Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Obsah Pätička stránky
Server W8

Zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH

Aktualizovaný zoznam daňových subjektov registrovaných pre daň z pridanej hodnoty zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR na svojej internetovej stránke v zmysle § 52 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V zozname je uvedené meno, priezvisko, trvalý pobyt alebo obchodné meno, alebo názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie, ak jej bolo pridelené, identifikačné číslo pre daň alebo registračné číslo, druh registrácie, dátum registrácie a dátum, ku ktorému došlo k zmene druhu registrácie pre daň z pridanej hodnoty.

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Ak potrebujete úplný zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH pre ďalšie spracovanie, komprimované súbory (.zip) formátu XML a CSV sa nachádzajú v časti /eSlužby/Verejne dostupné služby/Informačné zoznamy/Exporty z online informačných zoznamov.

Položky filtra

Posledná aktualizácia dát: 13.8.2020
IČ DPHIČOMeno a priezvisko fyzickej osoby / názov právnickej osobyObecUlica čísloPSČŠtátDruh registrácie podľa zákona o DPHDátum registrácieDátum zmeny druhu registrácie
SK2120309334 50390872 SHEKEL, s. r. o. Bratislava - mestská časť Petržalka Bosákova 3982/3 85104 Slovensko §4 01.03.2018
SK2120309345 50399021 SIV.CO s.r.o. Bratislava - mestská časť Ružinov Kvačalova 1011/49 82108 Slovensko §4 15.11.2016
SK2120309356 50400312 M.E. Supplies, s.r.o. v likvidácii Bratislava - mestská časť Staré Mesto Haydnova 11 81102 Slovensko §4 10.10.2016
SK2120309433 50398261 ADWL s.r.o. Bratislava - mestská časť Staré Mesto Rajská 15A 81108 Slovensko §4 01.08.2016
SK2120309477 50392875 Top di Milano s. r. o. Prešov Mudroňova 4962/7 08001 Slovensko §4 01.02.2017
SK2120309565 50385828 BAZVEK s.r.o. Kalinkovo Hlavná 555/46 90043 Slovensko §7a 23.11.2018
SK2120309576 50402501 Branykes s.r.o. Bratislava - mestská časť Petržalka Bradáčova 2 85102 Slovensko §7a 26.07.2016
SK2120309587 50394185 Ostblock Media s.r.o. Bratislava - mestská časť Petržalka Černyševského 10 85101 Slovensko §4 15.09.2016
SK4120050319 Kancelář stavebních konstrukcí, s.r.o. Praha-východ Masarykova 655 25091 Česká republika §5 08.07.2016
SK4120050330 KIDSPLAYTIME s.r.o. Praha 10, Hostivař náměstí Přátelství 1518/4 10200 Česká republika §5 08.07.2016

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku: