Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Obsah Pätička stránky
Server W2

Zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH

Aktualizovaný zoznam daňových subjektov registrovaných pre daň z pridanej hodnoty zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR na svojej internetovej stránke v zmysle § 52 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V zozname je uvedené meno, priezvisko, trvalý pobyt alebo obchodné meno, alebo názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie, ak jej bolo pridelené, identifikačné číslo pre daň alebo registračné číslo, druh registrácie, dátum registrácie a dátum, ku ktorému došlo k zmene druhu registrácie pre daň z pridanej hodnoty.

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Ak potrebujete úplný zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH pre ďalšie spracovanie, komprimované súbory (.zip) formátu XML a CSV sa nachádzajú v časti /eSlužby/Verejne dostupné služby/Informačné zoznamy/Exporty z online informačných zoznamov.

Položky filtra

Posledná aktualizácia dát: 2.4.2020
IČ DPHIČOMeno a priezvisko fyzickej osoby / názov právnickej osobyObecUlica čísloPSČŠtátDruh registrácie podľa zákona o DPHDátum registrácieDátum zmeny druhu registrácie
SK2121049414 52513513 ELEVEN FASHION STORE s. r. o. Nitra Mostná 13 94901 Slovensko §4 01.08.2019
SK2121049546 52505561 JK Elektronic s. r. o. Nová Vieska 145 94341 Slovensko §7a 05.09.2019
SK2121049722 52238229 Klinec, s. r. o. Rajec Hollého 203/50 01501 Slovensko §4 26.08.2019
SK2121049744 52496261 Euro Film Service s. r. o. Bratislava - mestská časť Staré Mesto Tallerova 4 81102 Slovensko §4 06.09.2019
SK2121049887 52482405 Innovation plus s.r.o. Bratislava - mestská časť Staré Mesto Jelenia 1 81105 Slovensko §4 10.09.2019
SK2121049557 52480810 SMD Technologies s. r. o. Bratislava - mestská časť Nové Mesto Guothova 2/E 83101 Slovensko §4 01.09.2019
SK2121049293 52454495 YIT NUPPU 7 Hortensia s. r. o. Bratislava - mestská časť Rača Račianska 153 83154 Slovensko §4 19.12.2019
SK2121049700 52513335 EnergoCare, s. r. o. Trnava Priemyselná 2 91701 Slovensko §4 10.08.2019
SK2121049821 52469492 369 s. r. o. Bratislava - mestská časť Dúbravka Považanova 1857/4 84102 Slovensko §4 01.01.2020
SK2121049876 52523314 MIDAF s.r.o. Kechnec 333 04458 Slovensko §4 14.08.2019

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku: