Server W9

Detail daňovej udalosti

Názov:Podanie daňového priznania za spotrebné dane ( minerálny olej, elektrina, uhlie, zemný plyn, alkoholické nápoje, tabakové výrobky ) za predchádzajúci kalendárny mesiac a zaplatenie týchto daní
Dátum:25.09.2020
Druh dane:Spotrebná daň z uhlia
Obdobie:mesačné
Popis daňovej udalosti:Podanie daňového priznania za spotrebné dane ( minerálny olej, elektrina, uhlie, zemný plyn, alkoholické nápoje, tabakové výrobky ) za predchádzajúci kalendárny mesiac a zaplatenie týchto daní