Preskočiť na hlavný obsah

Zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH

Aktualizovaný zoznam daňových subjektov registrovaných pre daň z pridanej hodnoty zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR na svojej internetovej stránke v zmysle § 52 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V zozname je uvedené meno, priezvisko, trvalý pobyt alebo obchodné meno, alebo názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie, ak jej bolo pridelené, identifikačné číslo pre daň alebo registračné číslo, druh registrácie, dátum registrácie a dátum, ku ktorému došlo k zmene druhu registrácie pre daň z pridanej hodnoty.

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Ak potrebujete úplný zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH pre ďalšie spracovanie, komprimované súbory (.zip) formátu XML a CSV sa nachádzajú v časti /eSlužby/Verejne dostupné služby/Informačné zoznamy/Exporty z online informačných zoznamov.

Položky filtra

Posledná aktualizácia dát: 18.5.2021
IČ DPHIČOMeno a priezvisko fyzickej osoby / názov právnickej osobyObecUlica čísloPSČŠtátDruh registrácie podľa zákona o DPHDátum registrácieDátum zmeny druhu registrácie
SK2121228098 52947246 FASHIONOPTIC BA s. r. o. Bratislava - mestská časť Rača Karpatské námestie 7770/10A 83106 Slovensko §4 22.02.2021
SK2121227878 53029224 Motora Slovensko s.r.o. Bratislava - mestská časť Dúbravka Saratovská 2862/5 84102 Slovensko §4 01.05.2020
SK2121228010 52792374 aGrey, s. r. o. Bratislava - mestská časť Staré Mesto Ul. 29. augusta 2B 81107 Slovensko §4 26.08.2020
SK2121228043 53013140 Euro-Life Group s. r. o. Bratislava - mestská časť Petržalka Gessayova 2616/14 85103 Slovensko §7a 24.11.2020
SK2121228142 53029160 ZedRo s. r. o. Žilina Veľká okružná 17 01001 Slovensko §4 01.06.2020
SK2121228164 53024818 Majoranova HOME s. r. o. Bratislava - mestská časť Staré Mesto Grösslingova 52 81109 Slovensko §4 22.07.2020
SK2121228208 53026438 DataForce SK s. r. o. Poprad Podtatranská 141/14 05801 Slovensko §4 25.05.2020
SK2121228274 53006321 Bobček Group spol. s r. o. Domaňovce 163 05302 Slovensko §4 01.02.2021
SK2121228120 53023820 Santee s.r.o. Banská Bystrica Magurská 37 97411 Slovensko §4 01.08.2020
SK2121228219 52838731 FM Montage SK, s. r. o. Bardejov Gróner 28 08501 Slovensko §4 12.08.2020 01.12.2020

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku: