Server W9

Detail daňovej udalosti

Názov:Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň presiahne 8 300 eur
Dátum:02.11.2020
Druh dane:Daň z motorových vozidiel
Obdobie:mesačné
Popis daňovej udalosti:Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň presiahne 8 300 eur