Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Obsah Pätička stránky
7

Zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH

Aktualizovaný zoznam daňových subjektov registrovaných pre daň z pridanej hodnoty zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR na svojej internetovej stránke v zmysle § 52 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V zozname je uvedené meno, priezvisko, trvalý pobyt alebo obchodné meno, alebo názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie, ak jej bolo pridelené, identifikačné číslo pre daň alebo registračné číslo, druh registrácie, dátum registrácie a dátum, ku ktorému došlo k zmene druhu registrácie pre daň z pridanej hodnoty.

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Ak potrebujete úplný zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH pre ďalšie spracovanie, komprimované súbory (.zip) formátu XML a CSV sa nachádzajú v časti /eSlužby/Verejne dostupné služby/Informačné zoznamy/Exporty z online informačných zoznamov.

Položky filtra

Posledná aktualizácia dát: 13.11.2019
IČ DPHIČOMeno a priezvisko fyzickej osoby / názov právnickej osobyObecUlica čísloPSČŠtátDruh registrácie podľa zákona o DPHDátum registrácieDátum zmeny druhu registrácie
SK2120630820 51136597 Swift Trading, s.r.o. Rakúsy Rakúsy 170 05976 Slovensko §4 01.08.2018
SK2120629214 51204363 PCS stav s.r.o. Banská Bystrica Medený Hámor 25 97401 Slovensko §4 18.04.2019
SK2120629258 51214521 HABAS s. r. o. Žilina Daxnerova 9 01001 Slovensko §4 23.03.2018
SK2120629280 51207371 SupraVitae s.r.o. Levice Kvetná 1236/39 93401 Slovensko §4 08.12.2017 01.03.2018
SK2120629335 51205530 A-INVEST LOGISTICS s.r.o. Stará Ľubovňa Nám. gen. Štefánika 532/7 06401 Slovensko §4 01.02.2019
SK2120629434 51201135 PBH Translating & Interpreting Services, s.r.o. Bratislava - mestská časť Ružinov Gusevova 1417/8 82109 Slovensko §4 01.02.2019
SK2120629522 51215721 BAG-INvest s.r.o. Sokolce Pionierska 603 94617 Slovensko §4 23.11.2017 15.10.2019
SK2120629731 51211548 PRIME Properties, s.r.o. Bratislava - mestská časť Staré Mesto Vlčkova 11/A 81106 Slovensko §4 20.12.2017
SK2120629621 51096960 HASPET s. r. o. Malacky Štúrova 2943/7 90101 Slovensko §4 01.11.2019
SK2120629654 51170434 stormdex, s.r.o. Bratislava - mestská časť Ružinov Klincová 35 82108 Slovensko §4 05.12.2017

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku: