Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Obsah Pätička stránky
6

Zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH

Aktualizovaný zoznam daňových subjektov registrovaných pre daň z pridanej hodnoty zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR na svojej internetovej stránke v zmysle § 52 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V zozname je uvedené meno, priezvisko, trvalý pobyt alebo obchodné meno, alebo názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie, ak jej bolo pridelené, identifikačné číslo pre daň alebo registračné číslo, druh registrácie, dátum registrácie a dátum, ku ktorému došlo k zmene druhu registrácie pre daň z pridanej hodnoty.

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Ak potrebujete úplný zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH pre ďalšie spracovanie, komprimované súbory (.zip) formátu XML a CSV sa nachádzajú v časti /eSlužby/Verejne dostupné služby/Informačné zoznamy/Exporty z online informačných zoznamov.

Položky filtra

Posledná aktualizácia dát: 21.11.2019
IČ DPHIČOMeno a priezvisko fyzickej osoby / názov právnickej osobyObecUlica čísloPSČŠtátDruh registrácie podľa zákona o DPHDátum registrácieDátum zmeny druhu registrácie
SK2120658771 51243121 COTTON SLOVAKIA s.r.o. Nitra Mostná 13 94901 Slovensko §4 01.02.2019
SK2120658881 51278758 LES - MJ s.r.o. Sečovce Hodvábna 759/7 07801 Slovensko §4 18.01.2018
SK2120659013 51275341 Motivation-Man s. r. o. Bratislava - mestská časť Ružinov Luhačovická 3668/21 82104 Slovensko §4 07.03.2018 21.05.2018
SK2120659090 51274680 Piecka s. r. o. Humenné Námestie slobody 59 06601 Slovensko §4 21.02.2018
SK2120658848 51283450 NR - real estate, s.r.o Trávnica Veľká strana 107/21 94146 Slovensko §4 15.02.2018
SK2120658958 51258692 ISR CLEANING s. r. o. Bratislava - mestská časť Staré Mesto Tallerova 4 81102 Slovensko §4 20.06.2018
SK2120659046 51263149 HAZ-SLOVAKIA s.r.o. Bratislava - mestská časť Ružinov Klincová 37 82108 Slovensko §4 23.02.2018
SK2120659068 51284952 Olivagroup SK a.s. Bratislava - mestská časť Staré Mesto Mostová 6 81102 Slovensko §4 20.02.2019
SK2120659156 51247283 MÁGERSTAV - SK s.r.o. Nový Život Tonkovce 384 93038 Slovensko §4 01.03.2018
SK2120659233 51140225 BREMAK s.r.o. Košice - mestská časť Ťahanovce Magnezitárska 11 04013 Slovensko §4 01.02.2018

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku: