Server W9

Detail daňovej udalosti

Názov:Podanie písomného oznámenia správcovi dane o výške sumy osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti
Dátum:30.11.2020
Druh dane:Daň zo závislej činnosti
Obdobie:mesačné
Popis daňovej udalosti:Podanie písomného oznámenia správcovi dane o výške sumy osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti