Server 16

Detail daňovej udalosti

Názov:Nahlásenie predpokladanej ročnej výroby piva v hl na kalendárny rok 2021 a preukázanie splnenia podmienok prevádzkovania MSP ( malého samostatného pivovaru )
Dátum:25.01.2021
Druh dane:Spotrebná daň z piva
Obdobie:ročné
Popis daňovej udalosti:Nahlásenie predpokladanej ročnej výroby piva v hl na kalendárny rok 2021 a preukázanie splnenia podmienok prevádzkovania MSP ( malého samostatného pivovaru )