Server W9

Detail daňovej udalosti

Názov:Podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie 2019
Dátum:02.11.2020
Druh dane:Daň z príjmu fyzickej osoby
Obdobie:ročné
Popis daňovej udalosti:Podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie 2019 a zaplatenie dane vyplývajúcej z daňového priznania za rok 2019