Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Obsah Pätička stránky
0

Zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH

Aktualizovaný zoznam daňových subjektov registrovaných pre daň z pridanej hodnoty zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR na svojej internetovej stránke v zmysle § 52 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V zozname je uvedené meno, priezvisko, trvalý pobyt alebo obchodné meno, alebo názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie, ak jej bolo pridelené, identifikačné číslo pre daň alebo registračné číslo, druh registrácie, dátum registrácie a dátum, ku ktorému došlo k zmene druhu registrácie pre daň z pridanej hodnoty.

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Ak potrebujete úplný zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH pre ďalšie spracovanie, komprimované súbory (.zip) formátu XML a CSV sa nachádzajú v časti /eSlužby/Verejne dostupné služby/Informačné zoznamy/Exporty z online informačných zoznamov.

Položky filtra

Posledná aktualizácia dát: 19.5.2019
IČ DPHIČOMeno a priezvisko fyzickej osoby / názov právnickej osobyObecUlica čísloPSČŠtátDruh registrácie podľa zákona o DPHDátum registrácieDátum zmeny druhu registrácie
SK4120137340 Mammut Sports Group AG Seon Birren 5 5703 Švajčiarsko §6 23.10.2018
SK2120858113 51979047 Podkovička s.r.o. Zvolen J. Kozáčeka 1773/8 96001 Slovensko §4 20.11.2018
SK4120137351 Meditrade Global FZC Umm Al Quwain, U.A.E. Business center, Al Shmookh Building, UA Spojené arabské emiráty §5 18.10.2018
SK2120858212 51950383 OraDB s.r.o. Nová Dedinka Hlavná 514/28 90029 Slovensko §4 14.11.2018
SK2120858344 51999129 KP Regal,s.r.o. Marianka Lipová 100 90033 Slovensko §4 01.03.2019
SK2120858509 51937239 GR8 mix s. r. o. Bratislava - mestská časť Ružinov Záhradnícka 5847/62 82108 Slovensko §4 01.05.2019
SK2120860478 51930871 General Cooperation s.r.o. Komárno Nová Stráž, Hlavná 30 94504 Slovensko §7a 22.10.2018
SK2120858542 51971691 IT GUIDE, s.r.o. Bratislava - mestská časť Petržalka Jasovská 3042/8 85107 Slovensko §4 19.03.2019 01.05.2019
SK2120858575 51999439 IVMIR, s. r. o. Bardejov Ťačevská 611/24 08501 Slovensko §4 11.12.2018
SK4120137714 Mooni International AB HÖLLVIKEN Brädgårdsvägen 28 23632 Švédsko §5 23.10.2018

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku: