Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Obsah Pätička stránky
Server 16

Zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH

Aktualizovaný zoznam daňových subjektov registrovaných pre daň z pridanej hodnoty zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR na svojej internetovej stránke v zmysle § 52 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V zozname je uvedené meno, priezvisko, trvalý pobyt alebo obchodné meno, alebo názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie, ak jej bolo pridelené, identifikačné číslo pre daň alebo registračné číslo, druh registrácie, dátum registrácie a dátum, ku ktorému došlo k zmene druhu registrácie pre daň z pridanej hodnoty.

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Ak potrebujete úplný zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH pre ďalšie spracovanie, komprimované súbory (.zip) formátu XML a CSV sa nachádzajú v časti /eSlužby/Verejne dostupné služby/Informačné zoznamy/Exporty z online informačných zoznamov.

Položky filtra

Posledná aktualizácia dát: 27.11.2020
IČ DPHIČOMeno a priezvisko fyzickej osoby / názov právnickej osobyObecUlica čísloPSČŠtátDruh registrácie podľa zákona o DPHDátum registrácieDátum zmeny druhu registrácie
SK2120842922 51904896 Business Opportunities s.r.o. Poloma 176 08273 Slovensko §7a 05.12.2018
SK2120846508 51648300 STEERAGE s.r.o. Banská Bystrica Rudohorská 6735/33 97411 Slovensko §4 01.03.2019
SK2120843923 51887461 ITC - TECH s.r.o. Čierne Čierne 1037 02313 Slovensko §4 31.10.2018 01.05.2019
SK2120844385 51760398 KALMÁR TRANS, s.r.o. Okoč Cintorínska ulica 70/2 93028 Slovensko §4 26.09.2019
SK2120843186 51952912 Mateosnv s.r.o. Spišská Nová Ves Odborárov 551/16 05201 Slovensko §4 01.01.2020
SK4120133545 ZIRKONZAHN SRL GAIS VIA AN DER AHR 7 39030 Taliansko §6 01.10.2018
SK2120843879 51949679 DOMAT, s.r.o. Trenčín Strojárenská 1181/12 91101 Slovensko §4 24.10.2018
SK2120843835 51873150 RAVEMOS s.r.o. Zvolen Štefana Moyzesa 9877/43 96001 Slovensko §4 01.08.2019
SK2120843384 51897911 net.biz Services s.r.o. Považská Bystrica M.R. Štefánika 176/34 01701 Slovensko §4 19.12.2018
SK2120843087 51953391 Digital Assets s.r.o. Bratislava - mestská časť Nové Mesto Račianska 88B 83102 Slovensko §4 01.07.2019

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku: