Server W9

Detail daňovej udalosti

Názov:Odvedenie dane z príjmov fyzických osôb vyberanej zrážkou z nepeňažného plnenia od "držiteľa" za rok 2019 podľa § 43 ods. 17 písm. a)
Dátum:02.11.2020
Druh dane:Daň z príjmu fyzickej osoby
Obdobie:ročné
Popis daňovej udalosti:Odvedenie dane z príjmov fyzických osôb vyberanej zrážkou z nepeňažného plnenia od "držiteľa" za rok 2019 podľa § 43 ods. 17 písm. a) zákona o dani z príjmov a z peňažného a nepeňažného plnenia podľa § 43 ods. 20 a ods. 21 zákona o dani z príjmov a podanie oznámenia o tejto skutočnosti správcovi dane