osoby
Obdobie:mesačné
Popis daňovej udalosti:Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane