Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Obsah Pätička stránky
6

Zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH

Aktualizovaný zoznam daňových subjektov registrovaných pre daň z pridanej hodnoty zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR na svojej internetovej stránke v zmysle § 52 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V zozname je uvedené meno, priezvisko, trvalý pobyt alebo obchodné meno, alebo názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie, ak jej bolo pridelené, identifikačné číslo pre daň alebo registračné číslo, druh registrácie, dátum registrácie a dátum, ku ktorému došlo k zmene druhu registrácie pre daň z pridanej hodnoty.

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Ak potrebujete úplný zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH pre ďalšie spracovanie, komprimované súbory (.zip) formátu XML a CSV sa nachádzajú v časti /eSlužby/Verejne dostupné služby/Informačné zoznamy/Exporty z online informačných zoznamov.

Položky filtra

Posledná aktualizácia dát: 20.3.2019
IČ DPHIČOMeno a priezvisko fyzickej osoby / názov právnickej osobyObecUlica čísloPSČŠtátDruh registrácie podľa zákona o DPHDátum registrácieDátum zmeny druhu registrácie
SK2120890607 52081231 D-TEX, s.r.o. Malá Hradná Malá Hradná 127 95654 Slovensko §4 10.02.2019
SK2120890827 52085066 VELAS transport s.r.o. Horovce Horovce 95 02062 Slovensko §4 01.02.2019
SK2120890915 52097137 Jontex s.r.o. Prešov Masarykova 16 08001 Slovensko §4 01.02.2019
SK2120890860 52083233 PPGemer AV, s. r. o. Bratislava - mestská časť Ružinov Mlynské nivy 36 82109 Slovensko §4 01.02.2019
SK2120891102 52103595 S&M Mad Slovakia, s.r.o. Mad 207 93014 Slovensko §4 15.01.2019
SK2120891223 52041531 Instbau s. r. o. Bratislava - mestská časť Nové Mesto Osadná 2 83103 Slovensko §4 19.02.2019 01.03.2019
SK4120146668 HEBEX Group s.r.o. Petřvald U Tesly 1825 73541 Česká republika §5 19.12.2018
SK2120891124 52053971 OPTIMUM Slovakia 1 s.r.o. Komárno Vodná 2927/27 94501 Slovensko §7a 17.12.2018
SK2120891091 51790963 HEDIA s.r.o. Košice - mestská časť Západ Hronská 205/11 04011 Slovensko §4 01.02.2019
SK2120891322 52068609 CHA Invest s.r.o. Kostolné Kračany Šipošovské Kračany 344 93003 Slovensko §4 01.02.2019

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku: