Server W6

Detail daňovej udalosti

Názov:Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/4 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň presiahne 700 eur a nepresiahne 8 300 eur
Dátum:30.09.2020
Druh dane:Daň z motorových vozidiel
Obdobie:štvrťročné
Popis daňovej udalosti:Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/4 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň presiahne 700 eur a nepresiahne 8 300 eur