Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Obsah Pätička stránky
5

Zoznam subjektov s výškou dane z príjmov právnickej osoby

Finančné riaditeľstvo SR na svojom webovom sídle zverejňuje v zmysle § 52 ods. 9 zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno] o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zoznam daňových subjektov s výškou vyrubenej dane z príjmov právnickej osoby alebo dodatočne vyrubenej dane z príjmov právnickej osoby alebo daňovej straty právnickej osoby, a to do konca každého štvrťroka bežného roka na základe daňových priznaní k dani z príjmov právnických osôb podaných v predchádzajúcom štvrťroku bežného roka.

V zozname je uvedené obchodné meno alebo názov právnickej osoby, jej sídlo, identifikačné číslo organizácie, ak jej bolo pridelené, daňové identifikačné číslo, ak jej bolo pridelené, výška vyrubenej dane, dodatočne vyrubenej dane alebo daňovej straty a zdaňovacie obdobie.

V prípade, že potrebujete konzultovať zverejnenú informáciu, kontaktujte nás prosím podľa postupu uverejneného v časti "Ako s nami komunikovať".

Zoznam umožňuje filtrovať záznamy na základe vyplnenia jednotlivých preddefinovaných položiek filtra. Výsledný vybraný zoznam je možné exportovať do niektorého z povolených formátov (spravidla sú to formáty: .pdf, .xls alebo .csv). Tento export však môže byť obmedzený na stanovený maximálny počet záznamov.

Úplný, aktuálne zverejnený zoznam vo formáte XML v komprimovanom tvare (.zip), sa nachádza v časti "Exporty z online informačných zoznamov".

Položky filtra

Zoznam daňových subjektov s výškou vyrubenej dane z príjmov právnickej osoby je zverejnený podľa stavu k 21.12.2018
IČODIČNázov subjektuObecPSČUlica čisloŠtátZdaňovacie obdobie odZdaňovacie obdobie doVyrubená daňDodatočne vyrubená daňDaňová strata
35815744 2020208080 SCHOLL&KOVO-HALLA s.r.o. Jakubov 90063 611 SK 01.01.2017 31.12.2017 19492.59 0.00 0.00
36593699 2022001531 Schöni s.r.o. Spišská Nová Ves 05201 Duklianska 51 SK 01.07.2017 30.06.2018 2880.00 0.00 0.00
45937231 2023144739 SCHONWALD, s.r.o. Šuňava 05939 Nižná Šuňava, Mieru 180/28 SK 01.01.2017 31.12.2017 2880.00 0.00 0.00
36449598 2020026690 SCHOTT, s.r.o. Bardejov 08501 Orechová 6 SK 01.01.2017 31.12.2017 2880.00 0.00 0.00
44644124 2022787492 schott trade s.r.o. Piešťany 92101 Mudroňova 25 SK 01.01.2017 31.12.2017 960.00 0.00 0.00
35694491 2020904435 SCHUMANN & BERTHOLD, spol. s r.o. Bratislava - mestská časť Devín 84110 Viničná 685/4 SK 01.01.2017 31.12.2017 960.00 0.00 0.00
47983884 2024173855 SCHUMI GROUP s.r.o. Malá Poľana 09024 54 SK 01.01.2017 31.12.2017 960.00 0.00 0.00
44863942 2022850687 SCHVARCZ, s.r.o. Banská Bystrica 97405 Podháj 65 SK 01.01.2017 31.12.2017 1566.90 0.00 0.00
36868612 2023065198 SCHWARTZDENT s.r.o. Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce 04013 Bukurešťská 16 SK 01.01.2017 31.12.2017 480.00 0.00 0.00
47072920 2023718378 SCHWARTZTRANS s.r.o. Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce 04013 Bukurešťská 16 SK 01.01.2017 31.12.2017 960.00 0.00 0.00
51113783 2120621503 SCHWARZ FORST s.r.o. Detva 96212 A. Hlinku 903/4 SK 01.01.2017 31.12.2017 1520.50 0.00 0.00
50556215 2120386059 Schwarzl s.r.o. Rabča 02944 Rabčická 341/3 SK 01.01.2017 31.12.2017 26393.59 0.00 0.00
46824031 2023617354 Schwismont s.r.o. Pohronská Polhora 97656 Hlavná 75 SK 01.01.2017 31.12.2017 480.00 0.00 0.00
50194402 2120301744 Science-PRO, s. r. o. Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81104 Boženy Němcovej 8 SK 01.01.2017 31.12.2017 480.00 0.00 0.00
44644949 2022775040 Scientific Marketing s. r. o. Bratislava - mestská časť Ružinov 82101 Martinčekova 13 SK 01.01.2017 31.12.2017 2174.26 0.00 0.00
44895771 2022894764 Scientific, s. r. o. Bratislava - mestská časť Dúbravka 84101 Húščavova 1 SK 01.01.2017 31.12.2017 960.00 0.00 0.00
50437828 2120337395 Scietron s.r.o. Bratislava - mestská časť Rača 83106 Karpatské námestie 10A SK 01.01.2017 31.12.2017 480.00 0.00 0.00
46446672 2023389852 SCIORONTO, a. s. Tatranská Javorina 05956 27 SK 01.01.2017 31.12.2017 2880.00 0.00 0.00
46328831 2023352078 SC-LAK, s.r.o. Šaľa 92701 Okružná 3/1027 SK 01.01.2017 31.12.2017 960.00 0.00 0.00
47673770 2024082841 SCN s.r.o. Banská Bystrica 97401 M. Rázusa 22 SK 01.01.2017 31.12.2017 960.00 0.00 0.00
44075910 2022574499 SCOLOPAX s.r.o. Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce 04013 Aténska 2619/13 SK 01.01.2017 31.12.2017 960.00 0.00 0.00
36059846 2021721548 SCom Group s.r.o. Banská Bystrica 97401 Viestová 2 SK 01.01.2017 31.12.2017 960.00 0.00 0.00
46614940 2023485585 SCOPA s. r. o. Bratislava - mestská časť Vrakuňa 82107 Rajčianska 26 SK 01.01.2017 31.12.2017 2257.35 0.00 0.00
35723645 2020228254 SCOREX spol. s r.o. Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 Vidlicova 24 SK 01.01.2017 31.12.2017 960.00 0.00 0.00
46247025 2023309486 SCORPI s. r. o. Prešov 08001 Jarková 28 SK 01.01.2017 31.12.2017 960.00 0.00 0.00
46298631 2023322268 SCORPION 17 s.r.o. Nitra 94901 Cintorínska 2933/13 SK 01.01.2017 31.12.2017 480.00 0.00 0.00
46265635 2023317945 SCORYL, s. r. o. Komárno 94501 Tržničné námestie s.č.4810 SK 01.01.2017 31.12.2017 480.00 0.00 0.00
36741337 2022326053 Scotland Holdings s.r.o. Bratislava - mestská časť Petržalka 85101 Bzovícka 32 SK 01.01.2017 31.12.2017 960.00 0.00 0.00
44117418 2022592957 Scot-Slovak Trading s. r. o. Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81106 Vysoká 16 SK 01.01.2017 31.12.2017 960.00 0.00 0.00
35851830 2021715905 Scott & Hagget Slovakia, s.r.o. Bratislava - mestská časť Ružinov 82109 Trenčianska 57 SK 01.01.2017 31.12.2017 1753.55 0.00 0.00
51197189 2120626090 SCP CASTRA S.R.O. Trenčín 91101 Mierové nám. 4 SK 11.11.2017 31.12.2017 0.00 0.00 260.19
36508560 2022047544 Screen s.r.o. Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101 Stará Vajnorská 13027/17D SK 01.01.2017 31.12.2017 968.53 0.00 0.00
36019585 2020989498 SCS - SLOVAKIA, s.r.o. Banská Bystrica 97401 Medený hámor 7 SK 01.01.2017 31.12.2017 480.00 0.00 0.00
35867051 2021759938 SCTC s. r. o. Bratislava - mestská časť Ružinov 82109 Stará Prievozská 2 SK 01.01.2017 31.12.2017 2880.00 0.00 0.00
36279790 2022123763 SCUBA - MED s.r.o. Krakovany 92202 Strážovská 296/99 SK 01.01.2017 31.12.2017 960.00 0.00 0.00
50154613 2120199279 SCULUM APPAREL, s.r.o. Ružomberok 03401 Zarevúca 4935/25 SK 01.01.2017 31.12.2017 480.00 0.00 0.00
47121912 2023764402 SCX s. r. o. Bratislava - mestská časť Petržalka 85105 Smolenická 3135/3 SK 01.01.2017 31.12.2017 480.00 0.00 0.00
45403287 2022971148 Scylla, s. r. o. Bratislava - mestská časť Ružinov 82103 Svidnícka 9/106 SK 01.01.2017 31.12.2017 960.00 0.00 0.00
44491760 2022731832 SD - M I C s. r. o. Skalica 90901 Ružová 175/8 SK 01.01.2017 31.12.2017 480.00 0.00 0.00
47566663 2120038778 SD business s. r. o. Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83102 Sibírska 55 SK 01.01.2017 31.12.2017 480.00 0.00 0.00
35891858 2021867364 S&D Capital, s.r.o., v likvidácii Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83103 Kukučínova 38/A SK 01.01.2017 31.12.2017 0.00 0.00 0.00
44792867 2022847475 SD Commerce s.r.o. Lehnice 93037 Malý Lég 210 SK 01.01.2017 31.12.2017 480.00 0.00 0.00
47549289 2023954383 SD COMPANY original s.r.o. Zbudza 07223 48 SK 01.01.2017 31.12.2017 480.00 0.00 0.00
47658614 2024089144 SD CONSULT s.r.o. Bratislava - mestská časť Ružinov 82103 Tomášikova 10F SK 01.01.2017 31.12.2017 480.00 0.00 0.00
45392455 2022985184 SD Group, s.r.o. Nitra 94901 Sitnianska 672/3 SK 01.01.2017 31.12.2017 480.00 0.00 0.00
47221275 2023825177 SD Investment s.r.o. Rožňava 04801 Čučmianska Dlhá 3 SK 01.01.2017 31.12.2017 480.00 0.00 0.00
36810274 2022423425 SD Logistik s. r. o. Bratislava - mestská časť Ružinov 82109 Bajkalská 22 SK 01.01.2017 31.12.2017 960.00 0.00 0.00
43769926 2022472100 S&D Pharma SK s.r.o. Bratislava - mestská časť Ružinov 82105 Farebná 32 SK 01.06.2017 31.05.2018 53255.37 0.00 0.00
47405872 2023860960 SD Tech s.r.o. Spišská Nová Ves 05201 E.M. Šoltésovej 2763/3 SK 01.01.2017 31.12.2017 960.73 0.00 0.00
47137592 2023778163 SD web developers, s.r.o. Michalovce 07101 Jána Kalinčiaka 2591/6 SK 01.01.2017 31.12.2017 944.61 0.00 0.00

Priveľa riadkov na export. Prosím, spresnite vyhľadávacie kritériá.

Zobrazených položiek na stránku: