Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Obsah Pätička stránky
8

Zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH

Aktualizovaný zoznam daňových subjektov registrovaných pre daň z pridanej hodnoty zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR na svojej internetovej stránke v zmysle § 52 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V zozname je uvedené meno, priezvisko, trvalý pobyt alebo obchodné meno, alebo názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie, ak jej bolo pridelené, identifikačné číslo pre daň alebo registračné číslo, druh registrácie, dátum registrácie a dátum, ku ktorému došlo k zmene druhu registrácie pre daň z pridanej hodnoty.

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Ak potrebujete úplný zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH pre ďalšie spracovanie, komprimované súbory (.zip) formátu XML a CSV sa nachádzajú v časti /eSlužby/Verejne dostupné služby/Informačné zoznamy/Exporty z online informačných zoznamov.

Položky filtra

Posledná aktualizácia dát: 19.9.2019
IČ DPHIČOMeno a priezvisko fyzickej osoby / názov právnickej osobyObecUlica čísloPSČŠtátDruh registrácie podľa zákona o DPHDátum registrácieDátum zmeny druhu registrácie
SK2120118759 48268216 RAIN SERVICE, s. r. o. Bratislava - mestská časť Karlova Ves Veternicová 8 84105 Slovensko §4 01.01.2017
SK2120118638 48296716 TOMIDECOR s.r.o. Mníchova Lehota Mníchova Lehota 201 91321 Slovensko §7a 11.01.2018
SK2120118616 47258624 beo tech, s. r. o. Bratislava - mestská časť Petržalka Panónska cesta 34 85104 Slovensko §4 01.11.2015
SK2120118726 48069035 MIPAHO, s.r.o. Košeca Rudnianska 1075/26 01864 Slovensko §4 15.04.2019
SK4120017418 JVS METAL s.r.o. Ostrava Jiráskovo náměstí 159/10 70200 Česká republika §5 07.09.2015
SK2120118781 48228770 Ingrand Construct s.r.o. Kvetoslavov Kvetoslavov 337 93041 Slovensko §4 11.04.2016
SK2120118814 48281123 Alpha Logistics, s.r.o. Bratislava - mestská časť Ružinov Haburská 211/6 82101 Slovensko §4 09.09.2015 18.01.2016
SK2120118803 48282278 TENOL s.r.o. Handlová Morovnianska 1792/27 97251 Slovensko §4 01.10.2015
SK2120121124 48247103 FOREST X s.r.o. Bratislava - mestská časť Nové Mesto Riazanská 3159/87 83103 Slovensko §4 13.02.2017
SK2120118902 48268631 SunTrans, s. r. o. Bratislava - mestská časť Vrakuňa Čiližská 4 82107 Slovensko §4 19.01.2016 11.07.2016

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku: