Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky

Príkazy súdu k zakázaným ponukám

V zmysle ust. § 15b ods. 13 zákona č. 171/2005 Z. z. [nové okno] o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky zverejňuje nasledovné príkazy súdu podľa ust. § 15b ods. 7 predmetného zákona.