Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Obsah Pätička stránky
5

Register servisných organizácií ERP

Položky filtra

Zoznam je aktuálny ku dňu: 22.3.2019
DIČObchodné menoSídlo alebo miesto podnikania Zoznam servisovaných typov ERP
1020066091 Peter Gaňa Veľká Bytča, Stanislava Bíroša 373/4, 01401 Bytča Efox - T ELCOM LK-TE212, Euro-50 T Mini model F, FISCAL model 41 Z1T1, Euro-100 T model F, Euro-200 T model F, Euro-200 TX model F, Euro-200 TE model F, Euro-2100 model F, Euro-2100 TE model F, FISCAL model 41 Z3T3, Euro-500 T Handy model F, Euro-500 TE Handy model F, Euro-500 TX Handy model F, Efox - T BIXOLON SRP-350, Efox - M Epson TM-U220, Efox - M BIXOLON SRP-275, Efox - M ELCOM LK-D30, Efox - T Epson TM-T88V, Efox - T Epson TM-T88iv, Elcom-500 FP model F, Euro-2000 T Alpha model F, Euro-2000 TE Alpha model F, Euro-1000 T model F, Euro-50 TE Mini model F, ELCOM LK-T20/LK-T200, Euro-150 TE Flexy, Euro-50 TE CASH model F, Euro-50TE Smart, Euro-50TE Medi, MINI EFox, Euro-150 Flexy Plus, EFox - T - ELCOM RP80, Efox - T ELCOM LK-TE202, Efox - T BIXOLON SRP-350 II
1020121531 Michal Pokopec Odborárska 7, 91501 Nové Mesto nad Váhom EASY-POS.2010 model: TMU-220, EASY-POS 96, Euro-2100 T, Euro-200 T, Euro-200 TX, Euro-200 TE, Euro-100 T, Sam4s ER-260F, Sam4s ER-260BF, Sam4s ER-265BF, Sam4s ER-265F, Euro-2100 TE, Sam4s ER-230F, Sam4s ER-230BF, EASY-POS.2010 model: SRP-350, EASY-POS.2010 model: TM-T88, EASY-POS.2010 model: GP 5890XIII
1079593911 Alexander Kanyicska Rúbaňská cesta 124/45, 94137 Strekov FT4000, model: TMU950, FT4000, model: TMT20, FT4000, model: SRP350, FT4000, model: SRP350.1, FT4000, model: SRP350.2, FT4000, model: TSP650, FT4000, model: TMT88, FT4000, model: RP300, FT4000, model: PP6800, FT4000, model: OK085, FT4000, model: SRP275, FT4000, model: TMU220, FT4000, model: SP500, FT4000, model: HSP7000, FT4000, model: TMH6000
1022852754 Peter Bikár Majerská 1496/15, 01001 Žilina QUORION QMP 2000 Model QMP 2284, QUORION CR 20 model F, QUORION CR 21 model F, QUORION QMP 5000 Model QMP 5040, QUORION QMP 5000 Model QMP 5020, QUORION QMP 5000 Model QMP 5142, QUORION QMP 5000 Model QMP 5286, QUORION QMP 5000 Model QMP 5000, QUORION QMP 2000 Model QMP 2044, QUORION QMP 2000 Model QMP 2064, QUORION QMP 2000 Model QMP 2144, QUORION QMP 2000 Model QMP 2164, QUORION QMP 2000 Model QMP 2184, QUORION QMP 2000 Model QMP 2244, QUORION QMP 2000 Model QMP 2264
1027372643 Vladimír Kamocsai 414, 94613 Okoličná na Ostrove Euro-150 Flexy Plus, OPTIMA CR 500, DATECS DP-50, DATECS MP-55L, DATECS MP-55B, DATECS MP-55LD, DATECS DP-50D, QUORION CR 30T model F, Euro-100 T model F, Euro-200 T model F, Euro-200 TX model F, Euro-200 TE model F, Euro-2100 model F, Euro-2100 TE model F, POS-4000, DATECS DP-500, OPTIMA CR 30, OPTIMA CR 30T, OPTIMA CR 30T2, A3 POS, CR 1000, CR 1020, CR 1040, CR 1240, Euro-500 T Handy model F, Euro-500 TE Handy model F, Euro-500 TX Handy model F, Elcom-500 FP model F, Euro-2000 T Alpha model F, Euro-2000 TE Alpha model F, Euro-1000 T model F, QUORION CR 20 model F, QUORION CR 21 model F, QUORION CR 28 model F, QUORION CR 29 model F, OPTIMA CR 30 model F, DATECS DP-50/F, Euro-150 TE Flexy, Euro-50 TE CASH model F, MINI EFox, QUORION CR 30T2 model F, QUORION QMP 18, ORGTECH 2002, Euro-50TE Smart, Euro-50TE Medi, Efox - T Epson TM-T88iv, Efox - T Epson TM-T88V, Efox - T - BIXOLON SRP-350, SRP-350 II, Efox - T - ELCOM LK-TE202, LK-TE212, ELCOM LK-T20/LK-T200, EFox - T - ELCOM RP80, Efox - M Epson TM-U220, Efox - M BIXOLON SRP-275, Efox - M ELCOM LK-D30, Euro-50 T Mini model F, Euro-50 TE Mini model F
1020760345 Stanislav Kuľaša Starozagorská 1392/41, 04023 Košice-Sídlisko KVP FT4000, model: TMT20, FT4000, model: SRP350, FT4000, model: SRP275, FT4000, model: PP6800, FT4000, model: RP300, FT4000, model: TMU950, FT4000, model: HSP7000, FT4000, model: TMH6000, FT4000, model: SP500, FT4000, model: OK085, FT4000, model: SRP350.1, FT4000, model: SRP350.2, FT4000, model: TMT88, FT4000, model: TMU220, FT4000, model: TSP650
1047683703 Milan Obrcian Záhrbská 284/50, 96801 Nová Baňa Efox - T ELCOM LK-TE212, Euro-2000 T Alpha, Euro-500 T Handy, Euro-200 T, Euro-200 TX, Euro-200 TE, Euro-100 T, Euro-2000 TE Alpha, Euro-50 T Mini, Euro-500 TX Handy, Euro-500 TE Handy, Euro-2100 TE, Euro-50 TE Mini, Euro-50 T Mini model F, Euro-100 T model F, Euro-200 T model F, Euro-200 TX model F, Euro-200 TE model F, Euro-2100 model F, Euro-2100 TE model F, Euro-1000 M, DATECS DP-500, Euro-500 T Handy model F, Euro-500 TE Handy model F, Euro-500 TX Handy model F, Efox - T BIXOLON SRP-350, Efox - M Epson TM-U220, Efox - M BIXOLON SRP-275, Efox - M ELCOM LK-D30, Efox - T Epson TM-T88V, Efox - T Epson TM-T88iv, Efox - T ELCOM LK-T20, Efox - T ELCOM LK-T200, Elcom-500 FP model F, FT4000, model: SRP350, FT4000, model: SRP275, Euro-2000 T Alpha model F, Euro-2000 TE Alpha model F, Euro-1000 T model F, FT4000, model: OK085, FT4000, model: SRP350.1, FT4000, model: SRP350.2, FT4000, model: TMT88, FT4000, model: TMU220, FT4000, model: TSP650, Euro-50 TE Mini model F, Euro-2500 TX model F, Euro-150 TE Flexy, Euro-50 TE CASH model F, Euro-50TE Smart, Euro-50TE Medi, FT4000, model: PP6800, FT4000, model: RP300, FT4000, model: TMU950, FT4000, model: TMH6000, FT4000, model: SP500, FT4000, model: HSP7000, FT4000, model: TMT20, EFox - T - ELCOM RP80, Efox - T - BIXOLON SRP-350, SRP-350 II, Efox - T ELCOM LK-TE202
1020230409 Ivan Baxa 553, 90086 Budmerice EFox - T - ELCOM RP80, Euro-2000 T Alpha, Euro-500 T Handy, Euro-2100 T, Euro-200 T, Euro-200 TX, Euro-200 TE, Euro-100 T, Euro-2000 TE Alpha, Euro-500 TX Handy, Euro-500 TE Handy, Euro-2100 TE, Euro-2500 TX, Euro-50 TE Mini, Euro-50 T Mini model F, Euro-100 T model F, Euro-200 T model F, Euro-200 TX model F, Euro-200 TE model F, Euro-2100 model F, Euro-2100 TE model F, Euro-1000 T, Elcom-500 Fiscal Printer, Euro-500 T Handy model F, Euro-500 TE Handy model F, Euro-500 TX Handy model F, Efox - T BIXOLON SRP-350, Efox - M Epson TM-U220, Efox - M BIXOLON SRP-275, Efox - M ELCOM LK-D30, Efox - T Epson TM-T88iv, Efox - T ELCOM LK-T20, Efox - T ELCOM LK-T200, Euro-2000 Alpha Model F, Sam4s ER-230F, Sam4s ER-230BF, Euro-2000 TE Alpha model F, Euro-1000 T model F, Euro-50 TE Mini model F, Euro-2500 TX model F, Euro-150 TE Flexy, Euro-50 TE CASH model F, MINI EFox, DITRON DI 50 MIRA, CRLX, BIG II TOUCH, BIG II, BIG J, MAX.COM, DITRON model ZIP, DITRON model MIRA, DITRON model SIMA, DITRON model HENY, Euro-50TE Smart, Euro-50TE Medi, CUSTOM model JSMART
1020358768 Peter Elek Gy. Klapku 3747/7A, 94701 Hurbanovo MRP-PC MaRe, AXIS s fisk.modulom FM2004 CF POS X2+PCI
1020665393 Miroslav Dzurjanik Topolianska 113, 07101 Michalovce Efox - T ELCOM LK-TE212, Euro-500 T Handy, Euro-200 T, Euro-200 TX, Euro-200 TE, Euro-100 T, Euro-500 TX Handy, Euro-500 TE Handy, Euro-2100 TE, Euro-2500 TX, Euro-50 TE Mini, Euro-50 T Mini model F, Euro-2100 model F, Euro-2100 TE model F, Euro-1000 M, Euro-1000 T, Euro-500 T Handy model F, Euro-500 TE Handy model F, Euro-500 TX Handy model F, Euro-1000 T Handy model F, Euro-2000 T Alpha model F, Euro-50 TE Mini model F, Euro-150 TE Flexy, Euro-50 TE CASH model F, MINI EFox, Euro-50TE Smart, Euro-50TE Medi, Euro-200 T model F, Euro-200 TX model F, Euro-200 TE model F, Euro-1000 T model F, Euro-2000 TE Alpha model F, Euro-100 T model F, Euro-150 Flexy Plus, Efox - T Epson TM-T88iv, Efox - T Epson TM-T88V, Efox - T BIXOLON SRP-350, Efox - T BIXOLON SRP-350 II, Efox - T ELCOM LK-T20, Efox - T ELCOM LK-T200, EFox - T - ELCOM RP80, Efox - M Epson TM-U220, Efox - M BIXOLON SRP-275, Efox - M ELCOM LK-D30, Elcom-500 FP model F, Efox - T ELCOM LK-TE202

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku: