Server 14

Detail daňovej udalosti

Názov:Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac a zaplatenie dane
Dátum:25.11.2020
Druh dane:Daň z pridanej hodnoty
Obdobie:mesačné
Popis daňovej udalosti:Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac a zaplatenie dane