Server W3

Detail daňovej udalosti

Názov:Uzatvorenie evidencie za príslušný kalendárny mesiac odberateľom kontrolných známok pri SPD z liehu v elektronickom systéme KZ do 25. dňa kalendárneho mesiaca
Dátum:25.02.2021
Druh dane:Spotrebná daň z liehu
Obdobie:mesačné
Popis daňovej udalosti:Uzatvorenie evidencie za príslušný kalendárny mesiac odberateľom kontrolných známok pri SPD z liehu v elektronickom systéme KZ do 25. dňa kalendárneho mesiaca