Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Obsah Pätička stránky
Server W2

Zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH

Aktualizovaný zoznam daňových subjektov registrovaných pre daň z pridanej hodnoty zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR na svojej internetovej stránke v zmysle § 52 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V zozname je uvedené meno, priezvisko, trvalý pobyt alebo obchodné meno, alebo názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie, ak jej bolo pridelené, identifikačné číslo pre daň alebo registračné číslo, druh registrácie, dátum registrácie a dátum, ku ktorému došlo k zmene druhu registrácie pre daň z pridanej hodnoty.

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Ak potrebujete úplný zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH pre ďalšie spracovanie, komprimované súbory (.zip) formátu XML a CSV sa nachádzajú v časti /eSlužby/Verejne dostupné služby/Informačné zoznamy/Exporty z online informačných zoznamov.

Položky filtra

Posledná aktualizácia dát: 23.9.2020
IČ DPHIČOMeno a priezvisko fyzickej osoby / názov právnickej osobyObecUlica čísloPSČŠtátDruh registrácie podľa zákona o DPHDátum registrácieDátum zmeny druhu registrácie
SK2120537364 50897560 MRMP STAV s.r.o. Bratislava - mestská časť Petržalka Fedinova 10 85101 Slovensko §4 12.03.2018
SK2120536484 50954211 EUROCSD2 s.r.o. Lieskovec Nová 409/57 96221 Slovensko §7a 12.07.2017
SK2120553314 50999516 ELEKTRO JANEL s.r.o. Kružlov 192 08604 Slovensko §4 01.01.2018
SK2120553468 50771671 Saxson, s. r. o. Trnava Juraja Slottu 6472/23 91701 Slovensko §7a 06.11.2017
SK2120553842 51001233 ANER auto s.r.o. Košice - mestská časť Juh Školská 671/21 04011 Slovensko §4 18.08.2017
SK2120553919 51004208 Céder AH s.r.o. Nitra Dolné Hony 472/31 94904 Slovensko §4 01.12.2017
SK4120084397 "FAURECIA LEGNICA" SPÓŁKA AKCYJNA LEGNICA ul. JAWORZYŃSKA nr297 59-220 Poľsko §5 19.07.2017
SK2120554315 50992554 ADgroups s.r.o. Stará Ľubovňa Levočská 335/1 06401 Slovensko §7a 04.09.2017
SK2120553853 50969650 HD Pelety s. r. o. Trenčín Istebnícka 170/44 91105 Slovensko §4 01.03.2018
SK2120553897 50981277 SweetLab s.r.o. Bratislava - mestská časť Rača Karpatské námestie 10/A 83106 Slovensko §7a 28.12.2017

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku: