Server W6

Detail daňovej udalosti

Názov:Podanie oznámenia o množstve cigariet uvedených do daňového voľného obehu na daňovom území za predchádzajúci kalendárny mesiac pre daňový sklad, oprávneného príjemcu a dovozcu cigariet
Dátum:25.09.2020
Druh dane:Spotrebná daň z tabakových výrobkov
Obdobie:mesačné
Popis daňovej udalosti:Podanie oznámenia o množstve cigariet uvedených do daňového voľného obehu na daňovom území za predchádzajúci kalendárny mesiac pre daňový sklad, oprávneného príjemcu a dovozcu cigariet