Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Obsah Pätička stránky
Server 15

Zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH

Aktualizovaný zoznam daňových subjektov registrovaných pre daň z pridanej hodnoty zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR na svojej internetovej stránke v zmysle § 52 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V zozname je uvedené meno, priezvisko, trvalý pobyt alebo obchodné meno, alebo názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie, ak jej bolo pridelené, identifikačné číslo pre daň alebo registračné číslo, druh registrácie, dátum registrácie a dátum, ku ktorému došlo k zmene druhu registrácie pre daň z pridanej hodnoty.

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Ak potrebujete úplný zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH pre ďalšie spracovanie, komprimované súbory (.zip) formátu XML a CSV sa nachádzajú v časti /eSlužby/Verejne dostupné služby/Informačné zoznamy/Exporty z online informačných zoznamov.

Položky filtra

Posledná aktualizácia dát: 3.3.2021
IČ DPHIČOMeno a priezvisko fyzickej osoby / názov právnickej osobyObecUlica čísloPSČŠtátDruh registrácie podľa zákona o DPHDátum registrácieDátum zmeny druhu registrácie
SK2120939425 52195341 ALKATE assists, s. r. o. Bratislava - mestská časť Ružinov Trnavská cesta 106A 82101 Slovensko §4 15.03.2019 25.07.2019
SK2120939480 52240479 PAHA s. r. o. Bratislava - mestská časť Nové Mesto Račianska 88B 83101 Slovensko §4 10.04.2019
SK2120939513 52192164 Basetree s. r. o. Bratislava - mestská časť Petržalka Kopčianska 10 85101 Slovensko §7a 01.03.2019
SK2120939458 52243460 LEGACY s.r.o. Michalovce Kpt. Nálepku 41 07101 Slovensko §4 15.04.2019
SK2120939469 52232522 Pest Control s. r. o. Bratislava - mestská časť Petržalka Röntgenova 1178/12 85101 Slovensko §4 20.09.2020
SK2120939524 52207684 TRNKA SK, s. r. o. Krasňany 125 01303 Slovensko §4 29.03.2019
SK2120939568 52225127 TOPmont, s. r. o. Žilina Berlínska 1679/4 01008 Slovensko §4 01.02.2020
SK2120939634 52205151 FreonGas-EU s. r. o. Zlaté Moravce Hviezdoslavova 1748/14 95301 Slovensko §4 17.05.2019
SK2120949875 52069818 CEIG s. r. o. Bratislava - m. č. Devínska Nová Ves Jána Jonáša 6182/11 84107 Slovensko §4 15.07.2019
SK2120955221 52177238 DUFI Tuning s.r.o. Bratislava - mestská časť Nové Mesto Sliačska 10522/A 83102 Slovensko §4 09.09.2020

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku: