Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Obsah Pätička stránky
5

Register servisných organizácií ERP

Položky filtra

Zoznam je aktuálny ku dňu: 25.5.2019
DIČObchodné menoSídlo alebo miesto podnikania Zoznam servisovaných typov ERP
2021929305 GemKredit, s.r.o. Daxnerova 1184/6, 05001 Revúca Euro-50 TE Mini, Euro-2100 T, Euro-200 T, Euro-200 TX, Euro-200 TE, Euro-100 T, Euro-50 T Mini, Euro-2100 TE
2020010696 INCO - AG, s.r.o. Volgogradská 9, 08001 Prešov EASY-POS.2016 E Model:EPSON TM-T88IV, Efox - T - ELCOM LK-TE202, LK-TE212, EASY-POS.2016 E Model:EPSON TM-T88V, EASY-POS 96, Euro-2100 T, FM 3000, 1NPE 230 V 50 Hz/trieda I., Euro-50 T Mini model F, Euro-100 T model F, Euro-200 T model F, Euro-200 TX model F, Euro-200 TE model F, Euro-2100 model F, Euro-2100 TE model F, Euro-500 T Handy model F, Euro-500 TE Handy model F, Euro-500 TX Handy model F, Efox - T BIXOLON SRP-350, Efox - M Epson TM-U220, Efox - M BIXOLON SRP-275, Efox - M ELCOM LK-D30, Efox - T Epson TM-T88V, Efox - T Epson TM-T88iv, Efox - T ELCOM LK-T20, Efox - T ELCOM LK-T200, FT4000, model: SRP350, FT4000, model: SRP275, Euro-2000 T Alpha model F, Euro-2000 TE Alpha model F, Euro-1000 T model F, FT4000, model: PP6800, FT4000, model: RP300, FT4000, model: TMU950, FT4000, model: HSP7000, FM 2000, EASY-POS.2010 model: GP 5890XIII, EASY-POS.2010 model: TMU-220, ELZAB Mera EJ, Epson FP-T88US M2, FT4000, model: TMH6000, FT4000, model: SP500, FT4000, model: OK085, FT4000, model: SRP350.1, FT4000, model: SRP350.2, FT4000, model: TMT88, FT4000, model: TMU220, FT4000, model: TSP650, EASY-POS.2010 model: TSP-650, Euro-150 TE Flexy, Euro-50 TE CASH model F, EASY-POS.2010 model: TM-H6000, EASY-POS.2010 model: STP-131, Efox - T BIXOLON SRP-350 II, Efox - T ELCOM LK-TE202, Efox - T ELCOM LK-TE212, Euro-50TE Smart, Euro-50TE Medi, EASY-POS.2010 model: TM-T88, EASY-POS.2010 model: SRP-350, EFox - T - ELCOM RP80, Elcom-500 FP model F, MINI EFox, FT4000, model: TMT20, Euro-50 TE Mini model F, Euro-150 Flexy Plus, Euro-2500 TX model F, FP-T88US M2, EASY-POS.2016 E Model:SRP 350, EASY-POS.2016 E model:TM-T88, EASY-POS.2016 E Model:TM-U220PD, EASY-POS.2016 E Model:TM-T88V, FiskalPRO VX 520, FiskalPRO VX 675, FiskalPRO VX 680, EASY-POS.2016 E Model:EPSON TM-H6000, EASY-POS.2016 E Model:EPSON TM-U220A, EASY-POS.2016 E Model:EPSON TM-U220B, EASY-POS.2016 E Model:EPSON TM-U220D, EASY-POS.2016 E Model:EPSON TM-U220PA, EASY-POS.2016 E Model:EPSON TM-U220PB, EASY-POS.2016 E Model:EPSON TM-U220PD, EASY-POS.2016 E Model:BIXOLON SRP350II, EASY-POS.2016 E Model:BIXOLON SRP350IIplus
2020327639 On Ret, družstvo - v likvidácii Panenská 24, 81103 Bratislava - mestská časť Staré Mesto FT4000, model: TMU950, FT4000, model: TMT20, FT4000, model: SRP350, FT4000, model: SRP350.1, FT4000, model: SRP350.2, FT4000, model: TSP650, FT4000, model: TMT88, FT4000, model: RP300, FT4000, model: PP6800, FT4000, model: OK085, FT4000, model: SRP275, FT4000, model: TMU220, FT4000, model: SP500, FT4000, model: HSP7000, FT4000, model: TMH6000
2021874932 ASSI computer, spol. s r.o. Dolná 398, 93002 Orechová Potôň EFox - T - ELCOM RP80, Euro-2000 T Alpha, ADAST POS, Euro-500 T Handy, AXIS s fisk.modulom FM2004 CF POS X2+PCI, Euro-2100 T, MRP-PC MaRe, Euro-200 T, Euro-200 TX, Euro-200 TE, Euro-100 T, MRP SOFIS, Euro-500 TX Handy, Euro-500 TE Handy, Euro-2100 TE, Euro-50 Mini model F, Euro-50 TE Mini, Euro-100 T model F, Euro-200 T model F, Euro-200 TX model F, Euro-2100 model F, Euro-2100 TE model F, Euro-1000 M, Euro-1000 T, Euro-500 T Handy model F, Euro-500 TE Handy model F, Euro-500 TX Handy model F, Efox - T BIXOLON SRP-350, Efox - M Epson TM-U220, Efox - M BIXOLON SRP-275, Efox - M ELCOM LK-D30, Efox - T Epson TM-T88iv, Efox - T ELCOM LK-T20, Efox - T ELCOM LK-T200, Euro-2000 T Alpha model F, Euro-2000 TE Alpha model F, Euro-1000 T model F, EASY-POS.2010 model: SRP-350, EASY-POS.2010 model: TM-T88, EASY-POS.2010 model: GP 5890XIII, EASY-POS.2010 model: TMU-220, Euro-50 TE Mini model F, EASY-POS.2010 model: TSP-650, Euro-50 TE CASH model F, MINI EFox, ACLAS CRLX, EASY-POS.2010 model: TM-H6000, CRLX, EASY-POS.2010 model: STP-131, Efox - T BIXOLON SRP-350 II, Efox - T ELCOM LK-TE202, Efox - T ELCOM LK-TE212, Euro-50TE Smart, Euro-50TE Medi, Euro-150 Flexy Plus, ACLAS MRP CRLX, Euro-200 TE model F, Euro-150 TE Flexy, Efox - T Epson TM-T88V, Elcom-500 FP model F
2020287698 MFL, s.r.o. Krajná 10, 82104 Bratislava - mestská časť Ružinov Pegas FM-06 Model O.085, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model B.SRP350N, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model B.SRP275, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model B.SRP270, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model E.TM220, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model E.TM210, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model G.7645, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model E.TM-H6000 VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model E.TM-J7000 VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model W.TH210, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model W.TH230, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06, Model B.SRP350, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06, Model B.3.0/1, Pegas FM-06, Model B.4.0/1, Pegas FM-06, Model N.1.0/1, Pegas FM-06, Model L.1.0/1, Pegas FM-06, Model B.5.0/1, Pegas FM-06, Model B.1.0/1, Pegas FM-06, Model B.2.0/1, Pegas FM-06, Model E.1.0/1, Pegas FM-06, Model E.2.0/1, Pegas FM-06, Model E.3.0/1, Pegas FM-06, Model E.4.0/1, Pegas FM-06, Model G.1.0/1, Pegas FM-06, Model G.2.0/1, Pegas FM-06, Model G.3.0/1, Pegas FM-06, Model G.4.0/1, Pegas FM-06 Model E.TM88, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model E.TM90, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model G.5890, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model G.58120, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model G.80250, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model B.STP131, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model N.NCR7197, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model L.LK-T20, VFD/LCD/MMD
2024072446 DATEX LC s.r.o. 8, 98553 Dobroč Pegas FM-06, Model B.SRP350, VFD/LCD/MMD, Euro-50 T Mini model F, Pegas FM-06, Model B.1.0, Euro-100 T model F, Euro-200 T model F, Euro-200 TX model F, Euro-200 TE model F, Euro-2100 model F, Euro-2100 TE model F, Euro-500 T Handy model F, Euro-500 TE Handy model F, Euro-500 TX Handy model F, Euro-2000 T Alpha model F, Euro-2000 TE Alpha model F, Euro-1000 T model F, QUORION CR 20 model F, QUORION CR 21 model F, QUORION CR 28 model F, QUORION CR 29 model F, Euro-50 TE Mini model F, Euro-150 TE Flexy, Euro-50 TE CASH model F, QUORION QMP 18, Euro-50TE Medi, Euro-50TE Smart, Pegas FM-06 Model B.SRP350N, VFD/LCD/MMD, Efox - T Epson TM-T88iv, Efox - T Epson TM-T88V, Efox - T BIXOLON SRP-350, Efox - M Epson TM-U220, Efox - M BIXOLON SRP-275, Efox - M ELCOM LK-D30, Efox - T ELCOM LK-T20, Efox - T ELCOM LK-T200, Elcom-500 FP model F, MINI EFox, Efox - T ELCOM LK-TE202, Efox - T ELCOM LK-TE212, Efox - T BIXOLON SRP-350 II, Efox - T - ELCOM LK-TE202, LK-TE212, EFox - T - ELCOM RP80, Euro-150 Flexy Plus, PCPOS1 model 2, PCPOS1 model 3, Pegas FM-06, Model B.5.0/1, Pegas FM-06, Model L.1.0/1, Pegassino FT model B.SRP150, Pegassino FT model G.5870, Pegassino FT model S.BL112, Pegas FM-06, Model N.1.0/1, Pegas FM-06 Model E.TM88, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model E.TM90, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model G.5890, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model G.58120, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model G.80250, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model B.STP131, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model N.NCR7197, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model L.LK-T20, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model O.085, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model B.SRP275, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model B.SRP270, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model E.TM220, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model E.TM210, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model G.7645, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model E.TM-H6000 VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model E.TM-J7000 VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model W.TH210, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model W.TH230, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06, Model B.1.0/1, Pegas FM-06, Model B.2.0/1, Pegas FM-06, Model B.3.0/1, Pegas FM-06, Model B.4.0/1, Pegas FM-06, Model E.1.0/1, Pegas FM-06, Model E.2.0/1, Pegas FM-06, Model E.3.0/1, Pegas FM-06, Model B.4.0/1, Pegas FM-06, Model G.1.0/1, Pegas FM-06, Model G.2.0/1, Pegas FM-06, Model G.3.0/1, Pegas FM-06, Model G.4.0/1
2022291172 EUROSITE s.r.o. Letná 40, 04001 Košice - mestská časť Staré Mesto FiskalPRO VX 680, Pegas FM-06, Model B.SRP350, VFD/LCD/MMD, 1NPE 230 V 50 Hz/trieda I., Pegas FM-06, Model B.3.0/1, Pegas FM-06, Model B.4.0/1, Efox - T BIXOLON SRP-350, Efox - M Epson TM-U220, Efox - M BIXOLON SRP-275, Efox - M ELCOM LK-D30, Efox - T Epson TM-T88V, Efox - T Epson TM-T88iv, Efox - T ELCOM LK-T20, Efox - T ELCOM LK-T200, Elcom-500 FP model F, FT4000, model: SRP350, FT4000, model: SRP275, FT4000, model: PP6800, FT4000, model: RP300, FT4000, model: TMU950, FT4000, model: HSP7000, Pegas FM-06, Model N.1.0/1, Pegas FM-06, Model L.1.0/1, Pegas FM-06, Model B.5.0/1, FT4000, model: TMH6000, FT4000, model: SP500, FT4000, model: OK085, FT4000, model: SRP350.1, FT4000, model: SRP350.2, FT4000, model: TMT88, FT4000, model: TMU220, FT4000, model: TSP650, Pegas FM-06, Model B.1.0/1, Pegas FM-06, Model B.2.0/1, Pegas FM-06, Model E.1.0/1, Pegas FM-06, Model E.2.0/1, Pegas FM-06, Model E.3.0/1, Pegas FM-06, Model E.4.0/1, Pegas FM-06, Model G.1.0/1, Pegas FM-06, Model G.2.0/1, Pegas FM-06, Model G.3.0/1, Pegas FM-06, Model G.4.0/1, Pegas FM-06 Model E.TM88, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model E.TM90, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model G.5890, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model G.58120, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model G.80250, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model B.STP131, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model N.NCR7197, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model L.LK-T20, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model O.085, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model B.SRP350N, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model B.SRP275, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model B.SRP270, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model E.TM220, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model E.TM210, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model G.7645, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model E.TM-H6000 VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model E.TM-J7000 VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model W.TH210, VFD/LCD/MMD, Pegas FM-06 Model W.TH230, VFD/LCD/MMD, MINI EFox, ACLAS CRLX, PCPOS1 model 2, PCPOS1 model 3, Pegassino FT model B.SRP150, Pegassino FT model G.5870, Pegassino FT model S.BL112, Efox - T BIXOLON SRP-350 II, Efox - T ELCOM LK-TE202, Efox - T ELCOM LK-TE212, FT4000, model: TMT20, DATECS DP-50/F, DATECS DP-50D/F, Euro-200 TE model F, Euro-200 TX model F, Euro-500 T Handy model F, Euro-500 TE Handy model F, Euro-500 TX Handy model F, Euro-100 T model F, Euro-2000 T Alpha model F, Euro-2000 TE Alpha model F, Euro-2100 model F, Euro-2100 TE model F, DATECS MP-55BP/F, DATECS MP-55B/F, DATECS MP-55L/F, DATECS MP-55LD/F, DATECS DP-500/F, MRP CRLX, Euro-50 T Mini model F, Euro-50 TE Mini model F, Euro-50 TE CASH model F, Euro-50TE Smart, Euro-50TE Medi, Euro-100 T model F, Euro-150 TE Flexy, Euro-200 T model F, PCPOS2 model: W10, PCPOS2 model: W15, PCPOS2 model: A10, PCPOS2 model: A15, SmartPrinterZ, ELCOM LK-TE202, ELCOM LK-T20/LK-T200, EFox - T - ELCOM RP80, DITRON DI 50, DITRON DI 50 MIRA, DITRON model HENY, DITRON model HENY ETH, DITRON model MIRA, DITRON model MIRA ETH, DITRON model QUADRA, DITRON model QUADRA ETH, DITRON model SIMA, DITRON model SIMA ETH, DITRON model ZIP, DITRON model ZIP ETH, CUSTOM model BIG 3, CUSTOM model BIG 3 TOUCH, CUSTOM model BIG II, CUSTOM model BIG II TOUCH, CUSTOM model BIG TOUCH, CUSTOM model JSMART, FiskalPRO VX 520, FiskalPRO VX 675
2024130757 RMservis s.r.o. Havanská 1, 04013 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce FT4000, model: TMT20, FT4000, model: SRP350, FT4000, model: SRP275, FT4000, model: PP6800, FT4000, model: RP300, FT4000, model: TMU950, FT4000, model: HSP7000, FT4000, model: TMH6000, FT4000, model: SP500, FT4000, model: OK085, FT4000, model: SRP350.1, FT4000, model: SRP350.2, FT4000, model: TMT88, FT4000, model: TMU220, FT4000, model: TSP650
2020455448 TP SOFT,s.r.o. Námestie Št. Moysesa 5, 97401 Banská Bystrica Euro-50TE Medi, Euro-2000 T Alpha, Euro-500 T Handy, Euro-2100 T, Euro-200 T, Euro-200 TX, Euro-200 TE, Euro-100 T, Euro-2000 TE Alpha, Euro-50 T Mini, Euro-500 TX Handy, Euro-500 TE Handy, Euro-2100 TE, Euro-2500 TX, Euro-50 TE Mini, Euro-50 T Mini model F, Euro-100 T model F, Euro-200 T model F, Euro-200 TX model F, Euro-200 TE model F, Euro-2100 model F, Euro-2100 TE model F, Euro-1000 M, Euro-1000 T, Elcom-500 Fiscal Printer, Efox - T BIXOLON SRP-350, Efox - M Epson TM-U220, Efox - M BIXOLON SRP-275, Efox - M ELCOM LK-D30, Efox - T Epson TM-T88iv, Efox - T ELCOM LK-T20, Efox - T ELCOM LK-T200, FT4000, model: SRP350, FT4000, model: SRP275, FT4000, model: PP6800, FT4000, model: RP300, FT4000, model: TMU950, FT4000, model: HSP7000, QUORION CR 20 model F, QUORION CR 21 model F, QUORION CR 28 model F, QUORION CR 29 model F, Epson FP-T88US M2, FT4000, model: TMH6000, FT4000, model: SP500, FT4000, model: OK085, FT4000, model: SRP350.1, FT4000, model: SRP350.2, FT4000, model: TMT88, FT4000, model: TMU220, FT4000, model: TSP650, Euro-50 TE Mini model F, Euro-50 TE CASH model F, MINI EFox, FT4000, model: TMT20, QUORION QMP 18, Euro-50TE Smart
2020318245 IES s.r.o. Nová Rožňavská 136, 83104 Bratislava - mestská časť Nové Mesto AXIS POS X4 model: TM-220-VFD, AXIS POS X4 TM-88V-LCD, AXIS POS X4 TM-88V-VFD, AXIS POS X4 PRP-080-LCD, AXIS POS X4 PRP-080-VFD, AXIS POS X4 PRP-085-LCD, AXIS POS X4 PRP-085-VFD, AXIS POS X4 PRP-076-LCD, AXIS POS X4 PRP-076-VFD, AXIS POS X4 model: TM-220-LCD

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku: