Server W4

Detail daňovej udalosti

Názov:Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti
Dátum:30.09.2020
Druh dane:Daň z príjmu fyzickej osoby
Obdobie:mesačné
Popis daňovej udalosti:Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti