Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Obsah Pätička stránky

Zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH

Aktualizovaný zoznam daňových subjektov registrovaných pre daň z pridanej hodnoty zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR na svojej internetovej stránke v zmysle § 52 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V zozname je uvedené meno, priezvisko, trvalý pobyt alebo obchodné meno, alebo názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie, ak jej bolo pridelené, identifikačné číslo pre daň alebo registračné číslo, druh registrácie, dátum registrácie a dátum, ku ktorému došlo k zmene druhu registrácie pre daň z pridanej hodnoty.

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Ak potrebujete úplný zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH pre ďalšie spracovanie, komprimované súbory (.zip) formátu XML a CSV sa nachádzajú v časti /eSlužby/Verejne dostupné služby/Informačné zoznamy/Exporty z online informačných zoznamov.

Položky filtra

Posledná aktualizácia dát: 20.1.2019
IČ DPHIČOMeno a priezvisko fyzickej osoby / názov právnickej osobyObecUlica čísloPSČŠtátDruh registrácie podľa zákona o DPHDátum registrácieDátum zmeny druhu registrácie
SK2120436791 50650769 01 group s. r. o. Bratislava - mestská časť Petržalka Zadunajská cesta 6 85101 Slovensko §4 01.01.2018
SK2120437539 50721500 Alfa Business s.r.o. Komárno Nádvorie Európy, Dom Slovensko 3674 94501 Slovensko §7a 20.10.2017
SK2120436703 50690892 CBN STAV s.r.o. Trenčín Južná 6599/20 91108 Slovensko §7a 23.03.2017
SK2120436769 50725599 STAFIR s.r.o. Rožňava Budovateľská 49 04801 Slovensko §4 15.04.2018
SK2120437506 50714988 AMIPO s.r.o. Bratislava - mestská časť Petržalka Bosákova 5/A 85104 Slovensko §4 01.05.2017
SK2120437066 50721470 R-T Business s.r.o. Komárno Železničná 5154/4 94501 Slovensko §7a 16.10.2017
SK2120437242 50732382 MM Moto Racing s.r.o. Krásno nad Kysucou Štefana Kováča 16 02302 Slovensko §4 20.02.2017 01.03.2018
SK2120462344 50762940 KLM Clean s.r.o. Bratislava - m. č. Devínska Nová Ves Jána Smreka 3 84108 Slovensko §4 01.04.2018
SK2120462443 50697625 FEGA FOOD s.r.o. Ploské 158 04444 Slovensko §4 01.04.2017
SK4120070328 Trgovac društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge Donji Kraljevec (Općina Donji Kraljevec) Kolodvorska 35 Chorvátsko §5 13.03.2017

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku: