Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
0

Príkazy súdu k zakázaným ponukám

V zmysle § 85 ods. 14 zákona č. 30/2019 Z. z. [nové okno] v znení účinnom od 1. marca 2019 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky zverejňuje nasledovné príkazy súdu podľa § 85 ods. 8 predmetného zákona.

Podľa § 99 ods. 38 druhá veta, príkazy súdu podľa zákona účinného do 28. februára 2019 zostávajú v platnosti a považujú sa za príkazy súdu podľa zákona o HH v znení účinnom od 1. marca 2019.