Server W5

Detail daňovej udalosti

Názov:Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby vo výške 1/4 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie
Dátum:30.09.2020
Druh dane:Daň z príjmu právnickej osoby
Obdobie:štvrťročné
Popis daňovej udalosti:Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby vo výške 1/4 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie