Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Obsah Pätička stránky
5

Zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH

Aktualizovaný zoznam daňových subjektov registrovaných pre daň z pridanej hodnoty zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR na svojej internetovej stránke v zmysle § 52 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V zozname je uvedené meno, priezvisko, trvalý pobyt alebo obchodné meno, alebo názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie, ak jej bolo pridelené, identifikačné číslo pre daň alebo registračné číslo, druh registrácie, dátum registrácie a dátum, ku ktorému došlo k zmene druhu registrácie pre daň z pridanej hodnoty.

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Ak potrebujete úplný zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH pre ďalšie spracovanie, komprimované súbory (.zip) formátu XML a CSV sa nachádzajú v časti /eSlužby/Verejne dostupné služby/Informačné zoznamy/Exporty z online informačných zoznamov.

Položky filtra

Posledná aktualizácia dát: 21.7.2019
IČ DPHIČOMeno a priezvisko fyzickej osoby / názov právnickej osobyObecUlica čísloPSČŠtátDruh registrácie podľa zákona o DPHDátum registrácieDátum zmeny druhu registrácie
SK2121001927 52384233 MMB Purity s. r. o. Trstená Západ 1058/22 02801 Slovensko §4 01.06.2019
SK4120170010 TintaDesign Korlátolt Felelősségű Társaság Telki Hóvirág köz 1 2089 Maďarsko §5 13.05.2019
SK4120170021 Milenium events s.r.o. Praha 5, Stodůlky Harmonická 1384/13 15800 Česká republika §5 16.05.2019
SK2121002059 52307867 Betonwelt, s. r. o. Bratislava - mestská časť Nové Mesto Račianska 88B 83102 Slovensko §4 01.06.2019
SK2121002070 52346668 DOMSTAVmat spol. s r.o. Prešov Šrobárova 16 08001 Slovensko §4 20.06.2019
SK2121002224 52361349 Density Labs s.r.o. Láb Veterná ulica 759/37 90067 Slovensko §7a 30.05.2019
SK2121002664 52123154 AV STAVING GROUP s.r.o. Banská Bystrica Nad Plážou 5700/1 97401 Slovensko §4 22.05.2019
SK2121002279 52375625 EZU s.r.o. Vranov nad Topľou Sídlisko 1. mája 78/26A 09301 Slovensko §4 01.06.2019
SK2121002400 52375722 KASTOR s.r.o. Rožňava Štítnická 15 04801 Slovensko §4 01.06.2019
SK2121002367 52330451 Voltec, s.r.o. Trenčín Palackého 85/5 91101 Slovensko §4 07.06.2019

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku: