Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Obsah Pätička stránky
Server 15

Zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH

Aktualizovaný zoznam daňových subjektov registrovaných pre daň z pridanej hodnoty zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR na svojej internetovej stránke v zmysle § 52 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V zozname je uvedené meno, priezvisko, trvalý pobyt alebo obchodné meno, alebo názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie, ak jej bolo pridelené, identifikačné číslo pre daň alebo registračné číslo, druh registrácie, dátum registrácie a dátum, ku ktorému došlo k zmene druhu registrácie pre daň z pridanej hodnoty.

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Ak potrebujete úplný zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH pre ďalšie spracovanie, komprimované súbory (.zip) formátu XML a CSV sa nachádzajú v časti /eSlužby/Verejne dostupné služby/Informačné zoznamy/Exporty z online informačných zoznamov.

Položky filtra

Posledná aktualizácia dát: 10.7.2020
IČ DPHIČOMeno a priezvisko fyzickej osoby / názov právnickej osobyObecUlica čísloPSČŠtátDruh registrácie podľa zákona o DPHDátum registrácieDátum zmeny druhu registrácie
SK2121232927 52974456 ELNIKA s. r. o. Bratislava - mestská časť Rača Gelnická 7605/28 83106 Slovensko §7a 24.04.2020
SK2121233114 53011180 AAI s. r. o. Považská Bystrica Rozkvet 2038/76 01701 Slovensko §4 15.06.2020
SK2121233235 53046889 Tubular s.r.o. Košice - mestská časť Šaca Vstupný areál U. S. Steel 0 04454 Slovensko §4 01.06.2020
SK2121233125 53042956 MMmont BB s. r. o. Slovenská Ľupča 1.mája 389/3 97613 Slovensko §4 15.05.2020
SK2121233191 53034732 Halis s. r. o. Petrovice Petrovice 622 01353 Slovensko §4 01.06.2020
SK2121233290 53021509 RISTAV s. r. o. Trenčín Východná 6968/26B 91108 Slovensko §7a 27.05.2020
SK2121233015 53036620 KONTIX s. r. o. Banská Bystrica Magurská 6435/37 97411 Slovensko §4 01.06.2020
SK2121233081 53047176 NEROŠ s.r.o. Bacúch B.Němcovej 551/6 97664 Slovensko §4 15.06.2020
SK2121233334 52811417 RSD SK, s.r.o. Bratislava - mestská časť Ružinov Klincová 35 82108 Slovensko §7a 20.05.2020
SK2121233367 53040635 Resutík Residence, s. r. o. Veľký Krtíš Za Parkom 946/12 99001 Slovensko §4 11.05.2020

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku: