Server W9

Detail daňovej udalosti

Názov:Povinnosť zamestnávateľa doručiť zamestnancovi doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2019
Dátum:30.11.2020
Druh dane:Daň zo závislej činnosti
Obdobie:ročné
Popis daňovej udalosti:Povinnosť zamestnávateľa doručiť zamestnancovi doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2019