Server W9

Detail daňovej udalosti

Názov:Oznámenie údajov podľa § 54 ods. 17 zákona č. 530/2011 Z.z. osobou oprávnenou na distribúciu SBL
Dátum:25.11.2020
Druh dane:Spotrebná daň z liehu
Obdobie:mesačné
Popis daňovej udalosti:Oznámenie údajov podľa § 54 ods. 17 zákona č. 530/2011 Z.z. osobou oprávnenou na distribúciu SBL