Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Obsah Pätička stránky
Server 15

Zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH

Aktualizovaný zoznam daňových subjektov registrovaných pre daň z pridanej hodnoty zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR na svojej internetovej stránke v zmysle § 52 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V zozname je uvedené meno, priezvisko, trvalý pobyt alebo obchodné meno, alebo názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie, ak jej bolo pridelené, identifikačné číslo pre daň alebo registračné číslo, druh registrácie, dátum registrácie a dátum, ku ktorému došlo k zmene druhu registrácie pre daň z pridanej hodnoty.

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Ak potrebujete úplný zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH pre ďalšie spracovanie, komprimované súbory (.zip) formátu XML a CSV sa nachádzajú v časti /eSlužby/Verejne dostupné služby/Informačné zoznamy/Exporty z online informačných zoznamov.

Položky filtra

Posledná aktualizácia dát: 19.1.2020
IČ DPHIČOMeno a priezvisko fyzickej osoby / názov právnickej osobyObecUlica čísloPSČŠtátDruh registrácie podľa zákona o DPHDátum registrácieDátum zmeny druhu registrácie
SK2120726025 51648318 Advokátska kancelária Köllner, s.r.o. Bratislava - mestská časť Ružinov Koceľova 14 82108 Slovensko §4 01.05.2019
SK2120726080 51468476 BIZANDREE s.r.o. Lučivná Školská 68/15 05931 Slovensko §7a 12.09.2019
SK2120726168 51487985 Apricoach s.r.o. Pezinok Eugena Suchoňa 5222/35 90201 Slovensko §7a 22.03.2019
SK2120726179 51450356 Dostupné bývanie Nitra s.r.o. Bratislava - mestská časť Ružinov Trnavská cesta 112A 82101 Slovensko §4 05.09.2019
SK2120726135 51633418 IDEAL CONCEPT, s. r. o. Ružomberok Štiavnička 245 03401 Slovensko §4 25.04.2018
SK2120726597 51642433 HPA Slovensko, s.r.o. Trenčín Orechovská 36 91105 Slovensko §4 15.05.2018 15.07.2018
SK2120726795 51488019 ČIČO SERVIS, s. r. o. Nová Dubnica Trenčianska 764 01851 Slovensko §4 15.05.2018
SK2120726872 51497352 Easy services s.r.o. Košice - mestská časť Sídlisko KVP Trieda KVP 1 04023 Slovensko §4 15.11.2019
SK2120726388 51482843 PVTK s.r.o. Trebišov Komenského 2209/21 07501 Slovensko §4 01.02.2019
SK2120726542 51548046 PLASTICMOUNT s.r.o. Humenné Družstevná 26 06601 Slovensko §4 21.05.2018

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku: