Preskočiť na hlavný obsah

Test informačných zoznamov

Informácie k 1.1.2022

V súlade s §52 zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno] o správe daní (daňový poriadok), bude finančná správa od 1.1.2022 zverejňovať na svojom webovom sídle dva nové informačné zoznamy:

 • Zoznam platiteľov DPH s číslom účtu správcu dane vedeným pre daňový subjekt podľa §52 ods. 17
 • Zoznam platiteľov DPH s číslami bankových účtov, ktoré používajú na podnikanie podľa §52 ods. 16

Pre obidva zoznamy budú pripravené štandardné funkčnosti t.j.

Online informačný zoznam slúži na vyhľadávanie malého počtu záznamov priamo na portáli FS. Vstupným parametrom pre vyhľadávanie bude kompletné číslo „IČ DPH“.

Export z online informačného zoznamu slúži na kompletné stiahnutie informačného zoznamu. Exporty budú od 1.1.2022 dostupné na statickom linku:

Exporty budú dostupné na stiahnutie denne najneskôr o 7:00 hod.

Upozornenie:

Týmto informačným zoznamom FS pridelila prísnejšiu licenciu, ako ostatným informačným zoznamom. Ide o licenciu CC BY-NC-ND [nové okno] - Povinnosť uviesť autora, zdržať sa komerčného použitia diela a nezasahovať do diela (neupravovať dielo).

Pre uvedené nové informačné zoznamy bude pripravené aj API rozhranie.

Testovanie pred 1.1.2022

Pripravili sme pre Vás testovacie vzorky exportov z online informačných zoznamov a zároveň testovacie API rozhranie nad týmito vzorkami.

Exporty z online informačných zoznamov

 • Zoznam platiteľov DPH s číslom účtu správcu dane vedeným pre daňový subjekt podľa §52 ods. 17
  • Testovací súbor OÚD [.zip; 2 kB; nové okno]
 • Zoznam platiteľov DPH s číslami bankových účtov, ktoré používajú na podnikanie podľa §52 ods. 16
  • Testovací súbor IBAN [.zip; 2 kB; nové okno]

API rozhranie

Ako používať OpenData FS API sa dozviete v Technickej príručke, ktorú nájdete na stránke
https://opendata.financnasprava.sk/page/openapi [nové okno]

Postup:

 1. Registrujte sa na stránke https://opendata.financnasprava.sk/page/openapi [nové okno], aby ste získali autorizačný kľúč.
 2. Urobte GET požiadavku na ktorýkoľvek endpoint uvedený v Technickej príručke.
 3. Vložte autorizačný kľúč do hlavičky GET požiadavky ako hodnotu "key".
  napr.: curl -H "key: KEY_VALUE" https://iz.opendata.financnasprava.sk/api/lists [nové okno].
 4. Volaný server: https://iz.opendata.financnasprava.sk/api [nové okno].

Dokument: