Server W9

Detail daňovej udalosti

Názov:Podanie daňového priznania k dani z poistenia za predchádzajúci kalendárny štvrťrok a zaplatenie tejto dane
Dátum:02.11.2020
Druh dane:Daň z poistenia - poisťovateľ
Obdobie:štvrťročné
Popis daňovej udalosti:Podanie daňového priznania k dani z poistenia za predchádzajúci kalendárny štvrťrok a zaplatenie tejto dane